Skamieniałości - mięczaki (Mollusca)

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: mięczaki (Mollusca);

Gromada: ślimaki (Gastropoda), małże (Bivalvia), łódkonogi (Scaphopoda), głowonogi (Cephalopoda), hiolity (Hyolitha).

Mięczaki (Mollusca) obejmują niezliczoną grupę gatunków zwierząt, zarówno morskich jak i lądowych. Większość z nich wytwarza muszlę zbudowaną z substancji organicznej: konchioliny i związków wapnia. Znane są od kambru do dziś. Maksimum rozwoju dla małży i ślimaków przypada dziś, natomiast dla głowonogów np. belemnitów, cały ich okres istnienia, czyli od triasu do końca kredy.

Łódkonogi (Scaphopoda) to mało zróżnicowana gromada morskich mięczaków. Są spokrewnione z małżami. Charakteryzują się jednoczęściową obustronnie otwartą rurkowatą muszlą. Znane od ordowiku do dziś.

Belemnity (Belemnitida) to rząd wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornic). Belemnity żyły od górnego triasu do końca kredy. Najczęściej zachowywały się po nich roztra, których zadaniem było stabilizowanie ich ciała podczas pływania.

Amonity (Ammonoitida) – rząd wymarłych głowonogów, przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, np. o prostej muszli (Baculites). Amonity znane są od dewonu do końca kredy.

Łodzikowate (Nautiloidea) - podgromada morskich głowonogów, zwierząt drapieżnych. Posiadały muszle lekko wygięte, proste lub spiralnie zwinięte. Znane są od górnego kambru do dzisiaj, natomiast swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu. Do łodzikowatych zaliczamy np.: Endocerasy (ordowik), Orthocerasy (od ordowiku do triasu), oraz Nautilusy (żyjące jeszcze współcześnie).

Hiolity (Hyolitha) - wymarła gromada morskich zwierząt żyjących od kambru do permu. Zachowała się po nich tylko stożkowata muszla.

Podkreśleniem oznaczone zostały skamieniałości przewodnie.

ślimak

1

ślimak

Viviparus suevicus - ślimaki

2 Viviparus suevicus

ślimaki

ślimak

3

ślimak

ślimak

4

ślimak

Aequipecten? - małż

5 Aequipecten?

małż

ślimak

6

ślimak

małż

7

małż

Brachidontes - małż

8 Brachidontes

małż

Limatula - małż

9 Limatula?

małż

Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata - rostra belemnitów

10 Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata

rostra belemnitów

rostra belemnitów

11

rostra belemnitów

rostra belemnitów

12

rostra belemnitów

Gonioteuthis quadrata - rostrum belemnita

13 Gonioteuthis quadrata

rostrum belemnita

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

14 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

15 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita

Belemnella - rostrum belemnita

16a Belemnella

rostrum belemnita

Belemnella - przekrój rostrum belemnita

16b Belemnella

przekrój rostrum belemnita

rostrum belemnita

17

rostrum belemnita

Belemnella - rostra belemnitów

18 Belemnella

rostra belemnitów

Baculites - fragment amonita

19 Baculites

fragment amonita

ostryga

20a

ostryga

ostryga

20b

ostryga

małż

21

małż

22

małż

Pecten - odcisk małża

23 Pecten

odcisk małża

Chlamys - małż

24 Chlamys

małż

małż

25

małż

Cyrena - małże

26 Cyrena

małże

Cyrena - małże

27 Cyrena

małże

Cyrena - małże

28 Cyrena

małże

Cyrena - małże

29 Cyrena

małże

Cyrena - małże

30 Cyrena

małże

małże

31a

małże

małż

31b

małż

małż

31c

małż

małż

31d

małż

małże

31e

małże

Entolium sp. - małż

32 Entolium sp.

małż

Inoceramus - małż

33 Inoceramus

małż

małż

34

małż

małż

35

małż

Inoceramus - małż

36 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

37 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

38 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

39 Inoceramus

małż

Inoceramus - małż

40 Inoceramus

małż

Inoceramus sp. - małż

41 Inoceramus sp.

małż

Inoceramus lamarcki - małż

42 Inoceramus lamarcki

małż

Inoceramus tenuis

43 Inoceramus tenuis

odcisk małża

Nerinea (Ptygmatis)

44 Nerinea (Ptygmatis)

odcisk ślimaka

Nerinea (Ptygmatis)

