Prace terenowe

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych.

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • Bramka i Żabi Róg - gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (mastrycht dolny), pochodzą z rejonu nad zatoką gdańską.

 • Gajdy - belemnity z okresu górnej kredy (mastrycht dolny) oraz muszelki z okresu miocenu (okazy nieprezentowane na stronie).

 • Parzęczew - koralowce denkowe, Rugosy, wapienie rafowe okresu sylurskiego; belemnity, krzemienie górnej kredy (kampan, mastrycht). Większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki.

 • Florentynów - głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (ludlow), ordowickiego (sandb oraz darriwil)

 • Gołaszyny - tylko dwa głazy wapienne z fauną okresu ordowickiego (sandb oraz darriwil)

 • Rosanów - wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow), krzemienie górnej kredy, większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki

 • Jacków - ramienionogi Borealis borealis, duże stromatoporoidy okresu sylurskiego, zdolomityzowane koralowce z syluru (ludlow). Większość okazów wskazuje na kierunek bliższy Estonii.

 • Dąbrówka Strumiany i Sowice - małże w białych marglach górnej kredy (cenomam, turon) i krzenienie okresu górnej kredy; krzemienie pasiaste górnej jury (oksford górny, kimeryd). Okazy krzenieni pasiastych z kierunku Kłodawy.

 • Zgierz-Malinka - otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy

 • Górki Duże - koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru.

 • Celestynów - gąbki i krzemienie górnej kredy, krzenienie górnej jury (kimeryd), wapienie beyrichiowe i wapienie paleoporella. Większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki.

Zrobiliśmi również dwa wyjazdy na plaże Gdańska i okolic. W zebranym materiale dominował bursztyn bałtycki. W osadach polodowcowych Warmii, bursztyn jako narzutniak trafia się żadko gdyż występuje w rozproszeniu. Na plażach okolic Gdańska trafia się liczniej, nie jest to jednak stricte materiał narzutowy a redeponowany. Nasze bursztyny są wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne. Jako uzupełnienie tematu dodam, że zarówno zebrane przez nas bursztyny z plaż jak i słynna "Bursztynowa Góra" czyli kra lodowcowa zawierająca bursztyn w miejscowości Bąkowo koło Gdańska pochodzą z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz).

Zgierz - Osiedle 650-lecia (Wykopy pod budowę S14). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych nie przyniosło spodziewanych efektów. W większości skały krystaliczne oraz piaskowiec jotnicki, który powtarzał się często. Przy okazji zaobserwowałem kilka narzutniaków przewodnich, pomocnych do wyznaczenia tras transportu materiału narzutowego. Na drugim obranym przeze mnie stanowisku w piaskach i żwirach wodnolodowcowych dominowały margle lub opoki kredowe z resztkami małży Inoceramus.

Zgierz - Proboszczewice (Wykopy pod budowę drogi). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych ablacyjnych. Brak skamieniałości, brak obecności krzemieni tylko skały krystaliczne. Zaobserwowałem dwa głazy narzutowe przewodnie, pomocne do wyznaczenia trasy transportu materiału narzutowego. Materiał piaszczysto żwirowy, w którym są skamieniałości został zdeponowany przez wodę w kierunku Rosanowa jak i w samym Rosanowie (wodnolodowcowy górny).

Podczas wszystkich naszych prac terenowych w ww. lokalizacjach natrafiliśmy na skamieniałości z okresów i epok: miocenu, eocenu, kredy górnej, jury górnej i środkowej, dewonu środkowego, syluru, ordowiku oraz kambru dolnego. Nie zaobserwowaliśny skamienialości z karbonu, permu, triasu oraz epoki oligocenu. Nie natrafiliśmy również na skamieniałe trylobity z okresu kambru środkowego, Fungii z rodzaju Prototaxites z dewonu oraz kości gadów morskich z górnej kredy. Zostaliśmy jednak poinformowani od innych pasjonatów o wystąpieniu takich skamieniałości.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren.

