Skamieniałości - struktury sinicowe

Królestwo: eubakterie (Eubacteria);

Typ: sinice (Cyanobacteria).

Sinice, cyjanobakterie (Cyanobacteria) – organizmy samożywne posiadające właściwości, które upodabniają je do roślin – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami. Są po prostu uwstecznionymi sinicami.

Stromatolity (struktury sinicowe) to formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Najstarsze dotychczas odkryte stromatolity pochodzą sprzed 3,7 miliarda lat.

Onkoid jest formą stromatolitu.

onkoid

1

onkoid

onkoidy

2

onkoidy

onkoidy

3

onkoidy

onkoidy

4a

onkoidy

onkoidy

4b

onkoidy

onkoidy

4c

onkoidy

onkoidy

5

onkoidy

onkoidy

6

onkoidy

onkoid

7

onkoid

onkoid

8

onkoid

onkoid

9

onkoid

onkoid

10a

onkoid

onkoid

10b

onkoid

onkoid

11

onkoid

onkoid

12

onkoid

onkoidy

13

onkoidy

stromatolit

14a

stromatolit

stromatolit

14b

stromatolit

stromatolit

14c

stromatolit

onkoidy

15

onkoidy

onkoidy

16

onkoidy

onkoid

17

onkoid

Królestwo: eubakterie (Eubacteria);

Typ: sinice (Cyanobacteria).

Sinice, cyjanobakterie (Cyanobacteria) – organizmy samożywne posiadające właściwości, które upodabniają je do roślin – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami. Są po prostu uwstecznionymi sinicami.

Stromatolity (struktury sinicowe) to formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Najstarsze dotychczas odkryte stromatolity pochodzą sprzed 3,7 miliarda lat.

Onkoid jest formą stromatolitu.

onkoid

1

onkoid (zgład), jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

2

onkoidy, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

3

onkoidy (zgład), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4a

onkoidy (zgład), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4b

onkoidy w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4c

onkoid w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

5

onkoidy (zgład powierzchni, część 1) na przekroju widać onkoidy, które powstały wokół różnych szczątków zwierząt, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

6

onkoidy (zgład powierzchni, część 2) na przekroju widać onkoidy, które powstały wokół różnych szczątków zwierząt, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

7

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

8

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

9

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

10a

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

10b

onkoid w powiększeniu, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

11

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

12

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

13

onkoidy, sylur: wenlok - homer, wydobyte z narzutniaka, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

14a

stromatolit powstały między koralitami (zgład), ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

14b

stromatolit w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

14c

stromatolit w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

15

onkoidy (zgład), sylur?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

16

onkoidy (zgład), sylur?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoid

17

onkoid (zgład), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.