Skamieniałości - gąbki (Porifera)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: gąbki (Porifera);

Gromada: gąbki wapienne (Calcarea), gąbki zmiennoszkieletowe (Demospongea), gąbki szklistoszkieletowe (Hexactinellida), stromatoporoidy (Stromatoporoidea).

Gąbki (Porifera) są prymitywnymi, wielokomórkowymi organizmami, prawie wyłącznie morskimi. Prowadzą osiadły tryb życia. Mają różnorodne kształty: worka, rurki, kielicha, grzyba. Gąbki wytwarzają krzemionkowy, rzadziej wapienny szkielet. Znane są od ediakaranu do dziś. Maksimum rozwoju osiągnęły w jurze i kredzie (szklistoszkieletowe, wapienne)

Stromatoporoidy (Stromatoporoidea) - wymarła gromada gąbek żyjąca na dnie płytkich mórz. Miały formy najczęściej w kształcie kopuły lub bochenka. Zbudowane były z poziomych warstewek (lamin) i pionowych słupków (pil). Wystepowały od późnego ordowiku do wczesnego karbonu, swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu.

Pleurostoma dichotoma - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

1 Pleurostoma dichotoma?

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

2 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

3 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

4 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

5 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

6 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

7 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

8 Rhizopoterion solidum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

9 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

10 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

11 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

12 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

13 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Siphonia pyriformis - gąbka

14a Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa

Siphonia pyriformis - gąbka

14b Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

15 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

16 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

17 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

19 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

20 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

21 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

22 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

23 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

24 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

25 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

27 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

28 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

29 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

30 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

31 Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

32 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

33 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

34 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Eurete sp. - fragment gąbki

35 Eurete sp.

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

36 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

37 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

38 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

39 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

40 Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

41a Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

41b Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

42a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

42b Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

43a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43c Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

44a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

44b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

45 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

46 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

47 Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

48 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

49 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

50 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

51a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

51b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki

Ventriculitidae - ryzoid gąbki

52a Ventriculitidae

ryzoid gąbki

Ventriculitidae - szkielet gąbki

52b Ventriculitidae

szkielet gąbki

Aphrocallistes sp. - fragment gąbki

53a Aphrocallistes sp.

fragment gąbki

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53b Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53c Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki

Rhizopoterion - fragment gąbki

54 Rhizopoterion

fragment gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55a Aphrocallistes

fragment gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55b Aphrocallistes

szkielet gąbki

Aphrocallistes - fragment gąbki

55c Aphrocallistes

szkielet gąbki

Leptophragma murchisoni?

56a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56b Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56c Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

56d Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

57a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Leptophragma murchisoni?

57b Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pachypoterion?

58a Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58b Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58c Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Pachypoterion?

58d Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

59a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

59b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

60 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

61 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

62 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63a Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63b Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63c Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63d Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - szkielet gąbki

63e Pleurostoma?

szkielet gąbki

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63f Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63g Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65a Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65b Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65c Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Ophiraphidites - fragment gąbki

66a Ophiraphidites

fragment gąbki zmiennoszkieletowej

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66b Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66c Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej

spikul gąbki

67

spikul gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki

68

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

69

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

70

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

71a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

71b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

71c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

Rhizopoterion cribrosum

71d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej

gąbka

72a Gąbka

fragment gąbki

gąbka

72b Gąbka

fragment gąbki

Plinthosella squamosa

73 Plinthosella squamosa

gąbka

gąbka zmiennoszkieletowa

74

gąbka zmiennoszkieletowa

fragment gąbki

75

fragment gąbki

gąbka

76a

gąbka

gąbka

76b

gąbka

gąbka

77

gąbka

gąbka

78

gąbka

gąbka

79

gąbka

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

80 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

81 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri? - stromatoporoid

82 Stromatopora bekkeri?

stromatoporoid

Densastroma - stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

83 Densastroma

stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84a Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84b Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84c Stromatopora bekkeri

stromatoporoid

Plectostroma scaniense? - stromatoporoidy

85 Plectostroma scaniense?

stromatoporoidy

stromatoporoidy (wapień rafowy, zgład powierzchni)

86a

stromatoporoidy

stromatoporoid w przekroju

86b

stromatoporoid

stromatoporoid w przekroju

86c

stromatoporoid

stromatoporoid

87

stromatoporoid

wapień stromatoporoidowy

88a

wapień stromatoporoidowy

stromatoporoid w przekroju

88b

stromatoporoid

stromatoporoid

88c

stromatoporoid

Labechia - stromatoporoid

88d Labechia

stromatoporoid

Labechia - stromatoporoid

88e Labechia

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

89a Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid (powiększenie 40x)

