Skamieniałości - ichnofosylia

Ichnofosylia nazywane są inaczej skamieniałościami śladowymi. Są to skamieniałe ślady działalności życiowej zwierząt (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody). Niektóre skamieniałości śladowe bezkręgowców odgrywają dużą rolę jako wskaźnik paleośrodowiska, zwłaszcza w osadach ubogich w inne skamieniałości (np. we fliszu). Ichnofosylia występują w skałach osadowych od kambru do dziś (np. Skolithos).

ślad drążenia w drewnie iglastym

1a

ślad drążenia w drewnie iglastym

ślad drążenia

1b

ślad drążenia

fukoidy - ślady żerowania robaków

2a fukoidy

ślady żerowania robaków

fukoidy - ślady żerowania robaków

2b fukoidy

ślady żerowania robaków

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3a Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3b Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3c Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

ślady drążenia na drewnie liściastym

4a

ślady drążenia w drewnie liściastym

ślady drążenia w drewnie liściastym

4b

ślady drążenia w drewnie liściastym

drążenia w osadzie

5

drążenia w osadzie

drążenie w gąbce morskiej

6

drążenie w gąbce morskiej

Phycodes - drążenia w osadzie

7 Phycodes

drążenia w osadzie

drążenie w osadzie

8

drążenie w osadzie

drążenie w osadzie

9a

drążenie w osadzie

drążenie w osadzie

9b

drążenie w osadzie

Phycodes - drążenia w osadzie

10 Phycodes

drążenia w osadzie

ślady drążenia w koralowcu

11

ślady drążenia w koralowcu

zjedzony ramienionóg

12

pozostałości po zjedzonym ramienionogu

Skolithos linearis - drążenia

13b Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis - drążenia

13b Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis - drążenia

14a Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis - drążenia

14b Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis - drążenia

15 Skolithos linearis

drążenia

Ichnofosylia nazywane są inaczej skamieniałościami śladowymi. Są to skamieniałe ślady działalności życiowej zwierząt (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody). Niektóre skamieniałości śladowe bezkręgowców odgrywają dużą rolę jako wskaźnik paleośrodowiska, zwłaszcza w osadach ubogich w inne skamieniałości (np. we fliszu). Ichnofosylia występują w skałach osadowych od kambru do dziś (np. Skolithos).

kamieniały ślad drążenia w drewnie iglastym

1a

widoczny ślad drążenia przez owada na fragmencie drewna iglastego, neogen, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślad drążenia

1b

ślad drążenia na przekroju poprzecznym drewna, neogen, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fukoidy - ślady żerowania robaków

2a fukoidy

ślady żerowania robaków, kreda górna, margiel, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fukoidy - ślady żerowania robaków

2b fukoidy

ślady żerowania robaków, kreda górna, margiel, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3a Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3b Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3c Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślady drążenia na drewnie liściastym

4a

ślady drążenia przez owady na przekroju poprzecznym drewna liściastego, narzutniak, kreda górna, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślady drążenia na drewnie liściastym

4b

ślady drążenia w drewnie liściastym przez owady (przekrój poprzeczny w powiększeniu), narzutniak, kreda górna, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

5

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolica Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w gąbce morskiej

6

drążenie przez inne zwierzę w gąbce morskiej, kreda lub jura, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Phycodes - drążenie w osadzie

7 Phycodes

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), sylur, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

8

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

9a

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

9b

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Phycodes - drążenia w osadzie

10 Phycodes

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślady drążenia w koralowcu

11

ślady drążenia w koralowcu przez inne zwierzę, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zjedzony ramienionóg

12

pozostałości po zjedzonym ramienionogu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

13a Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

13b Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

14a Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

14b Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

15 Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.