Skamieniałości - półstrunowce (Hemichordata)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: półstrunowce (Hemichordata);

Gromada: graptolity (Graptolithina).

Półstrunowce (Hemichordata) - współcześnie bez większego znaczenia uboga w gatunki grupa zwierząt, będąca przypuszczalnie wczesnym odgałęzieniem bocznym strunowców. Półstrunowce są ważne tylko jako skamieniałości.

Graptolity (Graptolithina) to wymarła gromada zwierząt. Tworzyły kolonie zwane rabdozomem, pojedyncze osobniki w rabdozomie osłonięte były zewnętrznym szkieletem chitynowym w kształcie rurek zwanych tekami. Żyły w okresie od środkowego kambru do wczesnego karbonu. Graprolity maksimum rozwoju osiągnęły w ordowiku i sylurze.

Pristiograptus dubius? - graptolity

1 Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolity

2 Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

3 Pristiograptus bohemicus?

graptolity

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

4 Pristiograptus bohemicus?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolity

5 Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolit

6 Pristiograptus dubius?

graptolit

graptolity - graptolity

7

graptolity

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: półstrunowce (Hemichordata);

Gromada: graptolity (Graptolithina).

Półstrunowce (Hemichordata) - współcześnie bez większego znaczenia uboga w gatunki grupa zwierząt, będąca przypuszczalnie wczesnym odgałęzieniem bocznym strunowców. Półstrunowce są ważne tylko jako skamieniałości.

Graptolity (Graptolithina) to wymarła gromada zwierząt. Tworzyły kolonie zwane rabdozomem, pojedyncze osobniki w rabdozomie osłonięte były zewnętrznym szkieletem chitynowym w kształcie rurek zwanych tekami. Żyły w okresie od środkowego kambru do wczesnego karbonu. Graprolity maksimum rozwoju osiągnęły w ordowiku i sylurze.

Pristiograptus dubius? - graptolity

1 Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolity

2 Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

3 Pristiograptus bohemicus?

graptolity, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

4 Pristiograptus bohemicus?

graptolity, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolity

5 Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolit

6 Pristiograptus dubius?

graptolit, fragmenty kolonii, sylur: ludlow, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

graptolity

7

graptolity, fragmenty kolonii, sylur, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.