Skamieniałości - parzydełkowce (Cnidaria)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

2

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

5a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

5b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

7 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

11b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

12c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

13 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

16a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

16b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

24a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

24b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

25

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

26a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

26b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

29

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

32 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

33b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

35

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

36

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

41 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

43a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

43b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

47a

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

47b

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

55a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

55b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

56

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

61 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

62 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

64 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

65 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

66a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

66b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

67 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

68a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

68b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

69 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

70 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

72 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73a Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73b Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

75a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

75b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

82

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

83

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

84

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

86a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

86b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

88a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

88b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

93 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

98

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Mesofavosites?

104a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

104b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

104c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

104d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

105a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

105b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

108a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

108b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

110a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

110b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

111

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

113

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma

117 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

120

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

121 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Conularia - krążkopław

125 Conularia

krążkopław

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

126 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

128a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

128b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

129a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

129b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

138a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

138b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

141 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

143a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

143b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

145 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia), Rząd: Scleractinia, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia), Rząd: Scleractinia (przekrój poprzeczny, powiększenie 20x), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

2

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (przekrój poprzeczny), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), korality w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

5a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

5b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa), narzutniak, sylur: ludlow, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

7 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

11b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (przekrój wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

12c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (powiększenie), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

13 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

16a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

16b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

24a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

24b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

25

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

26a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

26b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

29

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

31c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

32 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęcze, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) (przekrój poprzeczny i wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

33b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

35

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

36

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

41 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

42e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

43a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

43b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

46 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

47a

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

47b

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

55a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

55b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

56

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

61 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

62 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

64 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

65 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

66a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

66b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

67 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

68a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

68b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

69 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

70 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem (przekrój poprzeczny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

72 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

73a Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

73b Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

74d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

75a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

75b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

77c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

82

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

83

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

84

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

86a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

86b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

88a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

88b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

93 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

98

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

104a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

104b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

104c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

104d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

105a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

105b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

107d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

108a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

108b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

109c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

110a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

110b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

111

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

113

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa) obrośnięty przez denkowca, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma?

117 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

120

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

121 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Conularia - krążkopław

125 Conularia

fragment krążkopława, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

126 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

128a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

128b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny - dół, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

129a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

129b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

132d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój w powiększeniu, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

134c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

138a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

138b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

141 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

142b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

143a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

143b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

144c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

145 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

146d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.