Skamieniałości - otwornice (Foraminifera)

Królestwo: Protisty (Protista);

Typ: otwornice (Foraminifera).

Otwornice (Foraminifera) – bardzo zróżnicowany typ organizmów morskich. Posiadają pancerzyki zbudowane z węglanu wapnia lub ze zlepionych ziarenek piasku. Pod względem trybu życia wyróżnia się otwornice planktoniczne oraz bentoniczne. Otwornice mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał. Znane są już od kambru, jednak mało rozpowszechnione ich rozwój zaczął się od późnej kredy i trwa do dziś. W eocenie miały duże znaczenie skałotwórcze.

Niektóre nasze fotografie otwornic są zdjęciami 3D, można je ogladać tylko w okularach 3D Red-cyan.

Nodosaria - otwornica bentoniczna

1 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna

Lenticulina - otwornica bentoniczna

2a Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna

Lenticulina - otwornica bentoniczna

2b Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna

Lenticulina - otwornica bentoniczna

3 Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna

otwornica planktoniczna

4

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

5

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

6

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

7

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

8

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

9

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

10

otwornica planktoniczna

Heterohelix - otwornica planktoniczna

11 Heterohelix

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

12

otwornica planktoniczna

Heterohelix? - otwornica planktoniczna

13 Heterohelix?

otwornica planktoniczna

Nodosaria - otwornica planktoniczna

14a Nodosaria

otwornica planktoniczna

Nodosaria - otwornica planktoniczna

14b Nodosaria

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

15a

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

15b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

16a

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

16b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

Hedbergella

17a Hedbergella

otwornica planktoniczna

Hedbergella

17b Hedbergella

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

18a

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

18b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

19a

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

19b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

Heterohelix - otwornica planktoniczna

20a Heterohelix

otwornica planktoniczna

Heterohelix - otwornica planktoniczna

20b Heterohelix

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

21a

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

21b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D)

otwornica planktoniczna

22

otwornica planktoniczna

Bolivina

23 Bolivina

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

24

otwornica planktoniczna

Globigerinelloides - otwornica planktoniczna

25 Globigerinelloides

fragment otwornicy planktonicznej

Dentalina - otwornica bentoniczna

26 Dentalina

otwornica bentoniczna

Frondicularia? - otwornica bentoniczna

27 Frondicularia?

otwornica bentoniczna

Frondicularia - otwornica bentoniczna

28 Frondicularia

otwornica bentoniczna

otwornica planktoniczna

29

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

30

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

31

otwornica planktoniczna

otwornica planktoniczna

32

otwornica planktoniczna

otwornica bentoniczna

33

otwornica bentoniczna

Nodosaria - otwornica bentoniczna

34 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna

Nodosaria - otwornica bentoniczna

35 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna

Królestwo: Protisty (Protista);

Typ: otwornice (Foraminifera).

Otwornice (Foraminifera) – bardzo zróżnicowany typ organizmów morskich. Posiadają pancerzyki zbudowane z węglanu wapnia lub ze zlepionych ziarenek piasku. Pod względem trybu życia wyróżnia się otwornice planktoniczne oraz bentoniczne. Otwornice mają duże znaczenie w oznaczaniu wieku skał. Znane są już od kambru, jednak mało rozpowszechnione ich rozwój zaczął się od późnej kredy i trwa do dziś. W eocenie miały duże znaczenie skałotwórcze.

Niektóre nasze fotografie otwornic są zdjęciami 3D, można je ogladać tylko w okularach 3D Red-cyan.

Nodosaria - otwornica bentoniczna

1 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentoniczna

2a Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentoniczna

2b Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Lenticulina - otwornica bentoniczna

3 Lenticulina sp.

otwornica bentoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

4

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

5

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

6

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

7

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

8

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

9

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

10

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heterohelix - otwornica planktoniczna

11 Heterohelix

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

12

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Heterohelix? - otwornica planktoniczna

13 Heterohelix?

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nodosaria - otwornica planktoniczna

14a Nodosaria

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

Nodosaria - otwornica planktoniczna

14b Nodosaria

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

15a

otwornica planktoniczna, rząd: Miliolida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

15b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), rząd: Miliolida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

16a

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

16b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

Hedbergella

17a Hedbergella

otwornica planktoniczna, rząd: Rotallida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

Hedbergella

17b Hedbergella

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), rząd: Rotallida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

18a

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

18b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

19a

otwornica planktoniczna, rząd: Rotallida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

19b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), rząd: Rotallida, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

Heterohelix - otwornica planktoniczna

20a Heterohelix

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

Heterohelix - otwornica planktoniczna

20b Heterohelix

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

21a

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

21b

otwornica planktoniczna (zdjęcie 3D), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. Jarosław Kulik, preparacja / fot. Jarosław Musialik.

otwornica planktoniczna

22

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Bolivina

23 Bolivina

Bolivina - otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

24

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Globigerinelloides - otwornica planktoniczna

25 Globigerinelloides

otwornica planktoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Dentalina - otwornica bentoniczna

26 Dentalina

otwornica bentoniczna, kreda górna: mastrycht lub kampan, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Frondicularia? - otwornica bentoniczna

27 Frondicularia?

otwornica bentoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Frondicularia - otwornica bentoniczna

28 Frondicularia

otwornica bentoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

29

otwornica planktoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

30

otwornica planktoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

31

otwornica planktoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica planktoniczna

32

otwornica planktoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

otwornica bentoniczna

33

otwornica bentoniczna, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz-Malinka, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Nodosaria - otwornica bentoniczna

34 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna (ośródka w krzemieniu), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Nodosaria - otwornica bentoniczna

35 Nodosaria sp.

otwornica bentoniczna (ośródka w krzemieniu), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.