Skamieniałości - mięczaki (Mollusca)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: mięczaki (Mollusca);

Gromada: ślimaki (Gastropoda), małże (Bivalvia), łódkonogi (Scaphopoda), głowonogi (Cephalopoda), hiolity (Hyolitha).

Mięczaki (Mollusca) obejmują niezliczoną grupę gatunków zwierząt, zarówno morskich jak i lądowych. Większość z nich wytwarza muszlę zbudowaną z substancji organicznej: konchioliny i związków wapnia. Znane są od kambru do dziś. Maksimum rozwoju dla małży i ślimaków przypada dziś, natomiast dla głowonogów np. belemnitów, cały ich okres istnienia, czyli od triasu do końca kredy.

Łódkonogi (Scaphopoda) to mało zróżnicowana gromada morskich mięczaków. Są spokrewnione z małżami. Charakteryzują się jednoczęściową obustronnie otwartą rurkowatą muszlą. Znane od ordowiku do dziś.

Belemnity (Belemnitida) to rząd wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornic). Belemnity żyły od górnego triasu do końca kredy. Najczęściej zachowywały się po nich roztra, których zadaniem było stabilizowanie ich ciała podczas pływania.

Amonity (Ammonoitida) – rząd wymarłych głowonogów, przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, np. o prostej muszli (Baculites). Amonity znane są od dewonu do końca kredy.

Łodzikowate (Nautiloidea) - podgromada morskich głowonogów, zwierząt drapieżnych. Posiadały muszle lekko wygięte, proste lub spiralnie zwinięte. Znane są od górnego kambru do dzisiaj, natomiast swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu. Do łodzikowatych zaliczamy np.: Endocerasy (ordowik), Orthocerasy (od ordowiku do triasu), oraz Nautilusy (żyjące jeszcze współcześnie).

Hiolity (Hyolitha) - wymarła gromada morskich zwierząt żyjących od kambru do permu. Zachowała się po nich tylko stożkowata muszla.

Podkreśleniem oznaczone zostały skamieniałości przewodnie.

ślimak

1

ślimak

Viviparus suevicus - ślimaki

2 Viviparus suevicus

ślimaki

ślimak

3

ślimak

ślimak

4

ślimak

Aequipecten? - małż

5 Aequipecten?

małż

ślimak

6

ślimak

małż

7

małż

Brachidontes - małż

8 Brachidontes

małż

Limatula - małż

9 Limatula?

małż

Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata - rostra belemnitów

10 Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata

rostra belemnitów

rostra belemnitów

11

rostra belemnitów

rostra belemnitów

12

rostra belemnitów

Gonioteuthis quadrata - rostrum belemnita

13 Gonioteuthis quadrata

rostrum belemnita

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

14 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

15 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita

Belemnella - rostrum belemnita

16 Belemnella

rostrum belemnita

rostrum belemnita

17

rostrum belemnita

Belemnella - rostra belemnitów

18 Belemnella

rostra belemnitów

Baculites - fragment amonita

19 Baculites

fragment amonita

ostryga

20a

ostryga

ostryga

20b

ostryga

małż

21

małż

22

małż

Pecten - odcisk małża

23 Pecten

odcisk małża

Chlamys - małż

24 Chlamys

małż

małż

25

małż

Cyrena - małże

26 Cyrena

małże

Cyrena - małże

27 Cyrena

małże

Cyrena - małże

28 Cyrena

małże

Cyrena - małże

29 Cyrena

małże

Cyrena - małże

30 Cyrena

małże

małże

31a

małże

małż

31b

małż

małż

31c

małż

małż

31d

małż

małże

31e

małże

Entolium sp. - małż

32 Entolium sp.

małż

Inoceramus - małż

33 Inoceramus

małż

małż

34

małż

małż

35

małż

Inoceramus - małż

36 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

37 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

38 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

39 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

40 Inoceramus

małż

Inoceramus sp. - małż

41 Inoceramus sp.

małż

Inoceramus lamarcki - małż

42 Inoceramus lamarcki

małż

Inoceramus tenuis

43 Inoceramus tenuis

odcisk małża

Nerinea (Ptygmatis)

