Kilka słów o stronie "Skamieniałości - życie przed milionami lat"

Na stronie prezentujemy skamieniałości narzutowe z plejstoceńskich osadów polodowcowych w Polsce. Większość okazów zebraliśmy na terenie województwa łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego (zobacz Rys.1). Zbiór liczy około 860 okazów. Pogrupowaliśmy je systematycznie na poszczególne typy, od najprostszych do bardziej złożonych form życia oraz ustawiliśmy według czasu geologicznego. Najstarsze skamieniałości zaprezentowane na stronie to ichnofosylia z kambru, najmłodsze natomiast to mięczaki oraz rośliny nasienne z okresu miocenu.

Znajdują się tu informacje o miejscach znalezienia skamieniałości, poszukiwania ich w terenie oraz metody preparacji. Przedstawiamy ciekawostki dotyczące niektórych prezentowanych przez nas okazów. Dodatkowo również zamieściliśmy żywe skamieniałości, prawdziwe relikty przeszłości o niemal niezmienionym wyglądzie.

Tworzymy naszą stronę z pasją i zamiłowaniem do paleontologi, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie ciągle się ucząc i rozwijając.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony, Jarosław Kulik i Daniel Wybrański.

skamieniałości - struktury sinicowe skamieniałości - otwornice skamieniałości - gąbki skamieniałości - parzydełkowce skamieniałości - mięczaki skamieniałości - pierścienice skamieniałości - stawonogi skamieniałości - incertae sedis skamieniałości - mszywioły skamieniałości - ramienionogi skamieniałości - szkarłupnie skamieniałości - półstrunowce skamieniałości - strunowce skamieniałości - glony skamieniałości - rośliny nasienne skamieniałości - ichnofosylia
skamieniałości - struktury sinicowe skamieniałości - otwornice skamieniałości - gąbki skamieniałości - parzydełkowce skamieniałości - mięczaki skamieniałości - pierścienice skamieniałości - stawonogi skamieniałości - incertae sedis skamieniałości - mszywioły skamieniałości - ramienionogi skamieniałości - szkarłupnie skamieniałości - półstrunowce skamieniałości - strunowce skamieniałości - glony skamieniałości - rośliny nasienne skamieniałości - ichnofosylia

Co to są skamieniałości, skamieliny, fosylia?

Skamieniałości (skamieliny, fosylia) to szczątki wymarłych roślin i zwierząt, a także ślady ich aktywności życiowej utrwalone w osadach skalnych w procesie fosylizacji (kamienienia). Skamieniałości dostarczają nam wiedzy o początkach rozwoju życia na Ziemi, różnorodności gatunków w przeszłości. Skamieniałości są też świadectwem zmian jakie dokonywały się i dalej dokonują na naszej planecie np. (katastrofy geologiczne, zmiany klimatu powodujące masowe wymierania).

Skamieniałóści dzielą się na następujące typy:

  • skamieniałości właściwe, strukturalne - szczątki organizmów zachowane w skałach, najczęściej spotykane (np. kości, zęby, twarde skorupy muszli, fragmenty skóry, sierści);

    • odciski - negatywy powierzchni ciała organizmów lub twardych części skamieniałości;

    • ośródki - naturalny odlew po skamieniałościach właściwych (np. wypełnienie po muszli ślimaka);

  • skamieniałości śladowe (ichnofosylia) - ślad działalności życiowej zwierzęcia (np. drążenia w osadzie, odchody, tropy);

  • skamieniałości kompletne - czasami w stanie niemal niezmienionym, również z tkankami miękkimi, zostały zachowane w taki sposób dzięki szczególnym warunkom panującym w środowisku, np. zamrożenie jak w przypadku zamarzniętych mamutów na Syberii i Alasce, a także szczególnym okolicznościom, np. uwięzienie żywego zwierzęcia w żywicy drzew (bursztynie). Skamieniałości kompletne znajduje się bardzo rzadko.

W naszych zbiorach zaprezentowanych na stronie znajdują się wszystkie typy skamieniałości.

Co to są skamieniałości narzutowe?

Skamieniałości narzutowe z osadów polodowcowych północnej i centralnej Polski pochodzą z wychodni skał osadowych (zobacz Rys.2), poderwanych i przytransportowanych przez lądolód skandynawski (zobacz Rys.3) z obszaru niecki Bałtyku oraz państw nadbałtyckich takich jak Estonia czy Szwecja. Materiał narzutowy zawierający skamieniałości może występować w osadach polodowcowych w formie pojedynczych skał (narzutniaków, eratyków) lub kier lodowcowych (porwaków) czyli dużych kompleksów skał osadowych (np. iłów, wapieni, margli), niekiedy zajmujących obszar kilku kilometrów.

Dzięki tak bogatemu depozytowi skał pozostawionych przez lądolód skandynawski, możemy dziś poznawać skamieniałości, których miejsca macierzyste znajdują się setki kilometrów od terytorium Polski i są często niedostępne dla przeciętnego pasjonata paleontologii.

Co to są skamieniałości przewodnie?

Pojęciem skamieniałości przewodnie nazywamy szczątki organizmów żyjących w krótkim (w skali geologicznej) czasie, występujących jednocześnie na znacznych obszarach kuli ziemskiej. Do skamieniałości przewodnich można zaliczyć na przykład trylobity, amonity, otwornice, graptolity, konodonty.

Co to jest żywa skamieniałość?

Żywa skamieniałość to pojęcie używane w stosunku do żyjących gatunków czy też grup roślin oraz zwierząt. Zachowują one podobieństwa do gatunków kopalnych oraz nie mają bliskich żyjących krewnych. Gatunki określane terminem żywa skamieniałość przeżyły masowe wymieranie w przeszłości i ograniczają się do jednego lub kilku gatunków.
Po więcej informacji zapraszamy do działu o żywych skamieniałościach [przejdź do strony].

×


×

Rysunek z opracowania Marii Górskiej-Zabielskiej, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec.


×

Sugerowane dawne strumienie lodowe w ostatnim lądolodzie skandynawskim (wg Punkari, 1993).

źródło: http://www.lgm.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=65