Skamieniałości - parzydełkowce (Cnidaria)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

3 Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

4 Favosites hisingeri

Favosites hisingeri

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6a Entelophyllum articulatum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6b Entelophyllum articulatum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6c Entelophyllum articulatum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6d Entelophyllum articulatum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

8a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

8b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

9

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

15c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

17 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

20a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

20b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22a Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22b Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

24 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

25a Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

25b Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

30 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

33

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

35 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

36 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

37 Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

43a Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

43b Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

44

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

45

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

56a

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

56b

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

62a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

62b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

64a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

64b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

65

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

73

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

74

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

82

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

83

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

84 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

85 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

88 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

89 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

90a Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

90b Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

91 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

92 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus

94a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus

94b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

95a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

95b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

96 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

99 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100a Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

100b Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

102a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

102b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens

105 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

116a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

116b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

119a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

119b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides kassariensis - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123 Cyathophylloides kassariensis

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

128

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma

129 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

132

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

133 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Mesofavosites?

135a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

135b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

135c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

135d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

138a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

138b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

139

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

141

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowce denkowy (Tabulata)

143 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

144 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

145 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153a Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153b Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153c Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

154

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

155

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

156

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum

158 Kenophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

160

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

162

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

163

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

164

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

165

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

167

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Conularia - krążkopław

168 Conularia

krążkopław

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

169 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

170 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

171

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

173a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

173b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

175a Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

175b Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

175c Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

176a Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

176b Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

177a Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

177b Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

180a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

180b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

182 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

183a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

183b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

184a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

184b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

186 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

187

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

188

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191e Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

192a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

192b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

193a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

193b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

193c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

194 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195a Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195b Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195c Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195d Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), jura górna: oksford, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), przekrój poprzeczny w powiększeniu, jura górna: oksford, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna: oksford, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna: oksford, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

3 Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri

4 Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

5

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6a Entelophyllum articulatum?

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6b Entelophyllum articulatum?

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6c Entelophyllum articulatum?

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum articulatum? - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

6d Entelophyllum articulatum?

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7a Entelophyllum

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

7b Entelophyllum

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), korality w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

8a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

8b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

9

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa), narzutniak, sylur: ludlow, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (przekrój wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

15b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

15c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (powiększenie), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

17 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdlużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok lub ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

19b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

20a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

20b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

21 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22a Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22b Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

23 Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

24 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem (przekrój poprzeczny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

25a Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

25b Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

30 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

31 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

32a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

32b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

33

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

34a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

34b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

35 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

36 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

37 Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

38c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

39c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

40 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata) (przekrój poprzeczny i wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata

43a Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata

43b Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata, przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

44

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

45

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

50 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

51e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

52a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

52b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

55 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

56a

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

56b

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

59 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

60c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

62a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

62b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

63c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

64a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

64b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

65

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll.Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

72

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

73

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

74

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rodzina: Streptelasmatidae, przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

82

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew , woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

83

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

84 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

85 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

86 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

88 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

89 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

90a Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

90b Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

91 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

92 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

93b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus

94a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus

94b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiększeniu, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

95a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

95b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

96 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97 Heliolites

fragment koralowca denkowego (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

99 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

100a Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

100b Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

101d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

102a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

102b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

103 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

104c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens

105 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

115b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

116a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

116b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

118

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

119a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

119b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

121c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123 Cyathophylloides kassariensis

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

128

koralowiec czteropromienny (Rugosa) obrośnięty przez denkowca, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma?

129 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

132

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

133 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

134

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

135a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

135b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

135c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

135d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

138a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

138b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

139

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

140

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

141

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

142 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

143 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

144 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

145 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

148c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153a Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153b Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153c Palaeophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

154

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

155

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

156

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

157

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum

158 Kenophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rodzina: Streptelasmatidae, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

159

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lob ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

160

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

162

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

163

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

164

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

165

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

167

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Conularia - krążkopław

168 Conularia

fragment krążkopława, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

169 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

170 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

171

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny - dół, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

173a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

173b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

174d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

175a Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

175b Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

175c Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), koralit w powiekszeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

176a Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

176b Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa), korality w powiekszeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

177a Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

177b Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

180a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

180b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój w powiększeniu, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

181c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

182 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

183a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

183b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

184a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

184b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

186 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Górki Duże, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

187

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

188

koralowiec czteropromienny (Rugosa) z częściowo zachowaną naturalną barwą, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

191e Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rys. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

192a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

192b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

193a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

193 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194a Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194b Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195c Protoheliolites norvegicus?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

195d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.