Bramka

Poszukiwanie skamieniałości wzdłuż ściany odsłonięcia.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego.

Żabi Róg - żwirownia


Żabi Róg

Wyjazd do Żabiego Rogu.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Segregacja skamieniałości.

Parzęczew

Odpoczynek po pracy.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru.

Parzęczew

Krzemienie górno-kredowe.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego.

Florentynów

Znaleziony okaz

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości na glinach zwałowych.

Florentynów

Piaskowiec zlepieńcowaty wydobyty z piasków wodnolodowcowych przez pracowników żwirowni.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella)

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie burszynów

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów

Wyspa Sobieszewska

Bursztyn

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych.

Jacków

Okaz wydobyty z gliny zwałowej.

Jacków

Sprzęt, który używaliśmy.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Rozpoznanie terenu.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Przeglądanie dużych margli kredowych.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Przeglądanie dużych margli kredowych.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza

Zebrane krzemienie jurajskie.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodniowych poszukiwań.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą

Górki Duże

Przesiewania żwiru

Zgierz (Osiedle 650-lecia) - wykop pod budowę S14


Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Głazy narzutowe wydobyte z glin zwałowych

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z dna środkowego rejonu Bałtyku

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniaki przewodnie z rejonu Dalarny w Szwecji

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z Wysp Alandzkich
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych
Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych

Zgierz (Proboszczewice) - wykop pod budowę drogi


Zgierz (Proboszczewice)

Poszukiwanie skamieniałości

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich

Celestynów - piaskownia


Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości

Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości

Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości

Nasze prace w terenie, wyprawy po nowe skamieniałości, rekonesans.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli kopalń za umożliwienie wejścia na ich teren.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych prac terenowych

W zebranym przez nas materiale narzutowym na żwirowniach trafiły się częściej:

 • Bramka i Żabi Róg - gąbki oraz belemnity z okresu górnej kredy (mastrycht dolny), pochodzą z rejonu nad zatoką gdańską.

 • Gajdy - belemnity z okresu górnej kredy (mastrycht dolny) oraz muszelki z okresu miocenu (okazy nieprezentowane na stronie).

 • Parzęczew - koralowce denkowe, Rugosy, wapienie rafowe okresu sylurskiego; belemnity, krzemienie górnej kredy (kampan, mastrycht). Większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki.

 • Florentynów - głazy wapienne z fauną okresu sylurskiego (ludlow), ordowickiego (sandb oraz darriwil)

 • Gołaszyny - tylko dwa głazy wapienne z fauną okresu ordowickiego (sandb oraz darriwil)

 • Rosanów - wapienie beyrichiowe okresu sylurskiego (wenlok-ludlow), krzemienie górnej kredy, większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki

 • Jacków - ramienionogi Borealis borealis, duże stromatoporoidy okresu sylurskiego, zdolomityzowane koralowce z syluru (ludlow). Większość okazów wskazuje na kierunek bliższy Estonii.

 • Dąbrówka Strumiany i Sowice - małże w białych marglach górnej kredy (cenomam, turon) i krzenienie okresu górnej kredy; krzemienie pasiaste górnej jury (oksford górny, kimeryd).Okazy krzenieni pasiastych z kierunku Kłodawy.

 • Zgierz-Malinka - otwornice bentosowe i planktoniczne w marglach i opokach okresu górnej kredy

 • Górki Duże - koralowce denkowe oraz małe stromatoporoidy okresu syluru.

 • Celestynów - gąbki i krzemienie górnej kredy, krzenienie górnej jury (kimeryd), wapienie beyrichiowe i wapienie paleoporella. Większość okazów wskazuje na kierunek gotlandzki.

