Literatura wykorzystana do opisania skamieniałości, miejsc znalezisk oraz metod preparacji

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości. Świat Książki Warszawa 1997 (opracowanie popularnonaukowe dla początkujących).

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch. Leipzig 1978 (opracowanie popularnonaukowe).

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej i M.Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1984) vol.54 - 1/2: 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2006) vol.76: 227-296.

 • PERYT D., Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey, Poland. Palaeontologia Polonica, 41: 3-101, 1980.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • Adam Urbanek, Monograptidae z głazów narzutowych Polski. Palaeotologia Polonica No.9, 1958.

 • Anna Stasińska, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski. Palaeotologia Polonica No.18, 1967.

 • Gertruda Biernat, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii. Palaeotologia Polonica No.28, 1972.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica 61 (1): 33–50, 2016.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 2012, 61, 4, 210-226

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronach internetowych fossiilid.info oraz geokogud.info.

 • Kurs preparacji skamieniałości, red. Jerzy Dzik. Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec. Geologos, 2008, 14 (2): 55-73.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. PIG, Warszawa 1995.

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości. Świat Książki Warszawa 1997 (opracowanie popularnonaukowe dla początkujących).

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch. Leipzig 1978 (opracowanie popularnonaukowe).

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej i M.Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L.Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1984) vol.54 - 1/2: 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2006) vol.76: 227-296.

 • PERYT D., Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey, Poland. Palaeontologia Polonica, 41: 3-101, 1980.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • Adam Urbanek, Monograptidae z głazów narzutowych Polski. Palaeotologia Polonica No.9, 1958.

 • Anna Stasińska, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski. Palaeotologia Polonica No.18, 1967.

 • Gertruda Biernat, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii. Palaeotologia Polonica No.28, 1972.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica 61 (1): 33–50, 2016.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 2012, 61, 4, 210-226

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronach internetowych fossiilid.info oraz geokogud.info.

 • Kurs preparacji skamieniałości, red. Jerzy Dzik. Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec. Geologos, 2008, 14 (2): 55-73.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. PIG, Warszawa 1995.