Skamieniałości - parzydełkowce (Cnidaria)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

3

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

6a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

6b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

8 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

12b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

13c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

14 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

18a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

18b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

24 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

25a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

25b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

26

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

27a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

27b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

30

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

33 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

35a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

35b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

36

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

37

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

41 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

42 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

44a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

44b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

48a

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

48b

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

56a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

56b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

57

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

58 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

59

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

60

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

61

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

62

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

63

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

64

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

65

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

74

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

75 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

76 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

78 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

79 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

80 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

81a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

81b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

82 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

83 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

85 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

86a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

86b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

88 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

89a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

89b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

90 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91a Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91b Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

98 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

105

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

107a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

107b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma

116 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

120 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Mesofavosites?

122a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

122b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

122c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

122d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

123a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

123b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

126

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

128

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

129 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

131a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

131b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

141

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

143

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

144

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

145

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

146

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

147

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Conularia - krążkopław

151 Conularia

krążkopław

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

152 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

154a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

154b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

155a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

155b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

158 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

162a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

162b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

163a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

163b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

164a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

164b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

165 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

167

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

168 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

169a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

169b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

171a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

171b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

173 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), przekrój poprzeczny w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

3

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (przekrój poprzeczny), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

4d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), korality w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

6a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

6b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa), narzutniak, sylur: ludlow, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

8 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

12b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (przekrój wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

13c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (powiększenie), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

14 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

18a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

18b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

24 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

25a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

25b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

26

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

27a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

27b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

30

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

32c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

33 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) (przekrój poprzeczny i wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

35a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

35b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

36

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

37

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

41 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

42 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

43e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

44a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

44b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

48a

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

48b

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

52c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

56a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

56b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

57

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

58 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

59

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll.Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

60

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

61

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

62

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

63

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

64

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

65

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rodzina: Streptelasmatidae, przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew , woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

74

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

75 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

76 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

78 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

79 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

80 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

81a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

81b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

82 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

83 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

85 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

86a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

86b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

88 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem (przekrój poprzeczny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

89a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

89b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

90 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

91a Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

91b Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

72a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

72b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

92d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

98 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

105

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

107a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

107b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

108c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa) obrośnięty przez denkowca, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma?

116 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

120 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

122a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

122b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

122c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

122d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

123a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

123b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

126

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

128

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

129 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

130d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

131a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

131b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

132c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

141

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lob ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

143

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

144

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

145

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

146

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

147

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Conularia - krążkopław

151 Conularia

fragment krążkopława, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

152 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

154a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

154b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny - dół, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

155a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

155b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

156d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

158 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój w powiększeniu, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

160c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

162a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

162b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

163a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

163b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

164a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

164b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

165 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Górki Duże, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

167

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

168 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

169a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

169b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

171a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

171b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

172c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

173 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

174d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.