Ciekawostki

Ciekawostki dotyczą znalezionych przez nas skał osadowych. W skałach tych znajdowały się liczne skamieniałości, które prezentujemy na stronie.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy

[1103] Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera - skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

[893] Wapień onkoidowy z koralowcem denkowym Favosites caelestis - skała prawdopodobnie pochodzi z rejonów Estonii, wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Saarema, klify od strony zachodniej, np. klif Soeginina, sylur: wenlok: homer, Rootsiküla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybraśńki.

Wapień Paleoporella


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień Paleoporella, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego między Gotlandią, a Olandią.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szry / oolitowy
ooidy
ooidy

[940] Wapień szary z Orthoceras regulare / oolitowy - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Lasnamägi Stage (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

[1033] Czerwony wapień ortocerasowy - pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii, Szwecja, ordowik środkowy: darriwil, Aseri Stage?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień


wapień Kunda
wapień Kunda
geoda kalcytowa
geoda kalcytowa

[460] Wapień z Endoceras duplex oraz z geodami kalcytowymi - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Kunda Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

piaskowiec skolitusowy - skała pochodzi z dna środkowego Bałtyku lub Zatoki Botnickiej, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ciekawostki dotyczą znalezionych przez nas skał osadowych. W skałach tych znajdowały się liczne skamieniałości, które prezentujemy na stronie.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy

Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera - skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

Wapień onkoidowy z koralowcem denkowym Favosites caelestis - skała prawdopodobnie pochodzi z rejonów Estonii, wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Saarema, klify od strony zachodniej, np. klif Soeginina, sylur: wenlok: homer, Rootsiküla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybraśńki.

Wapień Paleoporella


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień Paleoporella, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego między Gotlandią, a Olandią.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szary / oolitowy
ooidy
ooidy

Wapień szary z Orthoceras regulare / oolitowy - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Lasnamägi Stage (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

Czerwony wapień ortocerasowy - pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii, Szwecja, ordowik środkowy: darriwil, Aseri Stage ?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień


wapień Kunda
wapień Kunda
geoda kalcytowa
geoda kalcytowa

Wapień z Endoceras duplex oraz geodami kalcytowymi - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Kunda Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

Piaskowiec skolitusowy - skała pochodzi z dna środkowego Bałtyku lub Zatoki Botnickiej, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.