Ciekawostki

Ciekawostki na temat miejsc pochodzenia niektórych znalezionych narzutowych skał osadowych.

Bursztyn bałtycki. Na prośbę czytelników wyjaśniamy! Nasze bursztyny z plaż Gdańska i okolic nie są stricte materiałem narzutowym lecz są wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne. Zarówno zebrane przez nas bursztyny jak i narzutowy bursztyn znaleziony na Mazurach (dar w naszych zbiorach) pochodzą z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz) zawartej pomiędzy Chłapowem a Płw. Sambijskim.

Skamieniałości narzutowe okresu syluru w centralnej Polsce w wiekszości pochodzą ze skał osadowych klintu sylurskiego, rejonu Gotlandii, w mniejszym stopniu wyspy Saremy. Wynika to z okazów znalezionych na żwirowniach oraz ówczesnego ukształtowania terenu. Skały te są pozostałością po płytkim morzu szelfowym, które otaczało dawny kontynent Euramerykę. Fauna bogata była w koralowce i inne zwierzęta typowe dla strefy szelfowej.

Klint sylurski to struktura geologiczna (zbudowana z wapieni), ciągnąca się od szwedzkiej wyspy Gotlandii do wybrzeży Estonii, na dnie Bałtyku. W dużym stopniu zniszczona (zdarta) przez lądolód skandynawski.

Skamieniałości narzutowe okresu ordowiku również w wiekszości pochodzą ze skał osadowych klintu Morza Bałtyckiego, rejonu Olandii, środka Bałtyku oraz w mniejszym stopniu wyspy Hiumy.

Klint Morza Bałtyckiego to struktura geologiczna (zbudowana z wapieni i piaskowców), ciągnąca się od szwedzkiej wyspy Olandii do wybrzeży Estonii, na dnie Bałtyku. W dużym stopniu zniszczona (zdarta) przez lądolód skandynawski.

Piaskowiec mioceński


Piaskowiec mioceński
Piaskowiec mioceński

Piaskowiec kwarcowy o lepiszczu krzemionkowym, biały na świeżym przełamie (ten sam typ piaskowca co Głaz Mszczonowski), oznaczył: Krystek M., miocen, głaz narzutowy (1,5m x 1m x 1m), miejsce znalezienia: Zgierz-oś.650-lecia, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Piaskowiec ten prawdopodobnie został przetransportowany przez lądolód w czasie zlodowacenia Warty z woj. pomorskiego.

Bursztyn bałtycki


Bursztyn bałtycki
Delta gdańska

Bursztyn bałtycki, paleogen: późny eocen, narzutniak, miejsce znalezienia: brzeg jez. Mamry, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Grzegorza Czerepoka, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Bursztyn pochodzi z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz).

Krzemień bałtycki (tzw. rugijski)


Krzemienie bałtycke
Krzemienie bałtyckie

Krzemienie bałtyckie (tzw. rugijskie), kreda górna: mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany oraz Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie o charakterystycznej czarnej barwie. W osadach polodowcowych centralnej Polski liczne. Skały mogą pochodzić z południowo-zachodniego dna Bałtyku lub dawnych wychodni na Pobrzeżu Koszalińskim. Obecnie wychodnie tych skał, w których są tego rodzaju krzemienie znajdują się na wyspie Rugia w Niemczech. Źródło zdjęcia: https://sadurski.com/wyspa-rugia-ciekawostki/

Krzemień bałtycki (krzemień pomorski)


Krzemień bałtycki
Krzemień bałtycki

Krzemienie bałtyckie (krzemienie pomorskie), kreda górna, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany oraz Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie o brązowej korze, spotykane w postaci drobnych otoczaków, tzw. "jaskółczych chlebków". Obecne również w osadach polodowcowych centralnej Polski. Skały pochodzą z dna Bałtyku w rejonie Pomorza Środkowego i Wschodniego.

Szare opoki lub gezy z glaukonitem i gąbkami


Szare gezy z glaukonitem
Szare gezy z glaukonitem

Szare opoki lub gezy z glaukonitem i gąbkami Rhizopoterion, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniaki, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie oraz Gdynia, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chociaż skały te znajdowane są w Polsce północnej oraz środkowej w różnych miescach, to okazy z Warmii i Gdyni pochodzą z rejonu dna Bałtyku nad Zatoką Gdańską (wg. własnych analiz, J. Kulik).