89b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid (powiększenie 40x)

89c Stromatopora

stromatoporoid

Densastroma - stromatoporoid

90 Densastroma

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91c Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91d Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91e Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

91f Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

92

stromatoporoid

stromatoporoid

93

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94a Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94b Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94c Intexodictyon olevi

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

95a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

95b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

95c Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

96a

stromatoporoid

stromatoporoid

96b

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

97a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

97b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

97c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98a Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98b Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98c Clathrodictyon boreale

stromatoporoid

Rosenella - stromatoporoid

99 Rosenella

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100c Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100d Ecclimadictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

101a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

101b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

101c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

101d Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

102a

stromatoporoid

stromatoporoid

102b

stromatoporoid

stromatoporoid

102c

stromatoporoid

stromatoporoid

102d

stromatoporoid

stromatoporoid

103a

stromatoporoid

stromatoporoid

103b

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

104a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid w powiększeniu

104b Ecclimadictyon

stromatoporoid w powiększeniu

Ecclimadictyon - stromatoporoid

105a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

105b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

106a Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

106b Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

107a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

107b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

107c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

108a

stromatoporoid

stromatoporoid

108b

stromatoporoid

stromatoporoid

108c

stromatoporoid

stromatoporoid

108d

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

109a Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

109b Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

109c Eostromatopora

stromatoporoid

Eostromatopora - stromatoporoid

109d Eostromatopora

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110a Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110b Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110c Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110d Ecclimadictyon

stromatoporoid

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110e Ecclimadictyon

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

111a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

111b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora - stromatoporoid

111c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

112

stromatoporoid

stromatoporoid

113a

stromatoporoid

stromatoporoid

113b

stromatoporoid

stromatoporoid

114

stromatoporoid

stromatoporoid

115

stromatoporoid

stromatoporoid

116a

stromatoporoid

stromatoporoid

116b

stromatoporoid

stromatoporoid

116c

stromatoporoid

stromatoporoid

117a

stromatoporoid

stromatoporoid

117b

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

118a Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

118b Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon - stromatoporoid

118c Clathrodictyon

stromatoporoid

Clathrodictyon? - stromatoporoid

119 Clathrodictyon

stromatoporoid

stromatoporoid

120a

stromatoporoid

stromatoporoid

120b

stromatoporoid

stromatoporoid

120c

stromatoporoid

Stromatopora

121a Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora

121b Stromatopora

stromatoporoid

Stromatopora

121c Stromatopora

stromatoporoid

stromatoporoid

122

stromatoporoid

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

123a Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

123b Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa

Pyritonema - gąbka

124a Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

124b Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

124c Pyritonema

gąbka

Pyritonema - gąbka

124d Pyritonema

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

125a Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

125b Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

125c Carpospongia globosa

gąbka

Carpospongia globosa - gąbka

125d Carpospongia globosa

gąbka

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: gąbki (Porifera);

Gromada: gąbki wapienne (Calcarea), gąbki zmiennoszkieletowe (Demospongea), gąbki szklistoszkieletowe (Hexactinellida), stromatoporoidy (Stromatoporoidea).

Gąbki (Porifera) są prymitywnymi, wielokomórkowymi organizmami, prawie wyłącznie morskimi. Prowadzą osiadły tryb życia. Mają różnorodne kształty: worka, rurki, kielicha, grzyba. Gąbki wytwarzają krzemionkowy, rzadziej wapienny szkielet. Znane są od ediakaranu do dziś. Maksimum rozwoju osiągnęły w jurze i kredzie (szklistoszkieletowe, wapienne)

Stromatoporoidy (Stromatoporoidea) - wymarła gromada gąbek żyjąca na dnie płytkich mórz. Miały formy najczęściej w kształcie kopuły lub bochenka. Zbudowane były z poziomych warstewek (lamin) i pionowych słupków (pil). Wystepowały od późnego ordowiku do wczesnego karbonu, swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu.

