Skamieniałości - strunowce (Chordata)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: strunowce (Chordata);

Gromada: ryby promieniopłetwe (Actinopterygii), ryby fałdopłetwe (Acanthodii), konodonty (Conodonta).

Strunowce (Chordata) – zwierzęta dwubocznie symetryczne, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają sześć następujących charakterystycznych cech budowy: strunę grzbietową, cewkę nerwową, gardziel ze szczelinami skrzelowymi, układ pokarmowy, serce leżace po brzusznej stronie ciała, umięśniony ogon służący do poruszania się. Z kopalnych przedstawicieli tego typu ważne są jedynie formy zaliczane do podtypu kręgowców posiadające wewnętrzny szkielet osiowy - kręgosłup. Kręgowce zamieszkują najróżniejsze środowiska.

ząb rekina

1

ząb rekina

fragment zęba rekina

2

fragment zęba rekina

fragmenty zębów rekina

3

fragmenty zębów rekina

kolec płetwowy ryby

4

kolec płetwowy ryby

kolec płetwowy ryby

5

kolec płetwowy ryby

fragment kolca płetwowego ryby

6

fragment kolca płetwowego ryby

zęby ryby

7

zęby ryby

konodont

8

konodont

ząb rekina

1

ząb rekina, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment zęba rekina

2

fragment zęba rekina, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragmenty zębów rekina

3

fragmenty zębów rekina, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

kolec płetwowy ryby

4

kolec płetwowy ryby, gromada: Acanthodii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

kolec płetwowy ryby

5

kolec płetwowy ryby, gromada: Acanthodii, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

kolec płetwowy ryby

6

fragment kolca płetwowego ryby, gromada: Acanthodii, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

zęby ryby

7

zęby ryby, gromada: Acanthodii, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

konodont

8

konodont, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.