44 Nerinea (Ptygmatis)

odcisk ślimaka

Nerinea (Ptygmatis)

45 Nerinea (Ptygmatis)

przekrój ślimaków

Entolium sp. - małż

46 Entolium sp.

małż

Entolium sp. - małż

47 Entolium sp.

małż

małż

48

małż

Modiolus - małż

49 Modiolus

małż

Exelissa quinaria - ślimak

50 Exelissa quinaria

ślimak

Dentalium

51 Dentalium

łódkonóg

małż

52

małż

małże

53a

małże

małże

53b

małże

małże

54a

małże

małże

54b

małże

małże

54c

małże

małże

55a

małże

małże

55b

małże

Chlamys - małż

56 Chlamys

małż

Quenstedtoceras - amonit

57 Quenstedtoceras

amonit

Quenstedtoceras - amonit

58 Quenstedtoceras

amonit

Quenstedtoceras - amonity

59a Quenstedtoceras

amonity

Quenstedtoceras - amonity

59b Quenstedtoceras

amonity

Quenstedtoceras - amonity

60 Quenstedtoceras

amonit

Astarte cordata

61 Astarte cordata

małże

małż

62

małż

Poleumita discors - ślimak

63 Poleumita discors

ślimak

ślimak

64 Loxonema

ślimak

ślimak

65 Loxonema

ślimak

ślimak

66 Loxonema

ślimak

ślimak

67

ślimak

Platyceras (Platyostoma) - ślimak

68 Platyceras (Platyostoma)

ślimak

ślimaki

69

ślimaki

Hormotoma sp. - muszla ślimaka

70 Loxonema?

muszla ślimaka

Pteronitella? - małż

71 Pteronitella?

małż

Orthoceras - głowonóg

72 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

73 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

74 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

75 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

76 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

77 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - fragmenty głowonoga

78 Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragmenty głowonoga

79 Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

80 Orthoceras

fragmenty głowonoga

fragment głowonoga

81a

fragment głowonoga

fragment głowonoga

81b

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

82 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

83 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment głowonoga

84

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

85 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

86 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

87 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment głowonoga

88

fragment głowonoga

Murchisonia - muszle ślimaków

89 Murchisonia

muszle ślimaków

fragment głowonoga

90

fragment głowonoga

Ctenodonta - małż

91 Ctenodonta?

małż

Loxonema - ślimak

92 Loxonema

ślimak

Bellerophon sp. - ślimak

93 Bellerophon sp.

ślimak

Hormotoma? - ślimak

94 Hormotoma?

ślimak

Ctenoceras - fragment głowonoga

95 Ctenoceras schmidti

fragment głowonoga

ślimak

96

ślimak

Turbo sp. - ślimaki

97 Turbo sp.

ślimaki

Hormotoma - ślimak

98 Hormotoma

ślimak

ślimaki

99

ślimaki

ślimak

100

ślimak

Endoceras - fragment głowonoga

101 Endoceras

fragment głowonoga

Maclurites - ślimak

102 Maclurites

ślimak

ślimak

103

ślimak

Cyclonema? - ślimak

104 Cyclonema?

ślimak

Lituites? - fragment głowonoga

105 Lituites

fragment głowonoga

Lituites? - fragment głowonoga

106 Lituites

fragment głowonoga

Orthoceras - głowonóg

107 Orthoceras

głowonóg

Discoceras sp. - głowonóg

108 Discoceras sp.

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

109 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

110 Orthoceras

głowonóg

ślimak

111

ślimak

Liospira? - ślimak

112 Liospira?

ślimak

Cleionychia - małż

113 Cleionychia

małż

Aristerella - małż

114a Aristerella

małż

Aristerella - małż

114b Aristerella

małż

Bucania? - ślimak

115 Bucania?

ślimak

Hyolithes - hiolit

116 Hyolithes

hiolit

Bellerophon - ślimak

117 Bellerophon?

ślimak

Bellerophon - ślimak

118

ślimak

Bellerophon - ślimak

119

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

120a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