45 Nerinea (Ptygmatis)

przekrój ślimaków

Entolium sp. - małż

46 Entolium sp.

małż

Entolium sp. - małż

47 Entolium sp.

małż

małż

48

małż

Modiolus - małż

49 Modiolus

małż

Exelissa quinaria - ślimak

50 Exelissa quinaria

ślimak

Dentalium

51 Dentalium

łódkonóg

małż

52

małż

małże

53a

małże

małże

53b

małże

małże

54a

małże

małże

54b

małże

małże

54c

małże

małże

55a

małże

małże

55b

małże

Chlamys - małż

56 Chlamys

małż

Quenstedtoceras - amonit

57 Quenstedtoceras

amonit

Quenstedtoceras - amonit

58 Quenstedtoceras

amonit

Quenstedtoceras - amonity

59a Quenstedtoceras

amonity

Quenstedtoceras - amonity

59b Quenstedtoceras

amonity

Quenstedtoceras - amonity

60 Quenstedtoceras

amonit

Astarte cordata

61 Astarte cordata

małże

małż

62

małż

Quenstedtoceras henrici - amonity

63 Quenstedtoceras henrici

amonit

Poleumita discors - ślimak

64 Poleumita discors

ślimak

ślimak

65 Loxonema

ślimak

ślimak

66 Loxonema

ślimak

ślimak

67 Loxonema

ślimak

ślimak

68

ślimak

Platyceras (Platyostoma) - ślimak

69 Platyceras (Platyostoma)

ślimak

ślimaki

70

ślimaki

Hormotoma sp. - muszla ślimaka

71 Loxonema?

muszla ślimaka

Pteronitella? - małż

72 Pteronitella?

małż

Orthoceras - głowonóg

73 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

74 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

75 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

76 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

77 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

78 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - fragmenty głowonoga

79 Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragmenty głowonoga

80 Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

81 Orthoceras

fragmenty głowonoga

fragment głowonoga

82a

fragment głowonoga

fragment głowonoga

82b

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

83 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

84 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment głowonoga

85

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

86 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

87 Orthoceras

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

88 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment głowonoga

89

fragment głowonoga

Murchisonia - muszle ślimaków

90 Murchisonia

muszle ślimaków

fragment głowonoga

91

fragment głowonoga

Ctenodonta - małż

92 Ctenodonta?

małż

Loxonema - ślimak

93 Loxonema

ślimak

Bellerophon sp. - ślimak

94 Bellerophon sp.

ślimak

Hormotoma? - ślimak

95 Hormotoma?

ślimak

Ctenoceras - fragment głowonoga

96 Ctenoceras schmidti

fragment głowonoga

ślimak

97

ślimak

Turbo sp. - ślimaki

98 Turbo sp.

ślimaki

Hormotoma - ślimak

99 Hormotoma

ślimak

ślimaki

100

ślimaki

ślimak

101

ślimak

Endoceras - fragment głowonoga

102 Endoceras

fragment głowonoga

Maclurites - ślimak

103 Maclurites

ślimak

ślimak

104

ślimak

Cyclonema? - ślimak

105 Cyclonema?

ślimak

Lituites? - fragment głowonoga

106 Lituites

fragment głowonoga

Lituites? - fragment głowonoga

107 Lituites

fragment głowonoga

Orthoceras - głowonóg

108 Orthoceras

głowonóg

Discoceras sp. - głowonóg

109 Discoceras sp.

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

110 Orthoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

111 Orthoceras

głowonóg

ślimak

112

ślimak

Liospira? - ślimak

113 Liospira?

ślimak

Cleionychia - małż

114 Cleionychia

małż

Aristerella - małż

115a Aristerella

małż

Aristerella - małż

115b Aristerella

małż

Bucania? - ślimak

116 Bucania?

ślimak

Hyolithes - hiolit

117 Hyolithes

hiolit

Bellerophon - ślimak

118 Bellerophon?

ślimak

Bellerophon - ślimak

119

ślimak

Bellerophon - ślimak

120

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

122a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

122b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak

Salpingostoma - ślimak

123 Salpingostoma

ślimak

Endoceras - fragmenty głowonoga

124 Endoceras lub Orthoceras

fragmenty głowonoga

Orthoceras - fragmenty głowonoga

125 Orthoceras

fragment głowonoga

fragment ślimaka

126

fragment ślimaka

Endoceras? - głowonóg

127 Endoceras?

głowonóg

Deaechospira inflata? - ślimak

128a Deaechospira inflata?

ślimak

Deaechospira inflata? - ślimak

128b Deaechospira inflata?

