Skamieniałości - parzydełkowce (Cnidaria)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

3 Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5a Entelophyllum sp.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5b Entelophyllum sp.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5c Entelophyllum sp.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5d Entelophyllum sp.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6a Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6b Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

7a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

7b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

8

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

13b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

14c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

17 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

19a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

19b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

21a Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

21b Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

23 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

24a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

24b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

25 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

32

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

33b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

34 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

35 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

36 Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata)

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

40a Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

40b Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42a Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

42b Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

43

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

44

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

45a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

45b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

52 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

55a

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

55b

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

56 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

64

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

65

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

72

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

73

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

74

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

82

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

83 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

86 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

88 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

89a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

89b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

90 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

91 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

92a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

92b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus

93a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus

93b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

94a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

94b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

96 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99a Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Ketophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

99b Ketophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

101a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

101b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Thecia confluens

104 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

105

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

115a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

115b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

118a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

118b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Streptelasma

128 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

132 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Mesofavosites?

134a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

134b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

134c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites?

134d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

135a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

135b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec denkowy (Tabulata)

138

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

140

koralowce czteropromienne (Rugosa)

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

141 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowce denkowy (Tabulata)

142 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

143 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

144 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152c

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

154

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

155

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

156

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum

157 Kenophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

158

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowce czteropromienne (Rugosa)

159

koralowce czteropromienne (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

160

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

162

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

163

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

164

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

165

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Conularia - krążkopław

167 Conularia

krążkopław

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

168 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

169 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

171a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

171b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

174a Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

174b Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Cyathophylloides - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

174c Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

175a Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Tabulata)

175b Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

176a Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

176b Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

177a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

177b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179a

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179b

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

181 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

182a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

182b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

183a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

183b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

184a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

184b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

186

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

187

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

188 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

191a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

191b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata)

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

193 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: parzydełkowce (Cnidaria);

Gromada: krążkopławy (Scyphozoa), koralowce (Anthozoa).

Parzydełkowce (Cnidaria) – zróżnicowany typ wodnych zwierząt tkankowych (osiadłych lub pływających) o promienistej symetrii ciała (Radiata), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe. Posiadają jamę chłonąco-trawiącą . Do chwytania zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Znane są od ediakaranu do dziś (meduzy). Maksimum rozwoju osiągnęły od kambru do dewonu (Konularie) oraz od ordowiku do dziś (koralowce).

Koralowce madreporowe (Scleractinia) - rząd koralowców zarówno osobniczych jak i kolonijnych. Formy kolonijne są lepiej rozwinięte (tworzą rafy koralowe), niż u koralowców czteropromiennych u których przeważały formy osobnicze. Znane od triasu do dziś.

Koralowce czteropromienne (Rugosa) - jest to podobnie jak denkowce rząd wymarłych koralowców. Występowały jako organizmy osobnicze oraz kolonijne. Ich kalcytowe korality są względnie duże, rozszeżające się kielichowato ku górze. We wczesnym stadium rozwojowym powstają trzy pary septów. Pierwsza para to septum główne, następnie tworzą się dwie pary boczne. Utworzone trzy pary septów dzielą kielich koralowca na sześć komór, jednak kolejne przegrody tworzą się tylko w czterech komorach pomiędzy głównym septum a bocznymi, dlatego nazywa się je koralowcami czteropromiennymi. Żyły od ordowiku do permu, a swoje maksimum rozwoju osiągneły w dewonie oraz we wczesnym karbonie.

Koralowce denkowe, denkowce (Tabulata) - rząd wymarłych koralowców. Należą do najstarszych ze znanych koralowców kopalnych. Organizmy kolonijne, posiadające szkielet kalcytowy. Cechą charakterystyczną jest duża liczebność poziomych elementów szkieletowych, zwanych denkami oraz mała ilość przegród pionowych (sept). Denkowce żyły od ordowiku do permu. Swoje maksimum rozwoju osiągneły od ordowiku do późnego dewonu.

Konularie (Conulata) - podgromada wymarłych morskich zwierząt zaliczonych do gromady krążkopławów. Charakteryzują się ostrostożkowatym szkieletem teki o kwadratowym przekroju poprzecznym. Znane od późnego kambru do triasu.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1a Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

1b Thamnasteria concinna

koralowiec madreporowy (Scleractinia), przekrój poprzeczny w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2a Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnasteria concinna - koralowiec madreporowy (Scleractinia)

2b Thamnasteria concinna

fragment koralowca madreporowego (Scleractinia), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata)

3 Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

4

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5a Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5b Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5c Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum sp. - kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa)

5d Entelophyllum sp.

