Skamieniałości - mszywioły (Bryozoa)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa).

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

szczątki mszywioła

1

szczątki mszywioła

mszywioł w krzemieniu

2

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

3a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

3b

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

3c

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

3d

mszywioł w krzemieniu

Mesenteripora - mszywioł w krzemieniu

4 Mesenteripora

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

5a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

5b

mszywioł w krzemieniu

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

6a Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - szkielet mszywioła

6b Ptilodictya lanceolata

szkielet mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

6c Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

7 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

8 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9 Ptilodictya lanceolata

mszywioł

mszywioł

10a

mszywioł

mszywioł

10b

mszywioł

Coenites - mszywioł

11a Coenites

mszywioł

Coenites - mszywioł

11b Coenites

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

12a Stictopora?

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

12b Stictopora?

mszywioł

mszywioł

13a

mszywioł

mszywioł

13b

mszywioł

mszywioł - fragment mszywioła

14

fragment mszywioła

fragment mszywioła

15

fragment mszywioła

Rhinoporidae - mszywioł

16a

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

16b

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

16c

mszywioł

mszywioł

17

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

18a Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

18b Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - fragment mszywioła

19 Dittopora?

fragment mszywioła

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

20 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

21a Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

21b Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

22a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

22b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

23a Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

23b Mesotrypa

mszywioł

mszywioł

24

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

25a Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

25b Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

25c Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

26a Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

26b Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

26c Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

27

mszywioły

mszywioł

28

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

29 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

30

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

31a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

31b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła

Hallopora? - mszywioł

31b Hallopora?

mszywioł

Nematopora - fragmenty mszywioła

32a Nematopora

fragmenty mszywioła

Nematopora - mszywioł

32b Nematopora

mszywioł

Prasopora - mszywioł

33a Prasopora

mszywioł

Prasopora - mszywioł

33b Prasopora

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

34a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

34b Hallopora?

mszywioł

Clathropora? - mszywioł

35a Clathropora?

mszywioł

Clathropora? - mszywioł

35b Clathropora?

mszywioł

Rhinopora - mszywioł

36 Rhinopora

mszywioł

Pachydictya sp. - mszywioł

37 Pachydictya sp.

mszywioł

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioł

38 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

39a Diplotrypa bicornis

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

39b Diplotrypa bicornis

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

40a Graptodictya

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

40b Graptodictya

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

41 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

42 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł

Proavella - fragnent mszywioła

43 Proavella

fragnent mszywioła

Osprioneides - mszywioł

44 Osprioneides

mszywioł

mszywioły

45a

mszywioły

mszywioł

45b

mszywioł

mszywioł

45c

mszywioł

mszywioł

45d

mszywioł

Graptodictya obliqua? - mszywioł

46 Graptodictya obliqua?

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

47a Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

47b Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

48a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

48b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

49a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

49b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

przekrój mszywioła

50a

przekrój mszywioła

mszywioł

50b

mszywioł

mszywioł

51

mszywioł

mszywioł

52

mszywioł

mszywioł

53

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

54a Mesotrypa bystrowi

mszywoł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

54b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55c Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

56 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa).

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł

1

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

2

mszywioł w krzemieniu, kreda, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

3a

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

3b

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

3c

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

3d

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesenteripora - mszywioł w krzemieniu

4 Mesenteripora

mszywioł w krzemieniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

5a

mszywioł w krzemieniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

5b

mszywioł w krzemieniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

6a Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

6b Ptilodictya lanceolata

mszywioł, szkielet w powiększeniu, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

6c Ptilodictya lanceolata

mszywioł w powiększeniu, widoczne ujścia zoecjów, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

7 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

8 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9 Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

10a

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

10b

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - mszywioł

11a Coenites

mszywioł, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - mszywioł

11b Coenites

mszywioł, przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

12a Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

12b Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

13a

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

13b

mszywioł w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

14

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

15

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

16a

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

16b

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

16c

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17

mszywioł, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

18a Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

18b Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - fragment mszywioła

19 Dittopora?

fragment mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

20 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

21a Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

21b Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

22a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

22b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

23a Mesotrypa

mszywioł w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

23b Mesotrypa

mszywioł w powiększeniu, przekrój wzdłużny, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

24

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

25a Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

25b Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

25c Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

26a Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

26b Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

26c Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

27

mszywioły, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

28

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

29 Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

30

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

31a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

31b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - mszywioł

31c Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Nematopora - fragmenty mszywioła

32a Nematopora

fragmenty mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Nematopora - mszywioł

32b Nematopora

mszywioł w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

33a Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

33b Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

34a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

34b Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

35a Clathropora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

35b Clathropora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinopora - mszywioł

36 Rhinopora

mszywioł, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pachydictya sp. - mszywioł

37 Pachydictya sp.

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioły

38 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioły, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

39a Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

39b Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

40a Graptodictya

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

40b Graptodictya

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

41 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

42 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Proavella - mszywioł

43 Proavella

mszywioł, fragnent, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Osprioneides - mszywioł

44 Osprioneides

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

45a

mszywioły, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

45b

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik

mszywioł

45c

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

45d

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya obliqua? - mszywioł

46 Graptodictya obliqua?

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

47a Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

47b Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

48a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

48b Mesotrypa bystrowi

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

49a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

49b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

przekrój mszywioła

50a

przekrój mszywioła, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

50b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

51

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

52

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

53

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

54a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

54b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

55c Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

56 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.