ślimak

ślimak, rząd: Bellerophontida

129a

ślimak

ślimak, rząd: Bellerophontida

129b

ślimak

Endoceras? - głowonóg

130 Endoceras?

głowonóg

Orthoceras? - fragment głowonoga

131 Orthoceras?

fragment głowonoga

Orthoceras - fragment głowonoga

132 Orthoceras

fragment głowonoga

Ctenoceras sp. - fragmenty głowonoga

133 Ctenoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

134a Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

134b Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

135a Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras sp. - fragmenty głowonoga

135b Endoceras sp.

fragment głowonoga

Endoceras - głowonóg

136a Endoceras

głowonóg

Endoceras - głowonóg

136b Endoceras

głowonóg

Orthoceras - głowonóg

137 Orthoceras regulare

głowonóg

Lituites - głowonóg

138 Lituites?

głowonóg

Orthoceras bifoveatum - głowonóg

139 Orthoceras

głowonóg

Endoceras - głowonóg

140 Endoceras

głowonóg

Lituites - głowonóg

141 Lituites

głowonóg

Endoceras - głowonóg

142 Endoceras

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143a Anthoceras vaginatum

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143b Anthoceras vaginatum

głowonóg

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143c Anthoceras vaginatum

głowonóg

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

144a Pararaphistoma qualteriata

ślimak

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

144b Pararaphistoma qualteriata

ślimak

Orthoceras - głowonóg

145 Orthoceras?

głowonóg

Archigeisonoceras picus - głowonóg

146 Archigeisonoceras picus

głowonóg

Orthoceras - model

Orthoceras

głowonóg

Królestwo: Zwierzęta (Animalia);

Typ: mięczaki (Mollusca);

Gromada: ślimaki (Gastropoda), małże (Bivalvia), łódkonogi (Scaphopoda), głowonogi (Cephalopoda), hiolity (Hyolitha).

Mięczaki (Mollusca) obejmują niezliczoną grupę gatunków zwierząt, zarówno morskich jak i lądowych. Większość z nich wytwarza muszlę zbudowaną z substancji organicznej: konchioliny i związków wapnia. Znane są od kambru do dziś. Maksimum rozwoju dla małży i ślimaków przypada dziś, natomiast dla głowonogów np. belemnitów, cały ich okres istnienia, czyli od triasu do końca kredy..

Łódkonogi (Scaphopoda) to mało zróżnicowana gromada morskich mięczaków. Są spokrewnione z małżami. Charakteryzują się jednoczęściową obustronnie otwartą rurkowatą muszlą. Znane od ordowiku do dziś.

Belemnity (Belemnitida) to rząd wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornic). Belemnity żyły od górnego triasu do końca kredy. Najczęściej zachowywały się po nich roztra, których zadaniem było stabilizowanie ich ciała podczas pływania.

Amonity (Ammonoitida) – rząd wymarłych głowonogów, przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, np. o prostej muszli (Baculites). Amonity znane są od dewonu do końca kredy.

Łodzikowate (Nautiloidea) - podgromada morskich głowonogów, zwierząt drapieżnych. Posiadały muszle lekko wygięte, proste lub spiralnie zwinięte. Znane są od górnego kambru do dzisiaj, natomiast swoje maksimum osiągnęły od ordowiku do dewonu. Do łodzikowatych zaliczamy np.: Endocerasy (ordowik), Orthocerasy (od ordowiku do triasu), oraz Nautilusy (żyjące jeszcze współcześnie).

Hiolity (Hyolitha) - wymarła gromada morskich zwierząt żyjących od kambru do permu. Zachowała się po nich tylko stożkowata muszla.

Podkreśleniem oznaczone zostały skamieniałości przewodnie.

ślimak

1

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Viviparus suevicus - ślimaki

2 Viviparus suevicus

ślimaki słodkowodne, neogen: miocen, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

3

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

4

ślimak, neogen: miocen, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Aequipecten? - małż

5 Aequipecten?

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

6

ślimak, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

7

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Brachidontes - małż

8 Brachidontes

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Limatula - małż

9 Limatula?

odcisk małża, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata - rostra belemnitów

10 Belemnella lanceolata, Belemnitella mucronata

rostra belemnitów, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

rostra belemnitów

11

rostra belemnitów, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: okolice Morąga oraz Gajdy, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

rostra belemnitów

12

rostra belemnitów (stadium młodociane), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniaki, miejsce znalezienia: Wilamowo, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Gonioteuthis quadrata - rostrum belemnita