Pleurostoma dichotoma - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

1 Pleurostoma dichotoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

2 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

3 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

4 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

5 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

6 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

7 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

8 Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

9 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

10 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

11 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

12 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

13 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Siphonia pyriformis - gąbka

14a Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Siphonia pyriformis - gąbka

14b Siphonia pyriformis

gąbka zmiennoszkieletowa, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

15 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

16 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

17 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

18b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, umiejscowienie fragmentu oraz prawdopodobny zarys gąbki?, Rys. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

19 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój wzdłużny trzonu i ryzoidów, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

20 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój wzdłużny kielicha, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

21 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

22 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

23 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

24 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

25 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

26b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

27 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

28 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

29 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

30 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, przekrój poprzeczny trzonu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

31 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

32 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

33 Rhizopoterion cribrosum

ryzoidy gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga oraz Gajdy woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki szklistoszkieletowej

34 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eurete sp. - fragment gąbki

35 Eurete sp.

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki

36 Rhizopoterion

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbek

37 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbek

38 Rhizopoterion cribrosum

fragmenty gąbek szklistoszkieletowych, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki

39 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni? - fragment gąbki

40 Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma - fragment gąbki

41a Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma - fragment gąbki

41b Pleurostoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki

42a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki

42b Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

43a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

43c Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

44a Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - szkielet gąbki

44b Pleurostoma dichotoma

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

45 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

46 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

47 Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

48 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

49 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma dichotoma - fragment gąbki szklistoszkieletowej

50 Pleurostoma dichotoma

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

51a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

51b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ventriculitidae - ryzoid gąbki

52a Ventriculitidae

ryzoid gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ventriculitidae - szkielet gąbki

52b Ventriculitidae

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - fragment gąbki

53a Aphrocallistes sp.

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53b Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes sp. - szkielet gąbki

53c Aphrocallistes sp.

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion - fragment gąbki

54 Rhizopoterion

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - fragment gąbki

55a Aphrocallistes

fragment gąbki, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - szkielet gąbki

55b Aphrocallistes

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aphrocallistes - szkielet gąbki

55c Aphrocallistes

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56b Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56c Leptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

56d ALeptophragma murchisoni?

szkielet gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Sobieszewo, Wyspa Sobieszewka, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

57a Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Leptophragma murchisoni?

57b Leptophragma murchisoni?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże, okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58a Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58b Pachypoterion?

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58c Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pachypoterion?

58d Pachypoterion?

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

59a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - szkielet gąbki

59b Rhizopoterion cribrosum

szkielet gąbki w powiększeniu, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

60 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

61 Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragmenty gąbki szklistoszkieletowej

62 Rhizopoterion cribrosum

ryzoidy gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63a Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63b Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63c Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63d Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63e Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (szkielet w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63f Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (ściana gąbki w przekroju poprzecznym), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pleurostoma? - fragment gąbki szklistoszkieletowej

63g Pleurostoma?

fragment gąbki szklistoszkieletowej (przekrój poprzeczny w powiększeniu), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

64b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65a Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65b Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion solidum - fragment gąbki szklistoszkieletowej

65c Rhizopoterion solidum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - fragment gąbki

66a Ophiraphidites

fragment gąbki zmiennoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66b Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ophiraphidites - szkielet gąbki

66c Ophiraphidites

szkielet gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikul gąbki zmiennoszkieletowej

67

spikul gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

68

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

69

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

spikule gąbki zmiennoszkieletowej

70

spikule gąbki zmiennoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

71a Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

71b Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

71c Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhizopoterion cribrosum

71d Rhizopoterion cribrosum

fragment gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, kreda: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

72a gąbka

fragment gąbki (połówka kielicha), ośródka krzemień, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

72b gąbka

fragment gąbki (połówka kielicha), ośródka krzemień, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Plinthosella squamosa

73 Plinthosella squamosa

gąbka, kreda górna: kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka zmiennoszkieletowa

74

gąbka zmiennoszkieletowa, jura lub kreda, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment gąbki

75

fragment gąbki, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

76a

gąbka, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

76b

szkielet gąbki w powiększeniu, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

77

szkielet gąbki, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

78

szkielet gąbki, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Oś. 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

gąbka

79

gąbka, jura środkowa: kelowej, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

80 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Actinostromella vaiverensis - stromatoporoid

81 Actinostromella vaiverensis

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri? - stromatoporoid

82 Stromatopora bekkeri?

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Densastroma - stromatoporoid zrośnięty z denkowcem

83 Densastroma

stromatoporoid zrośnięty z denkowcem (przekroj wzdłużny), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84a Stromatopora bekkeri

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84b Stromatopora bekkeri

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora bekkeri - stromatoporoid

84c Stromatopora bekkeri

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Plectostroma scaniense? - stromatoporoidy

