Ciekawostki

Ciekawostki na temat miejsc pochodzenia niektórych prezentowanych przez nas okazów oraz charakterystycznych typów skał narzutowych.

Krzemień pasiasty


krzemień pasuasty
krzemien-pasiasty

Krzemień pasiasty, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik. Prawdopodobnie pochodzi z dna Bałtyku (na północ od wybrzeża Polski).

Syderyt z amonitami


amonity w syderycie
amonity w syderycie

[742] Amonity w syderycie, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała najprawdopodobniej pochodzi z dna morskiego w rejonie Litwy.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy

[1103] Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera - wapień swoją nazwę zawdzięcza rodzajowi małżoraczka, który licznie w nim występuje. Skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

[893] Wapień onkoidowy z koralowcem denkowym Favosites caelestis - skała prawdopodobnie pochodzi z rejonów Estonii, wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Saarema, klify od strony zachodniej, np. klif Soeginina, sylur: wenlok: homer, Rootsiküla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybraśńki.

Wapień wschodnio-bałtycki


wapień wschodnio-bałtycki
wapień wschodnio-bałtycki

[214] Wapień wschodnio-bałtycki ( o tłustym przełamie) - wapień pochodzi z dna Bałtyku na północny zachód od Saremy, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień borealisowy


wapień borealisowy
wapień borealisowy

[1068] Wapień borealisowy - swoją nazwę zawdzięcza nagromadzeniu muszli ramienionogów z rodzaju Borealis, obecnie wychodnie tej skały znajdują się w rejonie Virumy Zachodniej w Estonii, sylur: landower - rhuddan, Juuru Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień Paleoporella


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień Paleoporella - nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego w okolicach północnej części Olandii, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szry / oolitowy
ooidy
ooidy

[940] Wapień szary z Orthoceras regulare / oolitowy - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii (np. klify Väike-Pakri Island), ordowik środkowy: darriwil, Lasnamägi Stage (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

[1033] Czerwony wapień ortocerasowy - pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii, Szwecja, ordowik środkowy: darriwil, Aseri Stage?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień


wapień Kunda
wapień Kunda
geoda kalcytowa
geoda kalcytowa

[460] Wapień z Endoceras duplex oraz z geodami kalcytowymi - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Kunda Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

Piaskowiec skolitusowy - piaskowiec nazwano tak od rodzaju drążeń jakie w nim występują (Skolithos). Wychodnie tej skały znajdują się na dnie Bałtyku w rejonie południowo-wschodniego krańca Szwecji, środkowego Bałtyku oraz Zatoki Botnickiej, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ciekawostki dotyczą znalezionych przez nas skał osadowych. W skałach tych znajdowały się liczne skamieniałości, które prezentujemy na stronie.

Krzemień pasiasty


krzemień pasiasty
krzemień pasiasty

Krzemień pasiasty, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik. Prawdopodobnie pochodzi z dna Bałtyku (na północ od wybrzeża Polski).

Syderyt z amonitami


amonity w syderycie
amonity w syderycie

Amonity w syderycie, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała najprawdopodobniej pochodzi z dna morskiego w rejonie Litwy.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy

Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera - wapień swoją nazwę zawdzięcza rodzajowi małżoraczka, który licznie w nim występuje. Skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

Wapień onkoidowy z koralowcem denkowym Favosites caelestis - skała prawdopodobnie pochodzi z rejonów Estonii, wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Saarema, klify od strony zachodniej, np. klif Soeginina, sylur: wenlok: homer, Rootsiküla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybraśńki.

Wapień wschodnio-bałtycki


wapień wschodnio-bałtycki
wapień wschodnio-bałtycki

Wapień wschodnio-bałtycki ( o tłustym przełamie) - wapień pochodzi z dna Bałtyku na północny zachód od Saremy, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień borealisowy


wapień borealisowy
wapień borealisowy

Wapień borealisowy - swoją nazwę zawdzięcza nagromadzeniu muszli ramienionogów z rodzaju Borealis, obecnie wychodnie tej skały znajdują się w rejonie Virumy Zachodniej w Estonii, sylur: landower - rhuddan, Juuru Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień Paleoporella


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień Paleoporella - nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego w okolicach północnej części Olandii, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szary / oolitowy
ooidy
ooidy

Wapień szary z Orthoceras regulare / oolitowy - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii (np. klify Väike-Pakri Island), ordowik środkowy: darriwil, Lasnamägi Stage (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

Czerwony wapień ortocerasowy - pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii, Szwecja, ordowik środkowy: darriwil, Aseri Stage ?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień


wapień Kunda
wapień Kunda
geoda kalcytowa
geoda kalcytowa

Wapień z Endoceras duplex oraz geodami kalcytowymi - wychodnie tej skały znajdują się na północnym wybrzeżu Estonii, np. klify Väike-Pakri Island, ordowik środkowy: darriwil, Kunda Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

Piaskowiec skolitusowy - piaskowiec nazwano tak od rodzaju drążeń jakie w nim występują (Skolithos). Wychodnie tej skały znajdują się na dnie Bałtyku w rejonie południowo-wschodniego krańca Szwecji, środkowego Bałtyku oraz Zatoki Botnickiej, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.