Skamieniałości - otwornice (Foraminifera)

Królestwo: protista;

Typ: otwornice (Foraminifera).

Otwornice (Foraminifera) – bardzo zróżnicowany podtyp organizmów morskich. Posiadają pancerzyki zbudowane z węglanu wapnia lub ze zlepionych ziarenek piasku. Pod względem trybu życia wyróżnia się otwornice planktoniczne oraz bentoniczne. Otwornice mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał. Znane są już od kambru, jednak mało rozpowszechnione ich rozwój zaczął się od późnej kredy i trwa do dziś. W eocenie miały duże znaczenie skałotwórcze.

Nodosaria - otwornica

1a Nodosaria sp.

otwornica

Nodosaria - otwornica

1b Nodosaria sp.

otwornica

Lenticulina - otwornica

2a Lenticulina sp.

otwornica

Lenticulina - otwornica

2b Lenticulina sp.

otwornica

Lenticulina - otwornica

3 Lenticulina sp.

otwornica

Nodosaria - otwornica

1a Nodosaria sp.

otwornica, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nodosaria - otwornica

1b Nodosaria sp.

otwornica, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica

2a Lenticulina sp.

otwornica, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica

2b Lenticulina sp.

otwornica, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica

3 Lenticulina sp.

otwornica, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.