Literatura wykorzystana do opisania skamieniałości, miejsc znalezisk oraz metod preparacji

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości, Świat Książki Warszawa 1997 (opracowanie popularnonaukowe dla początkujących).

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch, Leipzig 1978 (opracowanie popularnonaukowe).

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G. Bezkręgowce kopalne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej i M.Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.

 • Ewa Roniewicz, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1984) vol.54 - 1/2: 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2006) vol.76: 227-296.

 • Adam Urbanek, Monograptidae z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.9, 1958.

 • Anna Stasińska, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.18, 1967.

 • Gertruda Biernat, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii, Palaeotologia Polonica No.28, 1972.

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronach internetowych serwisów (fossiilid.info oraz geokogud.info).

 • Kurs preparacji skamieniałości, red. Jerzy Dzik, Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec, Geologos, 2008, 14 (2): 55-73.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz, PIG, Warszawa 1995.