Zrobiliśmi również dwa wyjazdy na plaże Gdańska i okolic. W zebranym materiale dominował bursztyn bałtycki. W osadach polodowcowych Warmii, bursztyn jako narzutniak trafia się żadko gdyż występuje w rozproszeniu. Na plażach okolic Gdańska trafia się liczniej, nie jest to jednak stricte materiał narzutowy a redeponowany. Nasze bursztyny są wielokrotnie redeponowane (przeniesione) z osadów eoceńskich w osady plejstoceńskie przez erozyjną działalność lądolodów, a następnie wód morza w holocenie wyrzucane na plażę. W piaskach holoceńskich tworzą złoże wtórne. Jako uzupełnienie tematu dodam, że zarówno zebrane przez nas bursztyny z plaż jak i słynna "Bursztynowa Góra" czyli kra lodowcowa zawierająca bursztyn w miejscowości Bąkowo koło Gdańska pochodzą z delty gdańskiej (hipotetycznej rzeki Eridan, B. Kosmowska-Ceranowicz).

Zgierz - Osiedle 650-lecia (Wykopy pod budowę S14). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych nie przyniosło spodziewanych efektów. W większości skały krystaliczne oraz piaskowiec jotnicki, który powtarzał się często. Przy okazji zaobserwowałem kilka narzutniaków przewodnich, pomocnych do wyznaczenia tras transportu materiału narzutowego. Na drugim obranym przeze mnie stanowisku w piaskach i żwirach wodnolodowcowych dominowały margle lub opoki kredowe z resztkami małży Inoceramus.

Zgierz - Proboszczewice (Wykopy pod budowę drogi). Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych ablacyjnych. Brak skamieniałości, brak obecności krzemieni tylko skały krystaliczne. Zaobserwowałem dwa głazy narzutowe przewodnie, pomocne do wyznaczenia trasy transportu materiału narzutowego. Materiał piaszczysto żwirowy, w którym są skamieniałości został zdeponowany przez wodę w kierunku Rosanowa jak i w samym Rosanowie (wodnolodowcowy górny).

Podczas wszystkich naszych prac terenowych w ww. lokalizacjach natrafiliśmy na skamieniałości z okresów i epok: miocenu, eocenu, kredy górnej, jury górnej i środkowej, dewonu środkowego, syluru, ordowiku oraz kambru dolnego. Nie zaobserwowaliśny skamienialości z karbonu, permu, triasu oraz epoki oligocenu. Nie natrafiliśmy również na skamieniałe trylobity z okresu kambru środkowego, Fungii z rodzaju Prototaxites z dewonu oraz kości gadów morskich z górnej kredy. Zostaliśmy jednak poinformowani od innych pasjonatów o wystąpieniu takich skamieniałości.

Bramka - żwirownia


Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, mój pierwszy wyjazd w teren, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 1994 r.

Bramka

Poszukiwanie okazów wzdłuż ściany odsłonięcia, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Przesiewanie, poszukiwanie małych okazów, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2009 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Bramka

Poszukiwania skamieniałości na pryzmach kamienia narzutowego, żwirownia - Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2010 r.

Żabi Róg - żwirownia


Żabi Róg

Wyjazd do Żabiego Rogu, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu nie przyniosły rezultatów, ale przynajmniej była świetna zabawa. Płukanie piasku na terenie dawnej odkrywki przez zakład górniczy, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Żabi Róg

Poszukiwania bursztynu nie przyniosły rezultatów, ale przynajmniej była świetna zabawa. Płukanie piasku na terenie dawnej odkrywki przez zakład górniczy, żwirownia - Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, fot. 2001 r.

Parzęczew - żwirownia


Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie i płukanie, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Pierwszej selekcji dokonuje się już na miejscu, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Odkładanie znalezionych skamieniałości do pudełka, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Zasłużony odpoczynek po męczącej, ale owocnej pracy, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Przesiewanie żwiru i wypatrywanie małych skamieniałości, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Parzęczew

Krzemienie górno-kredowe zebrane podczas ostatnich prac terenowych, żwirownia - Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów, okolice Parzęczewa - żwirownia


Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w morenie martwego lodu, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Wydobywanie skamnieniałości z głazu narzutowego, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Znaleziony okaz, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2010 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości na glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Florentynów

Piaskowiec zlepieńcowaty wydobyty z piasków wodnolodowcowych przez pracowników żwirowni, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Florentynów

Głaz narzutowy ze skamieniałościami wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, fot. 2018 r.