Margle lub opoki turonu z Inoceramus


Margle lub opoki turonu
Margle lub opoki turonu

Margiel lub opoka z Inoceramus lamarcki, kreda górna: turon, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skały pochodzą z dna Bałtyku nad woj. pomorskim.

Krzemień pasiasty


krzemień pasiasty
krzemien-pasiasty
krzemien-pasiasty
krzemien-pasiasty
krzemien-pasiasty
krzemien-pasiasty

Krzemienie pasiaste (4 fot.), jura górna: kimeryd, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie pasiaste (2 fot. na dole), jura górna: oksford górny lub kimeryd, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

W osadach polodowcowych centralnej Polski również można natrafić na krzemienie pasiaste (podobne do redepozytów z Bocheńca, Tokarni, Obic oraz Włoszczowic). Skały prawdopodobnie pochodzą z rejonu Kujaw (tzw. wału kujawskiego), informacja z mapy: Przekrój geologiczny przez region łódzki (wg Piwockiego 1980, zmienione).

Syderyt z amonitami


amonity w syderycie
amonity w syderycie

[742] Amonity w syderycie, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała może pochodzić z dna Bałtyku na północ od Gdańska a północny-zachód od płw. sambijskiego. (Zatoń M., 2011) lub okolic Kłajpedy na Litwie (Gałązka, 2004).

Piaskowiec kulkowy


piaskowiec kulkowy
piaskowiec kulkowy
piaskowiec kulkowy
piaskowce kulkowe

Piaskowce kulkowe, dewon środkowy, narzutniaki, miejsce znalezienia: (1 szt.) okolice Gdańska, woj. pomorskie, Polska; (2 szt.) Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik; (5 szt.) okolice Jasieńca woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Z. Komarowskiego, fot. / coll. Jarosław Kulik.

W osadach polodowcowych Warmii i Mazur liczne.

Skały pochodzą z dna Bałtyku. Wychodnie piaskowców znajdują się w północnych rejonach Łotwy.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy
wapienie beyrichiowe

[1103] Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień swoją nazwę zawdzięcza rodzajowi małżoraczka, który licznie w nim występuje. Skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii - Szwecja (bliżej 56°).

Wapień krynoidowy


wapień krynoidowy
wapień krynoidowy

Wapień krynoidowy, sylur: ludlow, Formacja Eke, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybrański.

Skała pochodzi z okolicy wyspy Gotlandii (na wschód lub na zachód od niej). Wychodnie tej skały znajdują się w południowej części Gotlandii.

Dolomit Karma


dolomit Kaarma
dolomit Kaarma

[792] Dolomit Karma, sylur: ludlow, Paadla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z wyspy Saremy. Wychodnie tej skały znajdują się na Saremie.

Wapień z Plectostroma scaniense


wapień z Plectostroma scaniense
wapień z Plectostroma scaniense

Wapień z Plectostroma scaniense, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik

Skała prawdopodobnie pochodzi z okolic wschodniej strony Gotlandii. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Gotlandii oraz Saremie. Do porównania okazy występujące in situ opublikowane na www.fossiilid.info (źródło screena).

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

[893] Wapień onkoidowy z koralowcem Favosites forbesi, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybrański.

Skała prawdopodobnie pochodzi z okolic wschodniej strony Gotlandii. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Gotlandii oraz Saremie.

Wapień z koralowcem Acervularia ananas


wapień a Acervularia ananas
wapień z Acervularia ananas

Acervularia ananas (otoczak), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała może pochodzić z pólnocnego wybrzeża wyspy Fårö obok Gotlandii. Obecnie wychodnie z takimi skamieniałościami znajdują się na wyspie Fårö oraz Saremie.

Wapień wschodnio-bałtycki


wapień wschodnio-bałtycki
wapień wschodnio-bałtycki

[214] Wapień wschodnio-bałtycki (o tłustym przełamie), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień pochodzi z dna Bałtyku na północny zachód od Saremy - Estonia.

Wapień borealisowy


wapień borealisowy
wapień borealisowy

[1068] Wapień borealisowy, sylur: landower - rhuddan, piętro: Juuru, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Swoją nazwę zawdzięcza nagromadzeniu muszli ramienionogów z rodzaju Borealis. Skała prawdopodobnie pochodzi z dna morskiego w okolicy wyspy Hiumy. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się w różnych miejscach w Estonii np.(w prowincji Viruma Zachodnia, Lääne, Rapla oraz na południowym wybrzeżu Hiumy).

