Tabela stratygraficzna (uproszczona)

tabela stratygraficzna
tabela stratygraficzna