Prace terenowe

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych.

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht) znalezione w Bramce i Żabim Rogu,

 • koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego znalezione w Parzęczewie,

 • głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb) znalezione we Florentynowie,

 • wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow) znalezione w Rosanowie,

 • ramienionogi Borealis oraz duże stromatoporoidy okresu sylurskiego znalezione w Jackowie,

 • małże w marglach i opokach okresu górnej kredy oraz krzemienie pasiaste górnej jury znalezione w Dąbrówce Strumiany,

 • otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Zgierzu-Malince.

 • koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru znalezione w Górkach Dużych.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren.

Bramka

Poszukiwanie skamieniałości wzdłuż ściany odsłonięcia.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Segregacja skamieniałości.

Parzęczew

Odpoczynek po pracy.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów

Glina zwałowa

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella)

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie burszynów

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Rozpoznanie terenu.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodniowych poszukiwań.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą

Górki Duże

Przesiewania żwiru

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht) znalezione w Bramce i Żabim Rogu,

 • koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego znalezione w Parzęczewie,

 • głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb) znalezione we Florentynowie,

 • wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow) znalezione w Rosanowie,

 • ramienionogi Borealis oraz duże stromatoporoidy okresu sylurskiego znalezione w Jackowie,

 • małże w marglach i opokach okresu górnej kredy oraz krzemienie pasiaste górnej jury znalezione w Dąbrówce Strumiany,

 • otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy znalezione w Zgierzu-Malince.

 • koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru znalezione w Górkach Dużych.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 1994 r.

Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Odkładanie znalezionych skamieniałości do pudełka, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Zasłużony odpoczynek po męczącej, ale owocnej pracy, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Po dwóch godzinach przesiewania, humor nadal dopisywał, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Poszukiwanie skamieniałości, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Glina zwałowe, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella), żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2014 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny wyrzucone na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany

Rozpoznanie terenu, do wyboru odpowiedniego miejsca oraz osadów na poszukiwania posłużyliśmy się mapą geologiczną, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodnowych poszukiwań, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewianie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości, żwirownia Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.