Wapień paleoporellowy


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień paleoporellowy, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego w okolicach północnej części Olandii (pomiędzy Olandią a Gotlandią) - Szwecja.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szry / oolitowy
ooidy
ooidy

[940] Wapień szary z Orthoceras bifoveatum? / oolitowy, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z nieistniejących już wychodni klintu morza bałtyckiego. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się np. na północnym wybrzeżu Estonii (klify Väike-Pakri Island).

Szary wapień


wapień Kunda
Anthoceras vaginatum
wapień Kunda
geoda kalcytowa

[460] Szary wapień z Anthoceras vaginatum, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Kunda, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z nieistniejących już wychodni klintu morza bałtyckiego. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się np. na północnym wybrzeżu Estonii (klify Väike-Pakri Island). Dodatkowo ciekawostką jest nagromadzenie geod kalcytowych wytworzonych w pustkach wapienia ( nie jest to jednak specyfika tej skały).

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

[1033] Czerwony wapień ortocerasowy z Archigeisonoceras picus, ordowik środkowy: darriwil, piętro: volhov, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Swoją nazwę zawdzięcza nagromadeniu w nim muszli głowonogów, najczęściej zaliczanych do rodzaju Orthoceras. Skała pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii - Szwecja (na wschód od wyspy). Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na Olandii.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

Piaskowiec skolitusowy, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Piaskowiec nazwano tak od rodzaju drążeń jakie w nim występują - Skolithos. Skała pochodzi z dna Bałtyku w rejonie południowo-wschodniego krańca Szwecji - Kalmar oraz Paskallavik. Obecnie wychodnie tej skały również występują w tym rejonie ale też na zachodnim wybrzeżu wyspy Olandii. To najstarsza skała zawierająca skamieniałości śladowe jaką można znaleść w osadach polodowcowych Polski.

Piaskowiec Kalmar


piaskowiec Kalmar
piaskowiec Kalmar

Piaskowce Kalmar (otoczaki), kambr, narzutniaki, miejsce znalezienia: Plaża w Rowach, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z rejonu południowo-wschodniego krańca Szwecji - Wybrzeże Cieśniny Kalmar. Jest narzutniakiem przewodnim. Piaskowce Kalmar nie zawierają skamieniałości.

Piaskowiec jotnicki


piaskowiec jotnicki
piaskowiec jotnicki
piaskowiec jotnicki
piaskowce jotnickie Höga Kusten

Piaskowce jotnickie, Proterozoik (1,2 - 1,3 mld lat), narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Wychodnie jotnickich piaskowców występują na dużych przestrzeniach w Zatoce Botnickiej oraz w rejonie Dalarny w Szwecji. Przykładowym miejscem gdzie można zobaczyć piaskowce czerwono-fioletowe in situ jest rejon wybrzeża Höga Kusten w Szwecji. Piaskowce z Dalarny mają barwę bardziej czerwoną niż fioletową. Skały te są narzutniakami wskaźnikowymi. Piaskowce jotnickie nie zawierają skamieniałości.

Materiał narzutowy ze Zgierza, Rosanowa oraz Jackowa


Wychodnie skał narzutowych
Szlaki przemieszczania się materiału narzutowego

Rys.1 J.Kulik, Wychodnie skał przewodnich i wskaźnikowych, z których pochodzą narzutniaki ze Zgierza, Rosanowa oraz Jackowa (znalezione w osadach żwirów lodowcowych i glin zwałowych).

Rys.2 J.Kulik, Proponowane prawdopodobne szlaki przemieszczania się materiału narzutowego w czasie zlodowacenia Warty wg analiz J.Kulika (na podstawie współczesnych badań naukowych).

Ciekawostki na temat miejsc pochodzenia niektórych znalezionych narzutowych skał osadowych.

Bursztyn bałtycki. Na prośbę czytelników wyjaśniamy! Nasze bursztyny z plaż Gdańska i okolic nie są stricte materiałem narzutowym lecz są wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne. Zarówno zebrane przez nas bursztyny jak i narzutowy bursztyn znaleziony na Mazurach (dar w naszych zbiorach) pochodzą z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz) zawartej pomiędzy Chłapowem a Płw. Sambijskim.

