Skamieniałości - otwornice (Foraminifera)

Królestwo: protista;

Typ: otwornice (Foraminifera).

Otwornice (Foraminifera) – bardzo zróżnicowany podtyp organizmów morskich. Posiadają pancerzyki zbudowane z węglanu wapnia lub ze zlepionych ziarenek piasku. Pod względem trybu życia wyróżnia się otwornice planktoniczne oraz bentoniczne. Otwornice mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał. Znane są już od kambru, jednak mało rozpowszechnione ich rozwój zaczął się od późnej kredy i trwa do dziś. W eocenie miały duże znaczenie skałotwórcze.

Nodosaria - otwornica bentosowa

1 Nodosaria sp.

otwornica bentosowa

Lenticulina - otwornica bentosowa

2a Lenticulina sp.

otwornica bentosowa

Lenticulina - otwornica bentosowa

2b Lenticulina sp.

otwornica bentosowa

Lenticulina - otwornica bentosowa

3 Lenticulina sp.

otwornica bentosowa

otwornica planktoniczna

4

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

5

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

6

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

7

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

8

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

9

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

10

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

11

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

12

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

13

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

14

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

15

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

16

otwornica planktoniczna

Królestwo: protista;

Typ: otwornice (Foraminifera).

Otwornice (Foraminifera) – bardzo zróżnicowany podtyp organizmów morskich. Posiadają pancerzyki zbudowane z węglanu wapnia lub ze zlepionych ziarenek piasku. Pod względem trybu życia wyróżnia się otwornice planktoniczne oraz bentoniczne. Otwornice mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał. Znane są już od kambru, jednak mało rozpowszechnione ich rozwój zaczął się od późnej kredy i trwa do dziś. W eocenie miały duże znaczenie skałotwórcze.

Nodosaria - otwornica bentosowa

1 Nodosaria sp.

otwornica bentosowa, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentosowa

2a Lenticulina sp.

otwornica bentosowa, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentosowa

2b Lenticulina sp.

otwornica bentosowa, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentosowa

3 Lenticulina sp.

otwornica bentosowa, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

4

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

5

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

6

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

7

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

8

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

9

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

10

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

11

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

12

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

13

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

14

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

15

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

16

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.