Preparowanie, fotografowanie, oznaczanie oraz przechowywanie skamieniałości.

Preparowanie skamieniałości polega na usunięciu osadu lub materiału skalnego zakrywającego skamieniałość. Wiadomym jest, że na pierwszy rzut oka nie wszystkie skamieniałości widać. Skamieniałości potrafią być dobrze ukryte w skałach lub innych osadach, np. glina. Sprawę zazwyczaj w większości przypadków rozwiązuje młotek lub twarda szczoteczka. Jednak czasem potrzeba bardziej zaawansowanych technik, aby wydobyć opierającą się skamieniałość, tak żeby jej nie uszkodzić. Czasami takie metody też są zawodne.

 

Metody preparowania skamieniałości oraz stosowane narzędzia i środki do ich wydobywania:

  • mechanicznie - dłutem, młotkiem, igłą, grawerką udarową, szczotką;

  • chemicznie - kwasem trawi się otaczającą skamieniałość skałę wapienną, np. roztwór kwasu octowego lub solnego;

  • zamrażanie - dobra metoda na słabo zwiezłe skały, np. piaskowce glaukonitowe.

 

Poniżej przedstawiamy nasze narzędzia, jak preparujemy, fotografujemy, opisujemy oraz przechowujemy okazy.

Preparowanie gąbki grawerką udarową. Autor filmu: Jarosław Kulik, 2019 rok.

preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości
preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości preparowanie skamieniałości

Preparowanie skamieniałości polega na usunięciu osadu lub materiału skalnego zakrywającego skamieniałość. Wiadomym jest, że na pierwszy rzut oka nie wszystkie skamieniałości widać. Skamieniałości potrafią być dobrze ukryte w skałach lub innych osadach, np. glina. Sprawę zazwyczaj w większości przypadków rozwiązuje młotek lub twarda szczoteczka. Jednak czasem potrzeba bardziej zaawansowanych technik, aby wydobyć opierającą się skamieniałość, tak żeby jej nie uszkodzić. Czasami takie metody też są zawodne.

 

Metody preparowania skamieniałości oraz stosowane narzędzia i środki do ich wydobywania:

  • mechanicznie - dłutem, młotkiem, igłą, grawerką udarową, szczotką;

  • chemicznie - kwasem trawi się otaczającą skamieniałość skałę wapienną, np. roztwór kwasu octowego lub solnego;

  • zamrażanie - dobra metoda na słabo zwiezłe skały, np. piaskowce glaukonitowe.

Poniżej przedstawiamy nasze narzędzia, jak preparujemy, fotografujemy, opisujemy oraz przechowujemy okazy.

Preparowanie gąbki grawerką udarową. Autor filmu: Jarosław Kulik, 2019 rok.

preparowanie skamieniałości

Nasze narzędzia stosowane do preparowania skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Nasze narzędzia szlifierskie stosowane do preparowania skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Środki chemiczne stosowane przez nas do preparowania skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie skamieniałości za pomocą dłuta.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie skamieniałości za pomocą dłuta.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie skamieniałości za pomocą grawerki udarowej.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie skamieniałości za pomocą grawerki udarowej.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie skamieniałości za pomocą grawerki udarowej. Pracochłonna, czasem kilku godzinna praca odkrywa kolejne detale ukrytej skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości z resztek gliny i żwiru.

preparowanie skamieniałości

Wygotowywanie okazów w celu oczyszczenia ich z glonów oraz drobnych żyjątek uwięzionych w szczelinach.

preparowanie skamieniałości

Czyszczenie skamieniałości narzędziami dentystycznymi pod szkłem powiększającym.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości przy pomocy frezów diamentowych.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości przy pomocy frezów diamentowych.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości za pomocą roztworu kwasu octowego.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości przy pomocy małej szczoteczki.

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości przy pomocy małej szczoteczki.

preparowanie skamieniałości

Efekt preparacji.

preparowanie skamieniałości

Zamrażanie i rozmrażanie skały (czynność powtarzamy wielokrotnie).

preparowanie skamieniałości

Rozmrażanie i zamrażanie skały (czynność powtarzamy wielokrotnie).

preparowanie skamieniałości

Oczyszczanie skamieniałości - zalewamy ciepłą wodą z proszkiem do prania na kilka dni.

preparowanie skamieniałości

Przepłukiwanie słabo zwiezłych (wcześniej zmiękczonych) skał przez drobne sitko. Małe skamieniałości zatrzymują się na sitku.

preparowanie skamieniałości

Rozdrabnianie słabo zwięzłej skały w wodzie.

preparowanie skamieniałości

Wyszukiwanie i wybieranie małych skamieniałości za pomocą pensety z osadu.

preparowanie skamieniałości

Wyszukiwanie i wybieranie małych skamieniałości za pomocą pensety z osadu.

preparowanie skamieniałości

Preparowanie roztworem kwasu solnego.

preparowanie skamieniałości

Przygotowanie próbki skały do maceracji.

preparowanie skamieniałości

Macerowanie skały w roztworze kwasu octowego przez kilka dni.

preparowanie skamieniałości

Efekt preparacji.

preparowanie skamieniałości

Klejenie skamieniałości, która została znaleziona w kilku kawałkach.

preparowanie skamieniałości

Uzupełnianie ubytków w sklejonej skamieniałości np. klejem do glazury.

preparowanie skamieniałości

Uzupełnianie ubytków w sklejonej skamieniałości np. klejem do glazury.

preparowanie skamieniałości

Przecinanie małej skamieniałości za pomocą tarczy diamentowej. Cięcie większych skamieniałości zlecamy zakładowi kamieniarskiemu.

preparowanie skamieniałości

Szlifowanie bursztynu.

preparowanie skamieniałości

Ręczne szlifowanie małych okazów na białym kamieniu szlifierskim.

preparowanie skamieniałości

Ręczne szlifowanie papierem szlifierskim (różnej gradacji).

preparowanie skamieniałości

Szlifowanie skamieniałości tarczą szlifierską. Szlifowanie większych skamieniałości zlecamy zakładowi kamieniarskiemu.

preparowanie skamieniałości

Polerowanie małych skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Wydobywanie małej skamieniałości pod mikroskopem i przenoszenie jej za pomocą igły na szalkę.

preparowanie skamieniałości

Przenoszenie małej skamieniałości za pomocą igły lub pensety na szalkę.

preparowanie skamieniałości

Po wykonanej preparacji skamieniałości są fotografowane.

preparowanie skamieniałości

Fotografowanie małych skamieniałości w sztucznym świetle, celem uwydatnienia struktury.

preparowanie skamieniałości

Fotografowanie bardzo małych skamieniałości za pomocą mikroskopu cyfrowego. Umiejętnie zrobiona fotografia pozwala uchwycić charakterystyczne cechy danego rodzaju, czy też gatunku.

preparowanie skamieniałości

Oznaczanie skamieniałości (porównywanie cech okazu pod mikroskopem).

preparowanie skamieniałości

Oznaczanie skamieniałości (pomiary okazu za pomocą suwmiarki).

preparowanie skamieniałości

Oznaczanie wypreparowanej skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Nadanie numeru identyfikacyjnego i opisu skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Przechowywanie małych skamieniałości.

preparowanie skamieniałości

Przechowywanie bardzo małych wypreparowanych skamieniałości w formie preparatów mikroskopowych.