13 Gonioteuthis quadrata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, miejsce znalezienia: Gajdy okolice Dzieżgonia, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

14 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Belemnitella mucronata - rostrum belemnita

15 Belemnitella mucronata

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Belemnella- rostrum belemnita

16a Belemnella

rostrum belemnita, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Belemnella- przekrój rostrum belemnita

16b Belemnella

przekrój rostrum belemnita, rys. / fot. Jarosław Kulik.

rostrum belemnita

17

rostrum belemnita, kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Belemnella - rostra belemniów

18 Belemnella

oraz inny rodzaj belemnita - rostra belemnitów, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Baculites - fragment amonita

19

fragment amonita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ostryga

20a

ostryga, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ostryga

20b

ostryga, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

małż

21

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

22

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pecten - odcisk małża

23 Pecten

odcisk małża w krzemieniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chlamys - małż

24 Chlamys

małż, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

25

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

26 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

27 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

28 Cyrena

małże, osad denny, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

29 Cyrena

małże, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyrena - małże

30 Cyrena

małże, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

31a

małże, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31b

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31c

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

31d

małż, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

31e

małże, kreda górna: cenoman?, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

32 Entolium sp.

małż, kreda górna: mastrycht dolny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

33 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

małż

34

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

35

małż, kreda górna, narzutniak, Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

36 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

37 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

38 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus-małż

39 Inoceramus

małż, kreda górna, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus - małż

40 Inoceramus

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus sp. - małż

41 Inoceramus sp.

małż, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus lamarcki - małż

42 Inoceramus lamarcki

małż, kreda górna: turon, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Inoceramus tenuis

43 Inoceramus tenuis

odcisk małża, kreda górna: cenoman, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nerinea (Ptygmatis)

44 Nerinea (Ptygmatis)

odcisk ślimaka na krzemieniu pasiastym, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nerinea (Ptygmatis)

45 Nerinea (Ptygmatis)

przekrój ślimaków w krzemieniu pasiastym, jura górna: oksford górny lub kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

46 Entolium sp.

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Entolium sp. - małż

47 Entolium sp.

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

48

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Modiolus - małż

49 Modiolus

małż, jura górna: kimeryd, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Exelissa quinaria - ślimak

50 Exelissa quinaria

ślimak, jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

51 Dentalium

Dentalium - łódkonóg (ośródka muszli), jura górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

52

małż, jura górna: oksford górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

53a

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

53b

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54a

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54b

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

54c

małże, osad denny, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

55a

małże, warstwa muszlowa, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małże

55b

małże, warstwa muszlowa, jura, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Struniany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Chlamys - małż

56 Chlamys

małż, jura górna: kimeryd?, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

57 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Krzysztofa Pietrasa, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

58 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Przemysława Budzyńskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonity

59a Quenstedtoceras

amonity, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonity

59b Quenstedtoceras

amonity, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras - amonit

60 Quenstedtoceras

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Astarte cordata

61 Astarte cordata

małże, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

małż

62

małż, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Pawła Żochowskiego, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Quenstedtoceras henrici - amonit

63 Quenstedtoceras henrici

amonit, jura środkowa: kelowej górny, porwak - kra łukowska, miejsce znalezienia: Łuków okolice Siedlec, Polska, dar Pana Michała Budziaszka, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Poleumita discors - ślimak

64 Poleumita discors

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

65 Loxonema

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

66 Loxonema

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

67 Loxonema

ślimak, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

68

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Platyceras (Platyostoma) - ślimak

69 Platyceras (Platyostoma)

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimaki

70

ślimaki, sylur, narzutniaki, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Loxonema - muszla ślimaka

71 Loxonema?

muszla ślimaka, zgład, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pteronitella? - małż

72 Pteronitella?

małż, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

73 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

74 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

75 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

76 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

77 Orthoceras

głowonóg, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

78 Orthoceras

głowonóg, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

79 Orthoceras

głowonóg (fragmenty), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

80 Orthoceras

głowonóg (fragmenty), sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

81 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

fragment głowonoga

82a

fragment głowonoga, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

82b

fragment głowonoga, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

83 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

84 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

85

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

86 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

87 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

88 Orthoceras

fragment głowonoga, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Wyspa Sobieszewska, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

89

fragment głowonoga oraz muszle ślimaków, zgład, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Murchisonia - muszle ślimaków

90 Murchisonia

muszle ślimaków, zgład, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment głowonoga

