Skamieniałości - parzydełkowce (Cnidaria)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

2

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

4 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

5 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

6 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

7a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

7b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

8c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

11a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

11b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

12

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

13a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

13b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

14a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

14b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

23a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

23b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

24

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

25a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

25b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

28

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

31 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

33b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

34

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

35

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

36a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

36b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41c Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41d Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41e Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

43 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

46a

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

46b

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

54

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

55 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

56 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

60 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

62 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

64a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

64b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

65 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

66a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

66b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

67 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

68 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

70a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

70b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

74

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

79a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

79b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

80 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

81a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

81b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

83a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

83b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

84

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

88 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

93

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

98

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Mesofavosites?

99a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

99b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

99c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

99d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

100a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

100b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102a Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102b Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

105

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

106a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

106b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

109

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma

113 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

114 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

117 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

120

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Conularia - krążkopław

121 Conularia

krążkopław

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

133a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

>
Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

133b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

134a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

134b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

139a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

139b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

141 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia), Rząd: Scleractinia, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec sześciopromienny (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec sześciopromienny (Scleractinia), Rząd: Scleractinia (przekrój poprzeczny, powiększenie 20x), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

2

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (przekrój poprzeczny), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (koralit w powiększeniu), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych

3d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

4 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

5 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

6 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

7a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

7b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (przekrój wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

8b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

8c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (powiększenie), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

9b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

11a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

11b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

12

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa), narzutniak, sylur: ludlow, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

13a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

13b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

14a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

14b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 [570] Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

17b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), korality w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

23a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

23b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

24

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

25a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

25b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

28

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

29c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

30c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

31 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęcze, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) (przekrój poprzeczny i wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina? - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Catenipora vespertina?

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

36b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

34

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

35

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

36a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

36b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

37b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

38 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41c Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41d Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41e Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

43 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

44c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

45 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

46a

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

46b

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

50c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

54

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

55 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

56 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

60 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

62 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

63 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

64a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

64b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

65 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

66a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

66b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

67 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

68 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem (przekrój poprzeczny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

69d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

70a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

70b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

71c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

73 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

74

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

79a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

79b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

80 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

81a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

81b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

82c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

83a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

83b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

84

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

87b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

88 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

89e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

90c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

91c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

92

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

93

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

94

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

95

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

96

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

97

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

98

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

99a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

99b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

99c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

99d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

100a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

100b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

101 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

102a Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

102b Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

103d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

105

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

106a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

106b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

109

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa) obrośnięty przez denkowca, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma?

113 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

114 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Malinka-Zgierz, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

117 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

119

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

120

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Conularia - krążkopław

121 Conularia

fragment krążkopława, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123-570

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

124b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny - dół, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

125b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

128d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój w powiększeniu, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

130c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

132a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

132b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

133a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

133b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

134a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

134b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

135

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

136

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

137 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

138b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

139a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

139b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

140c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

141 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.