120b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Salpingostoma - ślimak

122 Salpingostoma

ślimak

Endoceras - fragmenty głowonoga

123 Endoceras lub Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragmenty głowonoga

124 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment ślimaka

125

fragment ślimaka

Endoceras? - głowonóg

126 Endoceras?

głowonóg

Deaechospira inflata? - ślimak

127a Deaechospira inflata?

ślimak

Deaechospira inflata? - ślimak

127b Deaechospira inflata?

ślimak

ślimak, rząd: Bellerophontida

128a

ślimak

ślimak, rząd: Bellerophontida

128b

ślimak

Endoceras? - głowonóg

129 Endoceras?

głowonóg

Orthoceras? - fragment głowonoga

130 Orthoceras?

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

131 Orthoceras

fragment głowonoga

Ctenoceras sp. - fragmenty głowonoga

132 Ctenoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

133a Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

133b Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

134a Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

134b Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras - głowonóg

135a Endoceras

głowonóg

Endoceras - głowonóg

135b Endoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

136 Orthoceras regulare

głowonóg

Lituites - głowonóg

137 Lituites?

głowonóg

Orthoceras bifoveatum - głowonóg

138 Orthoceras

głowonóg

Endoceras - głowonóg

139 Endoceras

głowonóg

Lituites - głowonóg

140 Lituites

głowonóg

Endoceras - głowonóg

141 Endoceras

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142a Anthoceras vaginatum

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142b Anthoceras vaginatum

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142c Anthoceras vaginatum

głowonóg

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

143a Pararaphistoma qualteriata

ślimak

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

143b Pararaphistoma qualteriata

ślimak

Archigeisonoceras picus - głowonóg

144 Archigeisonoceras picus

głowonóg

Orthoceras - model

Orthoceras

głowonóg

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: mięczaki (Mollusca);

Gromada: ślimaki (Gastropoda), małże (Bivalvia), łódkonogi (Scaphopoda), głowonogi (Cephalopoda), hiolity (Hyolitha).

Mięczaki (Mollusca) obejmują niezliczoną grupę gatunków zwierząt, zarówno morskich jak i lądowych. Większość z nich wytwarza muszlę zbudowaną z substancji organicznej: konchioliny i związków wapnia. Znane są od kambru do dziś. Maksimum rozwoju dla małży i ślimaków przypada dziś, natomiast dla głowonogów np. belemnitów, cały ich okres istnienia, czyli od triasu do końca kredy..

Łódkonogi (Scaphopoda) to mało zróżnicowana gromada morskich mięczaków. Są spokrewnione z małżami. Charakteryzują się jednoczęściową obustronnie otwartą rurkowatą muszlą. Znane od ordowiku do dziś.

Belemnity (Belemnitida) to rząd wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornic). Belemnity żyły od górnego triasu do końca kredy. Najczęściej zachowywały się po nich roztra, których zadaniem było stabilizowanie ich ciała podczas pływania.

Amonity (Ammonoitida) – rząd wymarłych głowonogów, przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, np. o prostej muszli (Baculites). Amonity znane są od dewonu do końca kredy.

Łodzikowate (Nautiloidea) - podgromada morskich głowonogów, zwierząt drapieżnych. Posiadały muszle lekko wygięte, proste lub spiralnie zwinięte. Znane są od górnego kambru do dzisiaj, natomiast swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu. Do łodzikowatych zaliczamy np.: Endocerasy (ordowik), Orthocerasy (od ordowiku do triasu), oraz Nautilusy (żyjące jeszcze współcześnie).

Hiolity (Hyolitha) - wymarła gromada morskich zwierząt żyjących od kambru do permu. Zachowała się po nich tylko stożkowata muszla.