Skamieniałości narzutowe okresu syluru w centralnej Polsce w wiekszości pochodzą ze skał osadowych klintu sylurskiego, rejonu Gotlandii, w mniejszym stopniu wyspy Saremy. Wynika to z okazów znalezionych na żwirowniach oraz ówczesnego ukształtowania terenu. Skały te są pozostałością po płytkim morzu szelfowym, które otaczało dawny kontynent Euramerykę. Fauna bogata była w koralowce i inne zwierzęta typowe dla strefy szelfowej.

Klint sylurski to struktura geologiczna (zbudowana z wapieni), ciągnąca się od szwedzkiej wyspy Gotlandii do wybrzeży Estonii, na dnie Bałtyku. W dużym stopniu zniszczona (zdarta) przez lądolód skandynawski.

Skamieniałości narzutowe okresu ordowiku również w wiekszości pochodzą ze skał osadowych klintu Morza Bałtyckiego, rejonu Olandii, środka Bałtyku oraz w mniejszym stopniu wyspy Hiumy.

Klint Morza Bałtyckiego to struktura geologiczna (zbudowana z wapieni i piaskowców), ciągnąca się od szwedzkiej wyspy Olandii do wybrzeży Estonii, na dnie Bałtyku. W dużym stopniu zniszczona (zdarta) przez lądolód skandynawski.

Piaskowiec mioceński


Piaskowiec mioceński
Piaskowiec mioceński

Piaskowiec kwarcowy o lepiszczu krzemionkowym, biały na świeżym przełamie (ten sam typ piaskowca co Głaz Mszczonowski), oznaczył: Krystek M., miocen, głaz narzutowy (1,5m x 1m x 1m), miejsce znalezienia: Zgierz-oś.650-lecia, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Piaskowiec ten prawdopodobnie został przetransportowany przez lądolód w czasie zlodowacenia Warty z woj. pomorskiego.

Bursztyn bałtycki


Bursztyn bałtycki
Delta gdańska

Bursztyn bałtycki, paleogen: późny eocen, narzutniak, miejsce znalezienia: brzeg jez. Mamry, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Grzegorza Czerepoka, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Bursztyn pochodzi z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz).

Krzemień bałtycki (tzw. rugijski)


Krzemienie bałtyckie
Krzemienie bałtyckie

Krzemienie bałtyckie (tzw. rugijskie), kreda górna: mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany oraz Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie o charakterystycznej czarnej barwie. W osadach polodowcowych centralnej Polski liczne. Skały prawdopodobnie pochodzą z południowo-zachodniego dna Bałtyku lub dawnych wychodni na Pobrzeżu Koszalińskim. Obecnie wychodnie tych skał, w których są tego rodzaju krzemienie znajdują się na wyspie Rugia w Niemczech. Źródło zdjęcia: https://sadurski.com/wyspa-rugia-ciekawostki/

Krzemień bałtycki (krzemień pomorski)


Krzemień bałtycki
Krzemień bałtycki

Krzemienie bałtyckie (krzemienie pomorskie), kreda górna, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany oraz Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie o brązowej korze, spotykane w postaci drobnych otoczaków, tzw. "jaskółczych chlebków". Obecne również w osadach polodowcowych centralnej Polski. Skały pochodzą z dna Bałtyku w rejonie Pomorza Środkowego i Wschodniego.

Szare opoki lub gezy z glaukonitem i gąbkami


Szare gezy z glaukonitem
Szare gezy z glaukonitem

Szare opoki lub gezy z glaukonitem i gąbkami Rhizopoterion, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniaki, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie oraz Gdynia, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chociaż skały te trafiają się w Polsce północnej oraz środkowej w różnych miescach, to okazy z Warmii i Gdyni pochodzą z rejonu dna Bałtyku nad Zatoką Gdańską (wg. własnych analiz, J. Kulik).

Margle lub opoki turonu z Inoceramus


Margle lub opoki turonu
Margle lub opoki turonu

Margiel lub opoka z Inoceramus lamarcki, kreda górna: turon, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skały pochodzą z dna Bałtyku nad woj. pomorskim.

