Galeria skamieniałości - glony

Królestwo: rośliny;

Grupa organizmów: algi, glony;

Gromada: zielenice.

Glony (Algae) - organizmy wodne pobierające całą powierzchnią ciała substancje pokarmowe z wody, nie są zróżnicowane na korzeń i pęd. Nie maja wykształconych naczyń przewodzących. Ich ciało nazywane jest plechą. Większość glonów nie ma znaczenia paleontologicznego, jedynie należące do zielenic glony wapienne mają pewne znaczenie jako skamieniałości. Znane są od kambru do dziś.

Glony to nie takson czy grupa systematyczna, lecz grupa ekologiczna, wyróżniona na podstawie wspólnych cech jaką było choćby nie wytwarzanie tkanek. Podobieństwo to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistym powiązaniu między organizmami tej grupy.

Cyclocrinites porosus - zielenice

1 Cyclocrinites porosus

zielenice

Cyclocrinites porosus - zielenice

2a Cyclocrinites porosus

zielenice

Cyclocrinites porosus - zielenica

2b Cyclocrinites porosus

zielenica

Coelosphaeridium - alga

3a Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - alga

3b Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - odcisk algi

4 Coelosphaeridium

odcisk algi

Coelosphaeridium - algi

5 Coelosphaeridium

algi

Coelosphaeridium - alga

6 Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - algi

7 Coelosphaeridium

algi

Mastopora concava - zielenica

8 Mastopora concava

zielenica

Mastopora - zielenica

9 Mastopora

zielenica

Paleoporella sp. - algi

10 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

11a Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

11b Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

12 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

13 Paleoporella sp.

algi

Cyclocrinites porosus - zielenice

1 Cyclocrinites porosus

zielenice, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyclocrinites porosus - zielenice

2a Cyclocrinites porosus

zielenice, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyclocrinites porosus - zielenica

2b Cyclocrinites porosus

zielenica w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

3a Coelosphaeridium

alga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

3b Coelosphaeridium

alga w przekroju, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - odcisk algi

4 Coelosphaeridium

odcisk algi, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - algi

5 Coelosphaeridium

algi w przekroju, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

6 Coelosphaeridium

alga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - algi

7 Coelosphaeridium

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mastopora concava - zielenica

8 Mastopora concava

zielenica, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mastopora - zielenica

9 Mastopora

zielenica, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

10 Paleoporella sp.

algi, zgład, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

11a Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

11b Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

12 Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

13 Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.