85 Plectostroma scaniense?

stromatoporoidy (zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoidy

86a

stromatoporoidy (wapień rafowy, zgład powierzchni), sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

86b

stromatoporoid w przekroju, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

86c

stromatoporoid w przekroju, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

87

stromatoporoid, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

wapień stromatoporoidowy

88a

wapień stromatoporoidowy (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

88b

stromatoporoid w przekroju, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

88c

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Labechia - stromatoporoid

88d Labechia

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Labechia - stromatoporoid

88e Labechia

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

89a Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

89b Stromatopora

stromatoporoid (powiększenie 40x), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

89c Stromatopora

stromatoporoid (powiększenie 40x), sylur: ludlow?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Densastroma - stromatoporoid

90 Densastroma

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91a Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91b Stromatopora

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91c Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91d Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91e Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

91f Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid - stromatoporoid

92

stromatoporoid (przekrój wzdłużny), sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów koło Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

93

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94a Intexodictyon olevi

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94b Intexodictyon olevi

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Intexodictyon olevi? - stromatoporoid

94c Intexodictyon olevi

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

95a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

95b Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

95c Clathrodictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

96a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

96b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

97a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

97b Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

97c Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiększeniu 40x), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98a Clathrodictyon boreale

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98b Clathrodictyon boreale

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon boreale - stromatoporoid

98c Clathrodictyon boreale

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rosenella - stromatoporoid

99 Rosenella

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100b Ecclimadictyon

stromatoporoid (zgład powierzchni), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100c Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

100d Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

101a Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

101b Clathrodictyon

stromatoporoid (zgład poprzeczny), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

101c Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

101d Clathrodictyon

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu), sylur: rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

102a

stromatoporoid (miejsce z zachowanym szkieletem), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

102b

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu 40x), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

102c

stromatoporoid (miejsce z zachowanym szkieletem), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

102d

stromatoporoid (szkielet w powiekszeniu 40x), rząd: Clathrodictyida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

103a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

103b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon

104a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon

104b Ecclimadictyon

stromatoporoid w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

105a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

105b Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

106a Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon lennuki? - stromatoporoid

106b Clathrodictyon lennuki?

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

107a Stromatopora

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

107b Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

107c Stromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

108a

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

108b

stromatoporoid (widok od góry), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

108c

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

108d

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

109a Eostromatopora

stromatoporoid, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

109b Eostromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

109c Eostromatopora

stromatoporoid, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Eostromatopora - stromatoporoid

109d Eostromatopora

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: wenlok-sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm.Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110a Ecclimadictyon

stromatoporoid, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110b Ecclimadictyon

przekrój wzdłużny stromatoporoida, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik. Druga część okazu do obejrzenia w Muzeum Geologicznym UŁ w Łodzi.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110c Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110d Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ecclimadictyon - stromatoporoid

110e Ecclimadictyon

szkielet stromatoporoida w powiększeniu, sylur: landower - rhuddan, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

111a Stromatopora

przekrój wzdłużny stromatoporoida, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

111b Stromatopora

przekrój stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora - stromatoporoid

111c Stromatopora

przekrój stromatoporoida w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

112

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

113a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

113b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

114

stromatoporoid, sylur: wenlok: sheinwood, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

stromatoporoid

115

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

116a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

116b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

116c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

117a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

117b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

118a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

118b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

118c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathrodictyon - stromatoporoid

119 Clathrodictyon

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

120a

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

120b

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

120c

stromatoporoid, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

121a Stromatopora

Stromatoporoid, sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

121b Stromatopora

Stromatoporoid (fragment dobrze zachowanej struktury laminy), sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stromatopora

121c Stromatopora

Stromatoporoid (fragment dobrze zachowanej struktury laminy), sylur: landower?, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

stromatoporoid

122

stromatoporoid, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

123a Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka zmiennoszkieletowa

123b Carpospongia globosa

gąbka zmiennoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

124a Pyritonema

gąbka szklistoszkieletowa, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

124b Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

124c Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pyritonema - gąbka

124d Pyritonema

przekrój poprzeczny gąbki szklistoszkieletowej w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

125a Carpospongia globosa

gąbka, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

125b Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

125c Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Carpospongia globosa - gąbka

125d Carpospongia globosa

szkielet gąbki w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdynia-Orłowo, woj. pomorskie, Polska, dar Pana Szymona Swebockiego z Gdyni, coll. / fot. Jarosław Kulik.