Podkreśleniem oznaczone zostały skamieniałości przewodnie.

ślimak

1

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Viviparus suevicus - ślimaki

2 Viviparus suevicus

ślimaki słodkowodne, neogen: miocen, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

3

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

4

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aequipecten? - małż

5 Aequipecten?

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

6

ślimak, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

7

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachidontes - małż

8 Brachidontes

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Limatula - małż

9 Limatula?

odcisk małża, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata - rostra belemnitów

10 Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata

rostra belemnitów, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

rostra belemnitów

11

rostra belemnitów, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: okolice Morąga oraz Gajdy, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

rostra belemnitów

12

rostra belemnitów, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: Wilamowo, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Gonioteuthis quadrata - rostrum belemnita

13 Gonioteuthis quadrata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, miejsce znalezienia: Gajdy okolice Dzieżgonia, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

14 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

15 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Belemnella- rostrum belemnita

16 Belemnella

rostrum belemnita, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

rostrum belemnita

17

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnella - rostra belemniów

18 Belemnella

oraz inny rodzaj belemnita - rostra belemnitów, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Baculites - fragment amonita

19

fragment amonita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ostryga

20a

ostryga, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ostryga

20b

ostryga, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

małż

21

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

22

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pecten - odcisk małża

23 Pecten

odcisk małża w krzemieniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chlamys - małż

24 Chlamys

małż, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

25

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

26 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

27 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

28 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

29 Cyrena

małże, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

30 Cyrena

małże, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

31a

małże, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31b

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31c

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31d

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

31e

małże, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

32 Entolium sp.

małż, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

33 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

małż

34

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

35

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

36 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

37 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

38 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus-małż

39 Inoceramus

małż, kreda górna, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

40 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus sp. - małż

41 Inoceramus sp.

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus lamarcki - małż

42 Inoceramus lamarcki

małż, kreda górna: turon, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus tenuis

43 Inoceramus tenuis

odcisk małża, kreda górna: cenoman, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nerinea (Ptygmatis)

44 Nerinea (Ptygmatis)

odcisk ślimaka na krzemieniu pasiastym, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nerinea (Ptygmatis)

45 Nerinea (Ptygmatis)

przekrój ślimaków w krzemieniu pasiastym, jura górna: oksford górny lub kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

46 Entolium sp.

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

47 Entolium sp.

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

48

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Modiolus - małż

49 Modiolus

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Exelissa quinaria - ślimak

50 Exelissa quinaria

ślimak, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

51 Dentalium

Dentalium - łódkonóg (ośródka muszli), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

52

małż, jura górna: oksford górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

53a

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

53b

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54a

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54b

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54c

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

55a

małże, warstwa muszlowa, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

55b

małże, warstwa muszlowa, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chlamys - małż

56 Chlamys

małż, jura górna: kimeryd?, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

57 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Krzysztofa Pietrasa, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

58 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Przemysława Budzyńskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonity

59a Quenstedtoceras

amonity, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonity

59b Quenstedtoceras

amonity, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

60 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Astarte cordata

61 Astarte cordata

małże, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

62

małż, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Poleumita discors - ślimak

63 Poleumita discors

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

64 Loxonema

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

65 Loxonema

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

66 Loxonema

ślimak, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

67

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Platyceras (Platyostoma) - ślimak

68 Platyceras (Platyostoma)

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimaki

69

ślimaki, sylur, narzutniaki, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Loxonema - muszla ślimaka

70 Loxonema?

muszla ślimaka, zgład, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pteronitella? - małż

71 Pteronitella?

małż, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

72 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

73 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

74 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

75 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

76 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

77 Orthoceras

głowonóg, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

78 Orthoceras

głowonóg (fragmenty), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

79 Orthoceras

głowonóg (fragmenty), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

80 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

fragment głowonoga

81a

fragment głowonoga, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

81b

fragment głowonoga, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

82 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

83 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

84

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

85 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

86 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

87 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

88

fragment głowonoga oraz muszle ślimaków, zgład, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Murchisonia - muszle ślimaków

