Skamieniałości - gąbki (Porifera)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: gąbki (Porifera);

Gromada: gąbki wapienne (Calcarea), gąbki zmiennoszkieletowe (Demospongea), gąbki szklistoszkieletowe (Hexactinellida), stromatoporoidy (Stromatoporoidea).

Gąbki (Porifera) są prymitywnymi, wielokomórkowymi organizmami, prawie wyłącznie morskimi. Prowadzą osiadły tryb życia. Mają różnorodne kształty: worka, rurki, kielicha, grzyba. Gąbki wytwarzają krzemionkowy, rzadziej wapienny szkielet. Znane są od ediakaranu do dziś. Maksimum rozwoju osiągnęły w jurze i kredzie (szklistoszkieletowe, wapienne)

Stromatoporoidy (Stromatoporoidea) - wymarła gromada gąbek żyjąca na dnie płytkich mórz. Miały formy najczęściej w kształcie kopuły lub bochenka. Zbudowane były z poziomych warstewek (lamin) i pionowych słupków (pil). Wystepowały od późnego ordowiku do wczesnego karbonu, swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu.

Pleurostoma dichotoma - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

1 Pleurostoma dichotoma?

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

2 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

3 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

4 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

5 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

6 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

7 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

8 Rhizopoterion solidum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

9 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

10 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

11 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

12 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

13 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Siphonia pyriformis - gąbka

14a Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa

Siphonia pyriformis - gąbka

14b Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

15 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

16 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

17 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

19 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

20 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

21 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

22 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

23 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

24 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

25 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

27 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

28 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

29 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

30 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

31 Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

32 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

33 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

34 Rhizopoterion solidum?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Eurete sp. - fragment gąbki

35 Eurete sp.

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

36 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

37 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

38 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

39 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

40 Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

41a Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

41b Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

42a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

42b Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

43a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43c Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

44a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

44b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

45 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

46 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

47 Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

48 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

49 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

50 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

51a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

51b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki

Ventriculitidae - ryzoid gąbki

52a

ryzoid gąbki

Ventriculitidae - szkielet gąbki

52b

szkielet gąbki

Aphrocallistes sp. - fragment gąbki

53a Aphrocallistes sp.

fragment gąbki

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53b Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53c Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki

Rhizopoterion - fragment gąbki

54 Rhizopoterion

fragment gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55a Aphrocallistes

fragment gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55b Aphrocallistes

szkielet gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55c Aphrocallistes

szkielet gąbki

Leptophragma murchisoni?

56a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56b Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56c Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56d Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

57a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

57b Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pachypoterion?

58a Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58b Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58c Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58d Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

59a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

59b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

60 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

61 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

62 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63a Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63b Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63c Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63d Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63e Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63f Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63g Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65a Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65b Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65c Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Ophiraphidites - fragment gąbki

66a Ophiraphidites

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66b Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66c Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

spikul gąbki

67

spikul gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki

68

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

69

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

70

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki szklistoszkieletowej

71

spikule gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

72a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

72b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

72c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

72d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

73a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

73b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

73c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

73d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

gąbka

74a Gąbka

fragment gąbki

gąbka

74b Gąbka

fragment gąbki

Plinthosella squamosa

75 Plinthosella squamosa

gąbka

gąbka zmiennoszkieletowa

76

gąbka zmiennoszkieletowa

fragment gąbki

77

fragment gąbki

fragment gąbki

78a

fragment gąbki

fragment gąbki

78b

fragment gąbki

gąbka

79a

gąbka

gąbka

79b

gąbka

gąbka

80

gąbka

gąbka

81

gąbka

gąbka

82

gąbka

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

83 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

84 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri? - stromatoporoid

85 Stromatopora bekkeri?

stromatoporoid

Densastroma - stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

86 Densastroma

stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87a Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87b Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87c Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Plectostroma scaniense? - stromatoporoidy

88 Plectostroma scaniense?

stromatoporoidy

stromatoporoidy (wapień rafowy, zgład powierzchni)

89a

stromatoporoidy

stromatoporoid w przekroju

89b

stromatoporoid

stromatoporoid w przekroju

89c

stromatoporoid

stromatoporoid

90

stromatoporoid

wapień stromatoporoidowy

91a

wapień stromatoporoidowy

stromatoporoid w przekroju

91b

stromatoporoid

stromatoporoid

91c

stromatoporoid

Labechia - stromatoporoid

91d Labechia

stromatoporoid

Labechia - stromatoporoid

91e Labechia

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

92a Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid (powiększenie 40x)

92b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid (powiększenie 40x)

92c Stromatopora

stromatoporoid

Densastroma - stromatoporoid

93 Densastroma

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94c Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94d Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94e Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

94f Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

95

stromatoporoid

stromatoporoid

96

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97a Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97b Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97c Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

98a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

98b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

98c Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

99a

stromatoporoid

stromatoporoid

99b

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

100a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

100b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

100c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101a Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101b Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101c Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Rosenella - stromatoporoid

102 Rosenella

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103c Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103d Ecclimadictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

