Prace terenowe

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych.

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • Bramka i Żabi Róg - gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht)

 • Gajdy - belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht)

 • Parzęczew - koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego

 • Florentynów - głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb)

 • Rosanów - wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow), większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki

 • Jacków - ramienionogi Borealis borealis oraz duże stromatoporoidy okresu sylurskiego, większość okazów wskazuje na kierunek estoński

 • Dąbrówka Strumiany i Sowice - małże w marglach i opokach okresu górnej kredy oraz krzemienie pasiaste górnej jury

 • Zgierz-Malinka - otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy

 • Górki Duże - koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru

Zrobiliśmi również dwa wyjazdy na plaże Gdańska i okolic. W zebranym materiale dominował bursztyn bałtycki. W osadach polodowcowych Warmii, bursztyn jako narzutniak trafia się żadko gdyż występuje w rozproszeniu. Najłatwiej jest więc znaleść bursztyn na plażach. Nasze bursztyny są wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne.

Zgierz - Osiedle 650-lecia (Wykopy pod budowę S14). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych nie przyniosło spodziewanych efektów. Wiekszość stanowiły skały krystaliczne. Przy okazji zaobserwowałem kilka narzutniaków przewodnich. Na drugim obranym przeze mnie stanowisku w piaskach i żwirach wodnolodowcowych dominował margiel kredowy z resztkami małży Inoceramus.

Zgierz - Proboszczewice (Wykopy pod budowę drogi). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych ablacyjnych. Brak skamieniałości, brak obecności krzemieni tylko skały krystaliczne. Przy okazji zaobserwowałem dwa głazy narzutowe przewodnie.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren.

Bramka

Poszukiwanie skamieniałości wzdłuż ściany odsłonięcia.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Żabi Róg - żwirownia


Żabi Róg

Wyjazd do Żabiego Rogu.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Segregacja skamieniałości.

Parzęczew

Odpoczynek po pracy.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Znaleziony okaz

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości na glinach zwałowych.

Florentynów

Piaskowiec zlepieńcowaty wydobyty z piasków wodnolodowcowych przez pracowników żwirowni.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella)

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie burszynów

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Bursztyn

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Jacków

Okaz wydobyty z gliny zwałowej.

Jacków

Sprzęt, który używaliśmy.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Rozpoznanie terenu.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodniowych poszukiwań.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą

Górki Duże

Przesiewania żwiru

Zgierz (Osiedle 650-lecia) - wykop pod budowę S14


Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Głazy narzutowe wydobyte z glin zwałowych

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z dna Bałtyku

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniaki przewodnie z rejonu Dalarny w Szwecji

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z Wysp Alandzkich
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli kredowych
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli kredowych
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli kredowych

Zgierz (Proboszczewice) - wykop pod budowę drogi


Zgierz (Proboszczewice)

Poszukiwanie skamieniałości

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • Bramka i Żabi Róg - gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht)

 • Gajdy - belemnity z okresu górnej kredy (kampan lub mastrycht)

 • Parzęczew - koralowce denkowe, Rugosy oraz wapienie rafowe okresu sylurskiego

 • Florentynów - głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (wenlok) oraz ordowickiego (sandb)

 • Rosanów - wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow), większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki

 • Jacków - ramienionogi Borealis borealis oraz duże stromatoporoidy okresu sylurskiego, większość okazów wskazuje na kierunek estoński

 • Dąbrówka Strumiany i Sowice - małże w marglach i opokach okresu górnej kredy oraz krzemienie pasiaste górnej jury

 • Zgierz-Malinka - otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy

 • Górki Duże - koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru

Zrobiliśmi również dwa wyjazdy na plaże Gdańska i okolic. W zebranym materiale dominował bursztyn bałtycki. W osadach polodowcowych Warmii, bursztyn jako narzutniak trafia się żadko gdyż występuje w rozproszeniu. Najłatwiej jest więc znaleść bursztyn na plażach. Nasze okazy to bursztyny wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne.

Zgierz - Osiedle 650-lecia (Wykopy pod budowę S14). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych nie przyniosło spodziewanych efektów. Wiekszość stanowiły skały krystaliczne. Przy okazji zaobserwowałem kilka narzutniaków przewodnich. Na drugim obranym przeze mnie stanowisku w piaskach i żwirach wodnolodowcowych dominował margiel kredowy z resztkami małży Inoceramus.

Zgierz - Proboszczewice (Wykopy pod budowę drogi). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych ablacyjnych. Brak skamieniałości, brak obecności krzemieni tylko skały krystaliczne. Przy okazji zaobserwowałem dwa głazy narzutowe przewodnie.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 1994 r.

Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Żabi Róg - żwirownia


Żabi Róg

Wyjazd do Żabiego Rogu, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu nie przyniosły rezultatów, ale przynajmniej była świetna zabawa. Płukanie piasku na terenie dawnej odkrywki przez zakład górniczy, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu nie przyniosły rezultatów, ale przynajmniej była świetna zabawa. Płukanie piasku na terenie dawnej odkrywki przez zakład górniczy, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Odkładanie znalezionych skamieniałości do pudełka, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Zasłużony odpoczynek po męczącej, ale owocnej pracy, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Po dwóch godzinach przesiewania, humor nadal dopisywał, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Znaleziony okaz, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości na glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Florentynów

Piaskowiec zlepieńcowaty wydobyty z piasków wodnolodowcowych przez pracowników żwirowni, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella), żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2014 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny wyrzucone na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Bursztyn wyrzucony na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Okaz wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Sprzęt, który używaliśmy na żwirowni - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany

Rozpoznanie terenu, do wyboru odpowiedniego miejsca oraz osadów na poszukiwania posłużyliśmy się mapą geologiczną, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodnowych poszukiwań, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości, żwirownia Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia) - wykop pod budowę S14


Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości, wykop pod budowę S14 - Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Głazy narzutowe wydobyte z glin zwałowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

narzutniak przewodni z dna Bałtyku (około 130 km na południe od Wysp Alandzkich), wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

narzutniaki przewodnie z rejonu Dalarny w Szwecji, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

narzutniak przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

nagromadzenia margli kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

nagromadzenia margli kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

nagromadzenia margli kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Proboszczewice) - wykop pod budowę drogi


Zgierz (Proboszczewice)

Poszukiwanie skamieniałości w glinach zwałowych ablacyjnych, wykop pod budowę drogi - Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.

Zgierz (Proboszczewice)

">Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę drogi, Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.

Zgierz (Proboszczewice)

">Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę drogi, Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.