91

fragment głowonoga, podrodzina: Michelinoceratinae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Ruś, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ctenodonta - małż

92 Ctenodonta?

małż, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Loxonema - ślimak

93 Loxonema

ślimak, sylur: wenlok lub ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Bellerophon sp. - ślimak

94 Bellerophon sp.

ślimak, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hormotoma? - ślimak

95 Hormotoma?

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Ctenoceras - fragment głowonoga

96 Ctenoceras schmidti

fragment głowonoga, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

97

ślimak, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Turbo sp. - ślimaki

98 Turbo sp.

ślimaki, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hormotoma - ślimak

99 Hormotoma

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimaki

100

ślimaki, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

ślimak

101

ślimak, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Endoceras - fragment głowonoga

102 Endoceras

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Maclurites - ślimak

103 Maclurites

ślimak, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

104

ślimak, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Cyclonema? - ślimak

105 Cyclonema?

ślimak, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Lituites? - fragment głowonoga

106 Lituites

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Lituites? - fragment głowonoga

107 Lituites

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

108 Orthoceras

głowonóg, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Discoceras sp. - głowonóg

109 Discoceras sp.

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

110 Orthoceras

głowonóg, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

111 Orthoceras

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślimak

112

ślimak, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Liospira? - ślimak

113 Liospira?

ślimak, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cleionychia - małż

114 Cleionychia

małż, odrowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aristerella - małż

115a Aristerella

małż, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Aristerella - małż

115b Aristerella

małż, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Bucania? - ślimak

116 Bucania?

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hyolithes - hiolit

117 Hyolithes

hiolit, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Bellerophon? - ślimak

118 Bellerophon?

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

119

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

ślimak

120

ślimak, przekrój muszli, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

121b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel WybrańkiJarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

122a Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Raphistoma lub Cymbularia - ślimak

122b Raphistoma lub Cymbularia

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Salpingostoma - ślimak

123 Salpingostoma

ślimak, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - fragmenty głowonoga

124 Endoceras lub Orthoceras

fragmenty głowonoga, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

125 Orthoceras

fragment głowonoga, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

fragment ślimaka

126

fragment ślimaka, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrańki, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras? - głowonóg

127 Endoceras?

głowonóg, rząd: Endocerida, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Deaechospira inflata? - ślimak

128a Deaechospira inflata?

ślimak, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Deaechospira inflata? - ślimak

128b Deaechospira inflata?

ślimak, odrowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak, rząd: Bellerophontida

129a

ślimak, rząd: Bellerophontida, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

ślimak, rząd: Bellerophontida

129b

ślimak, rząd: Bellerophontida, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras? - głowonóg

130 Endoceras?

głowonóg, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras? - fragment głowonoga

131 Orthoceras?

fragment głowonoga, ordowik: sandb lub darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - fragment głowonoga

132 Orthoceras

fragment głowonoga, ordowik, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ctenoceras sp. - fragment głowonoga

133 Ctenoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

134a Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

134b Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

135a Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras sp. - fragment głowonoga

135b Endoceras sp.

fragment głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

136a Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

136b Endoceras

głowonóg (rekonstrukcja zarysu muszli - około 84 cm), ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

137 Orthoceras regulare

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: wyspa Wolin, Polska, dar Pana Michała Budziaszka, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lituites - głowonóg

138 Lituites?

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras bifoveatum - głowonóg

139 Orthoceras bifoveatum?

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

140 Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, piętro: Lasnamägi, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Lituites - głowonóg

141 Lituites

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny okolice Parzęczewa woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Endoceras - głowonóg

142 Endoceras

głowonóg, ordowik środkowy, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143a Anthoceras vaginatum

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143b Anthoceras vaginatum

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Anthoceras vaginatum - głowonóg

143c Anthoceras vaginatum

głowonóg, fragment muszli w powiększeniu, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

144a Pararaphistoma qualteriata

ślimak, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pararaphistoma qualteriata - ślimak

144b Pararaphistoma qualteriata

ślimak, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - głowonóg

145 Orthoceras?

głowonóg, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Archigeisonoceras picus - głowonóg

146 Archigeisonoceras picus

głowonóg, przekrój wzdłóżny muszli, ordowik środkowy: darriwil, piętro: volhov, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Orthoceras - model

Orthoceras

głowonóg, edukacyjny model polującego zwierzęcia (nie jest rekonstrukcją konkretnego gatunku Orthoceras), coll. / fot. Jarosław Kulik.