104a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

104b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

104c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

104d Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

105a

stromatoporoid

stromatoporoid

105b

stromatoporoid

stromatoporoid

105c

stromatoporoid

stromatoporoid

105d

stromatoporoid

stromatoporoid

106a

stromatoporoid

stromatoporoid

106b

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

107a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid w powiększeniu

107b Ecclimadictyon

stromatoporoid w powiększeniu

Ecclimadictyon - stromatoporoid

108a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

108b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

109a Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

109b Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

110a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

110b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

110c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

111a

stromatoporoid

stromatoporoid

111b

stromatoporoid

stromatoporoid

111c

stromatoporoid

stromatoporoid

111d

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

112a Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

112b Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

112c Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

112d Eostromatopora

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113c Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113d Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113e Ecclimadictyon

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

114a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

114b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

114c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

115

stromatoporoid

stromatoporoid

116a

stromatoporoid

stromatoporoid

116b

stromatoporoid

stromatoporoid

117

stromatoporoid

stromatoporoid

118

stromatoporoid

stromatoporoid

119a

stromatoporoid

stromatoporoid

119b

stromatoporoid

stromatoporoid

119c

stromatoporoid

stromatoporoid

120a

stromatoporoid

stromatoporoid

120b

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

121a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

121b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

121c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon? - stromatoporoid

122 Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

123a

stromatoporoid

stromatoporoid

123b

stromatoporoid

stromatoporoid

123c

stromatoporoid

Stromatopora

124a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora

124b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora

124c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

125

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

126a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

126b Clathrodictyon

stromatoporoid

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

127a Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

127b Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa

Pyritonema - gąbka

128a Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

128b Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

128c Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

128d Pyritonema

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

129a Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

129b Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

129c Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

129d Carpospongia globosa

gąbka

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: gąbki (Porifera);

Gromada: gąbki wapienne (Calcarea), gąbki zmiennoszkieletowe (Demospongea), gąbki szklistoszkieletowe (Hexactinellida), stromatoporoidy (Stromatoporoidea).

Gąbki (Porifera) są prymitywnymi, wielokomórkowymi organizmami, prawie wyłącznie morskimi. Prowadzą osiadły tryb życia. Mają różnorodne kształty: worka, rurki, kielicha, grzyba. Gąbki wytwarzają krzemionkowy, rzadziej wapienny szkielet. Znane są od ediakaranu do dziś. Maksimum rozwoju osiągnęły w jurze i kredzie (szklistoszkieletowe, wapienne)

Stromatoporoidy (Stromatoporoidea) - wymarła gromada gąbek żyjąca na dnie płytkich mórz. Miały formy najczęściej w kształcie kopuły lub bochenka. Zbudowane były z poziomych warstewek (lamin) i pionowych słupków (pil). Wystepowały od późnego ordowiku do wczesnego karbonu, swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu.

Pleurostoma dichotoma - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

1 Pleurostoma dichotoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

2 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

3 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

4 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

5 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

6 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

7 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia, woj. pomorskie, Polska, dar, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

8 Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

9 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

10 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

11 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

12 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

13 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Siphonia pyriformis - gąbka

14a Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Siphonia pyriformis - gąbka

14b Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

15 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

16 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

17 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, umiejscowienie fragmentu oraz prawdopodobny zarys gąbki?, Rys. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

19 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój wzdłużny trzonu i ryzoidów, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

20 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój wzdłużny kielicha, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

21 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

22 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

23 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

24 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

25 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

27 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

28 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

29 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

30 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój poprzeczny trzonu, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

31 Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

32 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

33 Rhizopoterion cribrosum

ryzoidy gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniaki, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga oraz Gajdy woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

34 Rhizopoterion solidum?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eurete sp. - fragment gąbki

35 Eurete sp.

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki

36 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbek

37 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbek

38 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki

39 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni? - fragment gąbki

40 Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma - fragment gąbki

41a Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma - fragment gąbki

41b Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki

42a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki

42b Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

43a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43c Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

44a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

44b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

45 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

46 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

47 Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

48 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

49 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

50 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

51a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

51b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ventriculitidae - ryzoid gąbki

52a

ryzoid gąbki, rodzina: Ventriculitidae, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ventriculitidae - szkielet gąbki

52b

szkielet gąbki w powiększeniu, rodzina: Ventriculitidae, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - fragment gąbki

53a Aphrocallistes sp.

