Prace terenowe

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych.

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • gąbki oraz belemnity okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht) znalezione w Bramce i Żabim Rogu,

 • koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego znalezione w Parzęczewie,

 • głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb) znalezione we Florentynowie,

 • wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow) znalezione w Rosanowie,

 • ramienionogi Borealis oraz stromatoporoidy okresu sylurskiego znalezione w Jackowie,

 • małże w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Dąbrówce Strumiany,

 • otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Zgierzu-Malince.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren.

Bramka

Poszukiwanie skamieniałości wzdłuż ściany odsłonięcia.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Segregacja skamieniałości.

Parzęczew

Odpoczynek po pracy.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów, okolice Parzęczewa

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów, okolice Parzęczewa

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów, okolice Parzęczewa

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów, okolice Parzęczewa

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów, okolice Parzęczewa

Glina zwałowa

Florentynów, okolice Parzęczewa

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów, okolice Zgierza

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella)

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Rozpoznanie terenu.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodniowych poszukiwań.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem.

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • gąbki oraz belemnity okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht) znalezione w Bramce i Żabim Rogu,

 • koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego znalezione w Parzęczewie,

 • głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb) znalezione we Florentynowie,

 • wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow) znalezione w Rosanowie,

 • ramienionogi Borealis oraz stromatoporoidy okresu sylurskiego znalezione w Jackowie,

 • małże w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Dąbrówce Strumiany,

 • otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Zgierzu-Malince.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Bramka - żwirownia


Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 1994 r.

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew - żwirownia


Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Odkładanie znalezionych skamieniałości do pudełka, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Zasłużony odpoczynek po męczącej, ale owocnej pracy, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Po dwóch godzinach przesiewania, humor nadal dopisywał, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Poszukiwanie skamieniałości, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Glina zwałowe, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella), żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Jacków - żwirownia


Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Odpoczynek po męczącej pracy, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Rozpoznanie terenu, do wyboru odpowiedniego miejsca oraz osadów na poszukiwania posłużyliśmy się mapą geologiczną, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Rezultat całodnowych poszukiwań, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny - żwirownia


Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Gołaszyny, okolice parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Głaz narzutowy z Orthocerasem, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.