Krzemień pasiasty


krzemień pasiasty
krzemień pasiasty
krzemień pasiasty
krzemień pasiasty
krzemień pasiasty
krzemień pasiasty

Krzemienie pasiaste (4 fot.), jura górna: kimeryd, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Krzemienie pasiaste (2 fot. na dole), jura górna: oksford górny lub kimeryd, narzutniaki, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

W osadach polodowcowych centralnej Polski również można natrafić na krzemienie pasiaste (podobne do redepozytów z Bocheńca, Tokarni, Obic oraz Włoszczowic). Skały prawdopodobnie pochodzą z rejonu Kujaw (tzw. wału kujawskiego), informacja z mapy: Przekrój geologiczny przez region łódzki (wg Piwockiego 1980, zmienione).

Syderyt z amonitami


amonity w syderycie
amonity w syderycie

Amonity w syderycie, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała może pochodzić z dna Bałtyku na północ od Gdańska a północny-zachód od płw. sambijskiego. (Zatoń M., 2011) lub okolic Kłajpedy na Litwie (Gałązka, 2004).

Piaskowiec kulkowy


piaskowiec kulkowy
piaskowiec kulkowy
piaskowiec kulkowy
piaskowce kulkowe

Piaskowce kulkowe, dewon środkowy, narzutniaki, miejsce znalezienia: (1 szt.) okolice Gdańska, woj. pomorskie, Polska; (2 szt.) Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik; (5 szt.) okolice Jasieńca woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Z. Komarowskiego, fot. / coll. Jarosław Kulik.

W osadach polodowcowych Warmii i Mazur liczne.

Skały pochodzą z dna Bałtyku. Wychodnie piaskowców znajdują się w północnych rejonach Łotwy.

Wapień beyrichiowy


wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy
wapień beyrichiowy
wapienie beyrichiowe

Wapień beyrichiowy z Simplicibeyrichia globifera, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień swoją nazwę zawdzięcza rodzajowi małżoraczka, który licznie w nim występuje. Skała pochodzi z dna Bałtyku na południe od Gotlandii - Szwecja (bliżej 56°).

Wapień krynoidowy


wapień krynoidowy
wapień krynoidowy

Wapień krynoidowy, sylur: ludlow, Formacja Eke, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybrański.

Skała pochodzi z okolicy wyspy Gotlandii (na wschód lub na zachód od niej). Wychodnie tej skały znajdują się w południowej części Gotlandii.

Dolomit Karma


dolomit Kaarma
dolomit Kaarma

Dolomit Karma, sylur: ludlow, Paadla Stage, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z wyspy Saremy. Wychodnie tej skały znajdują się na Saremie.

Wapień z Plectostroma scaniense


Wapień z Plectostroma scaniense
Wapień z Plectostroma scaniense

Wapień z Plectostroma scaniense, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Skała prawdopodobnie pochodzi z okolic wschodniej strony Gotlandii. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Gotlandii oraz Saremie. Do porównania okazy występujące in situ opublikowane na www.fossiilid.info (źródło screena).

Wapień onkoidowy


wapień onkoidowy
wapień onkoidowy

Wapień onkoidowy z koralowcem Favosites forbesi, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik, coll. Daniel Wybrański.

Skała prawdopodobnie pochodzi z okolic wschodniej strony Gotlandii. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na wyspie Gotlandii oraz Saremie.

Wapień z koralowcem Acervularia ananas


wapień z Acervularia ananas
wapień z Acervularia ananas

Acervularia ananas (otoczak), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała może pochodzić z pólnocnego wybrzeża wyspy Fårö obok Gotlandii. Obecnie wychodnie z takimi skamieniałościami znajdują się na wyspie Fårö oraz Saremie.

Wapień wschodnio-bałtycki


wapień wschodnio-bałtycki
wapień wschodnio-bałtycki

Wapień wschodnio-bałtycki (o tłustym przełamie), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Wapień pochodzi z dna Bałtyku na północny zachód od Saremy - Estonia.

Wapień borealisowy


wapień borealisowy
wapień borealisowy

Wapień borealisowy, sylur: landower - rhuddan, piętro: Juuru, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Swoją nazwę zawdzięcza nagromadzeniu muszli ramienionogów z rodzaju Borealis. Skała prawdopodobnie pochodzi z dna morskiego w okolicy wyspy Hiumy. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się w różnych miejscach w Estonii np.(w prowincji Viruma Zachodnia, Lääne, Rapla oraz na południowym wybrzeżu Hiumy).