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53b Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53c Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki

54 Rhizopoterion

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - fragment gąbki

55a Aphrocallistes

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - szkielet gąbki

55b Aphrocallistes

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - szkielet gąbki

55c Aphrocallistes

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56b Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56c Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56d ALeptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

57a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

57b Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58a Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58b Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58c Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58d Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

59a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

59b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

60 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

61 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

62 Rhizopoterion cribrosum

ryzoidy gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63a Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63b Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63c Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63d Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63e Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63f Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (ściana gąbki w przekroju poprzecznym), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63g Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (przekrój poprzeczny w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65a Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65b Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65c Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - fragment gąbki

66a Ophiraphidites

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66b Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66c Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikul gąbki zmiennoszkieletowej

67

spikul gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

68

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

69

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

70

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki szklistoszkieletowej

71

spikule gąbki szklistoszkieletowej, rodzina Hyalonematidae, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

72a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

72b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (widok wzdłużny), kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

72c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (widok wzdłużny), kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

72d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (widok wzdłużny), kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

73a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej (dolna część w przekroju poprzecznym), kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Zdzisława Komarowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

73b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (przekrój poprzeczny), okaz spirytyzowany, kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Zdzisława Komarowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

73c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (przekrój poprzeczny), okaz spirytyzowany, kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Zdzisława Komarowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

73d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu (przekrój poprzeczny), okaz spirytyzowany, kreda: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. woj. warmińsko-mazurskie, Polska, dar Pana Zdzisława Komarowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

74a gąbka

fragment gąbki (połówka kielicha), ośródka krzemień, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

74b gąbka

fragment gąbki (połówka kielicha), ośródka krzemień, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Plinthosella squamosa

75 Plinthosella squamosa

gąbka, kreda górna: kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka zmiennoszkieletowa

76

gąbka zmiennoszkieletowa, jura lub kreda, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment gąbki

77

fragment gąbki, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment gąbki

78a

fragment gąbki, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment gąbki

78b

fragment gąbki (przekrój poprzeczny w powiekszeniu), jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

79a

gąbka, jura górna: oksford lub kineryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

79b

szkielet gąbki w powiększeniu, jura górna: oksford lub kineryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

80

szkielet gąbki, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

81

szkielet gąbki, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Oś. 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

82

gąbka, jura środkowa: kelowej, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

83 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

84 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri? - stromatoporoid

85 Stromatopora bekkeri?

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Densastroma - stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

86 Densastroma

stromatoporoid zrośnięty z denkowcem (przekroj wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87a Stromatopora bekkeri

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87b Stromatopora bekkeri

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

87c Stromatopora bekkeri

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Plectostroma scaniense? - stromatoporoidy

88 Plectostroma scaniense?

stromatoporoidy (zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoidy

89a

stromatoporoidy (wapień rafowy, zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

89b

stromatoporoid w przekroju, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

89c

stromatoporoid w przekroju, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

90

stromatoporoid, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

wapień stromatoporoidowy

91a

wapień stromatoporoidowy (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

91b

stromatoporoid w przekroju, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

91c

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Labechia - stromatoporoid

91d Labechia

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Labechia - stromatoporoid

91e Labechia

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

92a Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

92b Stromatopora

stromatoporoid (powiększenie 40x), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

92c Stromatopora

stromatoporoid (powiększenie 40x), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Densastroma - stromatoporoid

93 Densastroma

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94a Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94b Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94c Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94d Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94e Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

94f Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid - stromatoporoid

95

stromatoporoid (przekrój wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów koło Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

96

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97a Intexodictyon olevi

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97b Intexodictyon olevi

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

97c Intexodictyon olevi

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

98a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

98b Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

98c Clathrodictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

99a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

99b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

100a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

100b Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

100c Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101a Clathrodictyon boreale

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101b Clathrodictyon boreale

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

101c Clathrodictyon boreale

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rosenella - stromatoporoid

102 Rosenella

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103b Ecclimadictyon

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103c Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

103d Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

104a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

104b Clathrodictyon

stromatoporoid (zgład poprzeczny), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

104c Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

104d Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

105a

stromatoporoid (miejsce z zachowanym szkieletem), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

105b

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu 40x), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

105c

stromatoporoid (miejsce z zachowanym szkieletem), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

105d

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu 40x), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

106a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

106b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon

107a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon

107b Ecclimadictyon

stromatoporoid w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

108a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

108b Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

109a Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

109b Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

110a Stromatopora

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

110b Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

110c Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

111a

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

111b

stromatoporoid (widok od góry), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

111c

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

111d

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

112a Eostromatopora

stromatoporoid, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

112b Eostromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

112c Eostromatopora

stromatoporoid, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

112d Eostromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113b Ecclimadictyon

przekrój wzdłużny stromatoporoida, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik. Druga część okazu do obejrzenia w Muzeum Geologicznym UŁ w Łodzi.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113c Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113d Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

113e Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

114a Stromatopora

przekrój wzdłużny stromatoporoida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

114b Stromatopora

przekrój stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

114c Stromatopora

przekrój stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

115

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

116a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

116b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

117

stromatoporoid, sylur: wenlok: sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

stromatoporoid

118

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

119a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

119b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

119c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

120a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

120b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

121a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

121b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

121c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

122 Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

123a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

123b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

123c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

124a Stromatopora

Stromatoporoid, sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

124b Stromatopora

Stromatoporoid (fragment dobrze zachowanej struktury laminy), sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

124c Stromatopora

Stromatoporoid (fragment dobrze zachowanej struktury laminy), sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

125

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

126a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

126b Clathrodictyon

stromatoporoid, widok od góry, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

127a Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

127b Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

128a Pyritonema

gąbka szklistoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

128b Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

128c Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

128d Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

129a Carpospongia globosa

gąbka, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

129b Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

129c Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

129d Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.