Skamieniałości - struktury sinicowe

Królestwo: eubakterie (Eubacteria);

Typ: sinice (Cyanobacteria).

Sinice, cyjanobakterie (Cyanobacteria) – jednokomórkowe organizmy samożywne, łączące się w nitkowate kolonie. Posiadają właściwości, które upodabniają je do roślin – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami. Są po prostu uwstecznionymi sinicami.

Stromatolity (struktury sinicowe) to formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Występują od archaiku do dziś. Najstarsze dotychczas odkryte stromatolity na Grenlandii pochodzą sprzed 3,7 miliarda lat. Najbarsziej rozpowszechnione były w proterozoiku.

Współcześnie stromatolity są rzadkością i powstają jedynie w szczególnych warunkach zasolenia lub nasycenia węglanem wapnia, gdzie nie występują roślinożercy.

Onkoid jest formą stromatolitu nie przytwierdzoną do podłoża. Najczęściej powstaje w morzu w wyniku okresowego obracania obrastanego przez sinicę kawałka skały lub muszli poprzez falowanie wody.

Przykład: współczesne cyjanobakterie należące do rzędu: Oscillatoriales, które mogą tworzyć struktury sinicowe.

Zobacz: Oscillatoria (długości kilkudziesięciu um)

onkoid

1

onkoid

onkoidy

2

onkoidy

onkoidy

3

onkoidy

onkoidy

4a

onkoidy

onkoidy

4b

onkoidy

onkoidy

4c

onkoidy

onkoidy

5

onkoidy

onkoidy

6

onkoidy

onkoid

7

onkoid

onkoid

8

onkoid

onkoid

9

onkoid

onkoid

10a

onkoid

onkoid

10b

onkoid

onkoid

11

onkoid

onkoid

12

onkoid

onkoidy

13

onkoid

onkoidy

14

onkoidy

stromatolit

15a

stromatolit

stromatolit

15b

stromatolit

stromatolit

15c

stromatolit

onkoidy

16

onkoidy

onkoidy

17

onkoidy

onkoid

18

onkoid

Królestwo: eubakterie (Eubacteria);

Typ: sinice (Cyanobacteria).

Sinice, cyjanobakterie (Cyanobacteria) – jednokomórkowe organizmy samożywne, łączące się w nitkowate kolonie. Posiadają właściwości, które upodabniają je do roślin – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami. Są po prostu uwstecznionymi sinicami.

Stromatolity (struktury sinicowe) to formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Występują od archaiku do dziś. Najstarsze dotychczas odkryte stromatolity pochodzą sprzed 3,7 miliarda lat. Najbarsziej rozpowszechnione były w proterozoiku.

Współcześnie stromatolity są rzadkością i powstają jedynie w szczególnych warunkach zasolenia lub nasycenia węglanem wapnia, gdzie nie występują roślinożercy.

Onkoid jest formą stromatolitu nie przytwierdzoną do podłoża. Najczęściej powstaje w morzu w wyniku okresowego obracania obrastanego przez sinicę kawałka skały lub muszli poprzez falowanie wody.

Przykład: współczesne cyjanobakterie należące do rzędu: Oscillatoriales, które mogą tworzyć struktury sinicowe.

Zobacz: Oscillatoria

onkoid

1

onkoid (zgład), jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

2

onkoidy, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

3

onkoidy (zgład), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4a

onkoidy (zgład), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4b

onkoidy w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

4c

onkoid w powiększeniu, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

5

onkoidy (zgład powierzchni, część 1) na przekroju widać onkoidy, które powstały wokół różnych szczątków zwierząt, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

6

onkoidy (zgład powierzchni, część 2) na przekroju widać onkoidy, które powstały wokół różnych szczątków zwierząt, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

7

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

8

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

9

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

10a

onkoid powstały wokół koralowca, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

10b

onkoid w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

11

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

12

onkoid powstały wokół muszli ślimaka, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoid

13

onkoid, sylur: ludlow, wydobyty z narzutniaka, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

14

onkoidy, sylur: ludlow, wydobyte z narzutniaka, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

15a

stromatolit powstały między koralitami (zgład), ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

15b

stromatolit w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatolit

15c

stromatolit w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak skandynawski, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

16

onkoidy (zgład), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoidy

17

onkoidy (zgład), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

onkoid

18

onkoid (zgład), ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.