89 Murchisonia

muszle ślimaków, zgład, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

90

fragment głowonoga, podrodzina: Michelinoceratinae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Ruś, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ctenodonta - małż

91 Ctenodonta?

małż, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Loxonema - ślimak

92 Loxonema

ślimak, sylur: wenlok lub ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Bellerophon sp. - ślimak

93 Bellerophon sp.

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hormotoma? - ślimak

94 Hormotoma?

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ctenoceras - fragment głowonoga

95 Ctenoceras schmidti

fragment głowonoga, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

96

ślimak, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Turbo sp. - ślimaki

97 Turbo sp.

ślimaki, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hormotoma - ślimak

98 Hormotoma

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimaki

99

ślimaki, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

100

ślimak, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Endoceras - fragment głowonoga

101 Endoceras

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Maclurites - ślimak

102 Maclurites

ślimak, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

103

ślimak, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Cyclonema? - ślimak

104 Cyclonema?

ślimak, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Lituites? - fragment głowonoga

105 Lituites

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Lituites? - fragment głowonoga

106 Lituites

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

107 Orthoceras

głowonóg, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Discoceras sp. - głowonóg

108 Discoceras sp.

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

109 Orthoceras

głowonóg, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

110 Orthoceras

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

111

ślimak, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Liospira? - ślimak

112 Liospira?

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cleionychia - małż

113 Cleionychia

małż, odrowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aristerella - małż

114a Aristerella

małż, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aristerella - małż

114b Aristerella

małż, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Bucania? - ślimak

115 Bucania?

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hyolithes - hiolit

116 Hyolithes

hiolit, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Bellerophon? - ślimak

117 Bellerophon?

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

118

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

119

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

120a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

120b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel WybrańkiJarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Salpingostoma - ślimak

122 Salpingostoma

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - fragmenty głowonoga

123 Endoceras lub Orthoceras

fragmenty głowonoga, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

124 Orthoceras

fragment głowonoga, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

fragment ślimaka

125

fragment ślimaka, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras? - głowonóg

126 Endoceras?

głowonóg, rząd: Endocerida, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Deaechospira inflata? - ślimak

127a Deaechospira inflata?

ślimak, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Deaechospira inflata? - ślimak

127b Deaechospira inflata?

ślimak, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak, rząd: Bellerophontida

128a

ślimak, rząd: Bellerophontida, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak, rząd: Bellerophontida

128b

ślimak, rząd: Bellerophontida, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras? - głowonóg

129 Endoceras?

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras? - fragment głowonoga

130 Orthoceras?

fragment głowonoga, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

131 Orthoceras

fragment głowonoga, ordowik, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ctenoceras sp. - fragment głowonoga

132 Ctenoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

133a Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

133b Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

134a Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

134b Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

135a Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

135b Endoceras

głowonóg (rekonstrukcja zarysu muszli - około 84 cm), ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

136 Orthoceras regulare

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: wyspa Wolin, Polska, dar Pana Michała Budziaszka, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lituites - głowonóg

137 Lituites?

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras bifoveatum - głowonóg

138 Orthoceras bifoveatum?

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

139 Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Lituites - głowonóg

140 Lituites

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

141 Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142a Anthoceras vaginatum

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142b Anthoceras vaginatum

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

142c Anthoceras vaginatum

głowonóg, fragment muszli w powiększeniu, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

143a Pararaphistoma qualteriata

ślimak, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

143b Pararaphistoma qualteriata

ślimak, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Archigeisonoceras picus - głowonóg

144 Archigeisonoceras picus

głowonóg, przekrój wzdłóżny muszli, ordowik środkowy: darriwil, piętro: volhov, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - model

Orthoceras

głowonóg, edukacyjny model polującego zwierzęcia (nie jest rekonstrukcją konkretnego gatunku Orthoceras), coll. / fot. Jarosław Kulik.