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6a Entelophyllum

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

6b Entelophyllum

kolonia koralowców czteropromiennych (Rugosa), korality w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

7a Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata)

7b Favosites

zdolomityzowany koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa)

8

zdolomityzowany koralowiec czteropromienny (Rugosa), narzutniak, sylur: ludlow, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

9 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

10 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

11 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

12 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

13a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

13b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (przekrój wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

14b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem

14c Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośniety ze stromatoporoidem (powiększenie), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora affabilis - koralowiec denkowy (Tabulata)

15 Syringopora affabilis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

16 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdlużny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

17 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok lub ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

18b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

19a Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

19b Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

20 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

21a Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

21b Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Laceripora cribrosa - koralowiec denkowy (Tabulata)

22 Laceripora cribrosa

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem

23 Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata) zrośnięty ze stromatoporoidem (przekrój poprzeczny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

24a Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

24b Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

25 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

26 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

27 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

28 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

29 Subalveolites sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

30 Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

31a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

31b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

32

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

33a Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

33b Propora sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

34 Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora parviformis - koralowiec denkowy (Tabulata)

35 Syringopora parviformis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

36 Entelophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa) na denkowcu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37a Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37b Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia swinderniana - koralowiec denkowy (Tabulata)

37c Thecia swinderniana

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38a Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38b Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica - koralowiec denkowy (Tabulata)

38c Thecia podolica

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aulopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

39 Aulopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

40a Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata) (przekrój poprzeczny i wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora vespertina - koralowiec denkowy (Tabulata)

40b Catenipora vespertina

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

41b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata

42a Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coenites - koralowiec denkowy (Tabulata

42b Coenites

koralowiec denkowy (Tabulata, przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

43

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

44

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

45a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

45b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

46b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

47 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites forbesi - koralowiec denkowy (Tabulata)

48 Favosites forbesi

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora blanda - koralowiec denkowy (Tabulata)

49 Syringopora blanda

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50a Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50b Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50c Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50d Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites obliquus - koralowiec denkowy (Tabulata)

50e Favosites obliquus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

51a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

51b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

52 Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53a Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53b Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

53c Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik

Thamnopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

54 Thamnopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

55a

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata)

55b

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

56 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites desolatus - koralowiec denkowy (Tabulata)

57 Favosites desolatus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites polymorpha? - koralowiec denkowy (Tabulata)

58 Favosites polymorpha?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59a Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59b Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens - koralowiec denkowy (Tabulata)

59c Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60a Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60b Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Thecia podolica? - koralowiec denkowy (Tabulata)

60c Thecia podolica?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61a Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora spiroddensiformis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

61b Catenipora spiroddensiformis?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62a Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62b Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora - koralowiec denkowy (Tabulata)

62c Propora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

63a Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Propora tubulata - koralowiec denkowy (Tabulata)

63b Propora tubulata

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łodzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

64

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

65

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

66 Entelophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

67

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll.Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

68

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

69

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

70

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

71

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

72

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

73

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

74

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

75

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

76

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

77

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78a Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

78b Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

79

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rodzina: Streptelasmatidae, przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

80

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

81

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew , woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

82

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cystiphyllum sp. - koralowiec denkowy (Tabulata)

83 Cystiphyllum sp.

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

84 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma calicula - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

85 Streptelasma calicula

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeofavosipora? - koralowiec denkowy (Tabulata)

86 Palaeofavosipora?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

87 Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

88 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok-homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

89a Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

89b Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

90 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites caelestis - koralowiec denkowy (Tabulata)

91 Favosites caelestis

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, sylur: wenlok - homer, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

92a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

92b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus

93a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus

93b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiększeniu, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

94a Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites interstinctus - koralowiec denkowy (Tabulata)

94b Heliolites interstinctus

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

95 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

96 Heliolites

fragment koralowca denkowego (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

97b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

98 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

99a Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ketophyllum? - koralowce czteropromienne (Rugosa)

99b Ketophyllum?

