Literatura wykorzystana do opisania skamieniałości, miejsc znalezisk oraz metod preparacji

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości, Warszawa: Świat Książki, 1997.

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch, Leipzig, 1978.

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G., Bezkręgowce kopalne, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej i M. Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen, Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna, 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1988.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1984, vol.54-1/2, s. 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 2006, vol.76, s. 227-296.

 • PERYT D., Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey Poland, Palaeontologia Polonica, 1980, 41, s. 3-101.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy, Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • Adam Urbanek, Monograptidae z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.9, 1958.

 • Anna Stasińska, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.18, 1967.

 • Gertruda Biernat, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii, Palaeotologia Polonica No.28, 1972.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 2016, 61(1), s. 33–50.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956.

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 2012, 61, 4, s. 210-226.

 • Mikroskopowe przekroje drewien opublikowane na stronie internetowej: North Carolina State University, dostępnej pod adresem: http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all.

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronie internetowej: Geoscience collections of Estonia, dostępnej pod adresem: http://www.fossiilid.info.

 • red. Jerzy Dzik, Kurs preparacji skamieniałości, Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec, Geologos, 2008, 14(2), s. 55-73.

 • Maria Górska-Zabielska i Lucyna Wachecka-Kotkowska, Petrografia żwirów i eratyki przewodnie w osadach wodnolodowcowych jako przesłanki wnioskowania na temat źródeł i kierunków transportu materiału w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem (środkowa Polska).

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. Warszawa: PIG, 1995.

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości, Warszawa: Świat Książki, 1997.

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch, Leipzig, 1978.

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G., Bezkręgowce kopalne, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej i M. Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen, Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna, 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1988.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1984, vol.54-1/2, s. 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 2006, vol.76, s. 227-296.

 • PERYT D., Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey Poland, Palaeontologia Polonica, 1980, 41, s. 3-101.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy, Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • Adam Urbanek, Monograptidae z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.9, 1958.

 • Anna Stasińska, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.18, 1967.

 • Gertruda Biernat, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii, Palaeotologia Polonica No.28, 1972.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 2016, 61(1), s. 33–50.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956.

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 2012, 61, 4, s. 210-226.

 • Mikroskopowe przekroje drewien opublikowane na stronie internetowej: North Carolina State University, dostępnej pod adresem: http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all.

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronie internetowej: Geoscience collections of Estonia, dostępnej pod adresem: http://www.fossiilid.info.

 • red. Jerzy Dzik, Kurs preparacji skamieniałości, Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec, Geologos, 2008, 14(2), s. 55-73.

 • Maria Górska-Zabielska i Lucyna Wachecka-Kotkowska, Petrografia żwirów i eratyki przewodnie w osadach wodnolodowcowych jako przesłanki wnioskowania na temat źródeł i kierunków transportu materiału w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem (środkowa Polska).

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. Warszawa: PIG, 1995.