Plejstoceńskie osady polodowcowe (morena denna)

Poniżej pokazujemy jak wyglądają takie osady, w których były skamieniałości.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około trzech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Wisły, Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik 2009r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około dwóch metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Parzęczew, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne nagromadzenia żwiru w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne nagromadzenia żwiru w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne duże nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2012r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około dwóch metrów. Widoczne nagromadzenia kamienia w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2014r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około trzech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2019r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około czterech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2019r.

Poniżej pokazujemy jak wyglądają takie osady, w których były skamieniałości.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około trzech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Wisły, Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik 2009r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około dwóch metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Parzęczew, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne nagromadzenia żwiru w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne nagromadzenia żwiru w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2018r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około siedmiu metrów. Widoczne duże nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2012r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około dwóch metrów. Widoczne nagromadzenia kamienia w górnej warstwie osadu, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2014r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około trzech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2019r.

plejstoceńskie osady polodowcowe

Piaski i żwiry, na odsłoniętym profilu około czterech metrów. Widoczne warstwowe nagromadzenia kamienia, plejstocen - zlodowacenie Warty, Rosanów, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik 2019r.