Wapień paleoporellowy


wapień paleoporella
wapień paleoporella

Wapień paleoporellowy, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. Jarosław Kulik.

Nazwa wapienia pochodzi od alg z rodzaju Paleoporella. Wapień pochodzi z dna morskiego w okolicach północnej części Olandii (pomiędzy Olandią a Gotlandią) - Szwecja.

Wapień szary / oolitowy


wapień szary / oolitowy
wapień szary / oolitowy
ooidy
ooidy

Wapień szary z Orthoceras bifoveatum? / oolitowy, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi (spąg), narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z nieistniejących już wychodni klintu morza bałtyckiego. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się np. na północnym wybrzeżu Estonii (klify Väike-Pakri Island).

Szary wapień


wapień Kunda
Anthoceras vaginatum
wapień Kunda
geoda kalcytowa

Szary wapień z Anthoceras vaginatum, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Kunda, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z nieistniejących już wychodni klintu morza bałtyckiego. Obecnie wychodnie tej skały znajdują się np. na północnym wybrzeżu Estonii (klify Väike-Pakri Island). Dodatkowo ciekawostką jest nagromadzenie geod kalcytowych wytworzonych w pustkach wapienia ( nie jest to jednak specyfika tej skały).

Czerwony wapień ortocerasowy


czerwony wapień ortocerasowy
czerwony wapień ortocerasowy

Czerwony wapień ortocerasowy z Archigeisonoceras picus, ordowik środkowy: darriwil, piętro: volhov, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. / coll. Jarosław Kulik.

Swoją nazwę zawdzięcza nagromadzeniu w nim muszli głowonogów, najczęściej zaliczanych do rodzaju Orthoceras. Skała pochodzi z dna morskiego w okolicach wyspy Olandii - Szwecja (na wschód od wyspy). Obecnie wychodnie tej skały znajdują się na Olandii.

Piaskowiec skolitusowy


piaskowiec skolitusowy
piaskowiec skolitusowy

Piaskowiec skolitusowy, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Piaskowiec nazwano tak od rodzaju drążeń jakie w nim występują - Skolithos. Skała pochodzi z dna Bałtyku w rejonie południowo-wschodniego krańca Szwecji - Kalmar oraz Paskallavik. Obecnie wychodnie tej skały również występują w tym rejonie ale też na zachodnim wybrzeżu wyspy Olandii. To najstarsza skała zawierająca skamieniałości śladowe jaką można znaleść w osadach polodowcowych Polski.

Piaskowiec Kalmar


piaskowiec Kalmar
piaskowiec Kalmar

Piaskowce Kalmar (otoczaki), kambr, narzutniaki, miejsce znalezienia: Plaża w Rowach, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skała pochodzi z rejonu południowo-wschodniego krańca Szwecji - wybrzeże Cieśniny Kalmar. Jest narzutniakiem przewodnim. Piaskowce Kalmar nie zawierają skamieniałości.

Piaskowiec jotnicki


piaskowiec jotnicki
piaskowiec jotnicki
piaskowiec jotnicki
piaskowce jotnickie Höga Kusten

Piaskowce jotnickie, Proterozoik (1,2 - 1,3 mld lat), narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Wychodnie jotnickich piaskowców występują na dużych przestrzeniach w Zatoce Botnickiej oraz w rejonie Dalarny w Szwecji. Przykładowym miejscem gdzie można zobaczyć piaskowce czerwono-fioletowe in situ jest rejon wybrzeża Höga Kusten w Szwecji. Piaskowce z Dalarny mają barwę bardziej czerwoną niż fioletową. Skały te są narzutniakami wskaźnikowymi. Piaskowce jotnickie nie zawierają skamieniałości.

Materiał narzutowy ze Zgierza, Rosanowa oraz Jackowa


Wychodnie skał narzutowych
Szlaki przemieszczania się materiału narzutowego

Rys.1 J.Kulik, Wychodnie skał przewodnich i wskaźnikowych, z których pochodzą narzutniaki ze Zgierza, Rosanowa oraz Jackowa (znalezione w osadach żwirów lodowcowych i glin zwałowych).

Rys.2 J.Kulik, Proponowane prawdopodobne szlaki przemieszczania się materiału narzutowego w czasie zlodowacenia Warty wg analiz J.Kulika (na podstawie współczesnych badań naukowych).