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100a Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100b Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100c Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites junior - koralowiec denkowy (Tabulata)

100d Halysites junior

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

101a Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Halysites - koralowiec denkowy (Tabulata)

101b Halysites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeocyclus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

102 Palaeocyclus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103a Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103b Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Subalveolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

103c Subalveolites

koralowiec denkowy (Tabulata), struktura w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Thecia confluens

104 Thecia confluens

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

105

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

106 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

107 Streptelasma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

108

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Entelophyllum proliferum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

109 Entelophyllum proliferum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

110

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

111

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

112

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

113

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

114b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: wenlok?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

115a Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Syringopora - koralowiec denkowy (Tabulata)

115b Syringopora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

116

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

117

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

118a Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

118b Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

119c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

120c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

121c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis? - kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa)

122 Cyathophylloides kassariensis?

kolonijny koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123a Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123b Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123c Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123d Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój w powiekszeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum soshkinae? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

123e Paliphyllum soshkinae?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

124b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125a Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125b Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Tryplasma? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

125c Tryplasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126a Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126b Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prodarwinia speciosa - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

126c Prodarwinia speciosa

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

127

koralowiec czteropromienny (Rugosa) obrośnięty przez denkowca, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Streptelasma?

128 Streptelasma?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Holophragma - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

129 Holophragma

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

130

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

131

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

132 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

133

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

134a Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

134b Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

134c Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites?

134d Mesofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

135a Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

135b Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

136b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

137b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiekszeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec denkowy (Tabulata) - koralowiec denkowy (Tabulata)

138

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

139

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

140

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

141 Favosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

142 Catenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

143 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites? - koralowiec denkowy (Tabulata)

144 Paleofavosites?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

145d Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

146b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata) w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147a Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147b Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites gothlandicus - koralowiec denkowy (Tabulata)

147c Favosites gothlandicus

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148a Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paliphyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

148b Paliphyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur: landower?, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

149c Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

150 Palaeophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151a Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Palaeophyllum fasciculus - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

151b Palaeophyllum fasciculus

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

152c

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

153

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

154

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

155

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

156

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum

157 Kenophyllum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), rodzina: Streptelasmatidae, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

158

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lob ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowce czteropromienne (Rugosa)

159

koralowce czteropromienne (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

160

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

161

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

162

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój wzdłużny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

163

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

164

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

165

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

166

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Conularia - krążkopław

167 Conularia

fragment krążkopława, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

168 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

169 Heliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

170

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

171a Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

171b Paleofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny - dół, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172a Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesofavosites - koralowiec denkowy (Tabulata)

172b Mesofavosites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173a Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173b Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173c Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

173d Favosites hisingeri

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

174a Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

174b Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), koralit w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyathophylloides kassariensis - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

174c Cyathophylloides kassariensis

koralowiec czteropromienny (Rugosa), koralit w powiekszeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże koło Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

175a Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Acervularia - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

175b Acervularia

koralowiec czteropromienny (Rugosa), korality w powiekszeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

176a Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Favosites hisingeri - koralowiec denkowy (Tabulata)

176b Favosites hisingeri?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

177a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

177b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pilophyllum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

178 Pilophyllum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), sylur lub ordowik, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179a

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

179b

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180a Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180b Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój w powiększeniu, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Propora conferta? - koralowiec denkowy (Tabulata)

180c Propora conferta?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Favistella - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

181 Favistella

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

182a Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula organum - koralowiec denkowy (Tabulata)

182b Sarcinula organum

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

183a Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula lata - koralowiec denkowy (Tabulata)

183b Sarcinula lata

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

184a Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

184b Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny, narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

Sarcinula - koralowiec denkowy (Tabulata)

185 Sarcinula

koralowiec denkowy (Tabulata), narzutniak, ordowik górny, miejsce znalezienia: Górki Duże, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

186

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

koralowiec czteropromienny (Rugosa)

187

koralowiec czteropromienny (Rugosa) z częściowo zachowaną naturalną barwą, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Kenophyllum siluricum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

188 Kenophyllum siluricum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189a Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Brachyelasma primum? - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

189b Brachyelasma primum?

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190a Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190b Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190c Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Grewingkia europeanum - koralowiec czteropromienny (Rugosa)

190d Grewingkia europeanum

koralowiec czteropromienny (Rugosa), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

191a Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eocatenipora - koralowiec denkowy (Tabulata)

191b Eocatenipora

koralowiec denkowy (Tabulata), powiększenie, ordowik górny: kat, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192a Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), zgład poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192b Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis - koralowiec denkowy (Tabulata)

192c Catenipora tapaensis

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Catenipora tapaensis? - koralowiec denkowy (Tabulata)

193 Catenipora tapaensis?

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194a Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194b Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194c Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój wzdłużny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Protoheliolites - koralowiec denkowy (Tabulata)

194d Protoheliolites

koralowiec denkowy (Tabulata), przekrój poprzeczny w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.