Rosanów, okolice Zgierza - żwirownia


Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Wydobywanie głazu narzutowego (Paleoporella), żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Rosanów

Poszukiwania skamieniałości, żwirownia - Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2019 r.

Wyspa Sobieszewska


Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2014 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Bursztyny wyrzucone na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Zbieranie bursztynów wyrzuconych na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Wyspa Sobieszewska

Bursztyn wyrzucony na brzeg przez morze po sztormie, Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, fot. 2018 r.

Jacków - żwirownia


Jacków

Poszukiwania skamieniałości w żwirach i glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości na hałdach żwiru, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Odpoczynek po męczącej pracy, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Poszukiwania skamieniałości w glinach zwałowych, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Okaz wydobyty z gliny zwałowej, żwirownia - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Jacków

Sprzęt, który używaliśmy na żwirowni - Jacków, gmina Daszyna, woj. łódzkie, Polska, fot. 2015 r.

Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza - żwirownia


Dąbrówka Strumiany

Rozpoznanie terenu, do wyboru odpowiedniego miejsca oraz osadów na poszukiwania posłużyliśmy się mapą geologiczną, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwanie skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Dąbrówka Strumiany

Poszukiwania skamieniałości na dole żwirowni, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2014 r.

Dąbrówka Strumiany

Przeglądanie dużych margli kredowych poszukiwaniu skamieniałości, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2023 r.

Dąbrówka Strumiany

Przeglądanie dużych margli kredowych poszukiwaniu skamieniałości, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2023 r.

Dąbrówka Strumiany

Zebrane krzemienie w większości jurajskie podczas ostatniego wyjazdu, żwirownia - Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, fot. 2023 r.

Zgierz-Malinka - żwirownia


Zgierz-Malinka

Rezultat całodnowych poszukiwań, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Zgierz-Malinka

Przesiewanie w poszukiwaniu małych okazów, żwirownia - Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny - żwirownia


Gołaszyny

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Precyzyjne uderzenie młotkiem i pierwsze efekty poszukiwań, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Gołaszyny

Głaz narzutowy z Orthocerasem, żwirownia - Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, fot. 2018 r.

Górki Duże - żwirownia


Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości czas zacząć, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru w poszukiwaniu skamieniałości, żwirownia Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru - ciąg dalszy poszukiwań, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Poszukiwania skamieniałości, przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Jarek ze swoim głównym narzędziem pracy - łopatą, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Górki Duże

Przesiewanie żwiru, żwirownia - Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, fot. 2019 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia) - wykop pod budowę S14


Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości, wykop pod budowę S14 - Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Głazy narzutowe wydobyte z glin zwałowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Poszukiwanie skamieniałości na glinach zwałowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z dna środkowego rejonu Bałtyku (około 130 km na południe od Wysp Alandzkich), wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniaki przewodnie z rejonu Dalarny w Szwecji, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Narzutniak przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Osiedle 650-lecia)

Nagromadzenia margli lub opok kredowych w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, wykop pod budowę S14, Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, fot. 2021 r.

Zgierz (Proboszczewice) - wykop pod budowę drogi


Zgierz (Proboszczewice)

Poszukiwanie skamieniałości w glinach zwałowych ablacyjnych, wykop pod budowę drogi - Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę drogi, Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.

Zgierz (Proboszczewice)

Głaz narzutowy przewodni z Wysp Alandzkich, wykop pod budowę drogi, Zgierz (Proboszczewice), woj. łódzkie, fot. 2022 r.

Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości, Celestynów, gm. Ozorków, woj. łódzkie, fot. 2024 r.

Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości, Celestynów, gm. Ozorków, woj. łódzkie, fot. 2024 r.

Celestynów

Poszukiwanie skamieniałości, Celestynów, gm. Ozorków, woj. łódzkie, fot. 2024 r.