Skamieniałości - ichnofosylia

Ichnofosylia nazywane są inaczej skamieniałościami śladowymi. Są to skamieniałe ślady działalności życiowej zwierząt (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody, bioerozja). Niektóre skamieniałości śladowe bezkręgowców odgrywają dużą rolę jako wskaźnik paleośrodowiska, zwłaszcza w osadach ubogich w inne skamieniałości (np. we fliszu). Ichnofosylia występują w skałach osadowych od kambru do dziś (np. Skolithos).

ślad drążenia w drewnie iglastym

1a

ślad drążenia w drewnie iglastym

ślad drążenia

1b

ślad drążenia

fukoidy

2a fukoidy

ślady żerowania robaków

fukoidy

2b fukoidy

ślady żerowania robaków

Abeliella sp.

3a Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

Abeliella sp.

3b Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

Abeliella sp.

3c Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

Abeliella sp.

4 Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita

ślady drążenia na drewnie liściastym

5a

ślady drążenia w drewnie liściastym

ślady drążenia w drewnie liściastym

5b

ślady drążenia w drewnie liściastym

odlew kształtu nory

6a Thalassinoides?

odlew kształtu nory

przykładowy kształt nory krewetki

6b Thalassinoides?

przykładowy kształt nory

drążenia w osadzie

7

drążenia w osadzie

drążenia w osadzie

8 Planolites

drążenia w osadzie

drążenia w osadzie

9

drążenia w osadzie

drążenie w osadzie

10

drążenie w osadzie

drążenie w osadzie

11

drążenie w osadzie

drążenie w osadzie

12

drążenie w osadzie

drążenie w gąbce morskiej

13

drążenie w gąbce morskiej

Oichnus - drążenie w muszli ślimaka

14 Oichnus

drążenie w muszli ślimaka

ichnofosylia

15

pozostałości po zjedzonej rybie

ichnofosylia

16a

drążenie w koralowcu denkowym

ichnofosylia

16b

drążenie w koralowcu denkowym

Trypanites

17 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie

Trypanites

18 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie

Trypanites

19 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie

Trypanites

20 Trypanites

drążenia w koralowcu denkowym

Trypanites

21 Trypanites

drążenia w stromatoporoidzie

bioerozna

22

drążenie przez mikroorganizmy (bioerozja)

bioerozna

23

drążenia przez mikroorganizmy (bioerozja)

Osprioneides kampto

24 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole

Osprioneides kampto

25 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole

Osprioneides kampto

26 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole

Sulcolithos variabilis

27 Sulcolithos variabilis

drążenie pod mszywiołem

Phycodes

28 Phycodes

drążenia w osadzie

drążenie w osadzie

29

drążenie w osadzie

Planolites

30a Planolites

drążenie w osadzie

Planolites

30b Planolites

drążenie w osadzie

Phycodes

31 Phycodes

drążenia w osadzie

drążenia w osadzie

32

drążenia w osadzie

Trypanites

33 Trypanites

drążenia w stromatoporoidzie

Coprulus

34 Coprulus

koprolity

Sanctum

35 Sanctum

drążenie w mszywiole

Trypanites - ślady drążenia w koralowcu

36 Trypanites

ślady drążenia w koralowcu

zjedzony ramienionóg

37

pozostałości po zjedzonym ramienionogu

drążenia w osadzie

38a

drążenia w osadzie

drążenia w osadzie

38b

drążenia w osadzie

drążenia - Arachnostega gastrochaenae

39a Arachnostega gastrochaenae

drążenia na muszli głowonoga

drążenia - Arachnostega gastrochaenae

39b Arachnostega gastrochaenae

drążenia na muszli głowonoga

drążenia w osadzie

40

drążenia w osadzie

Skolithos linearis

41a Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis

41b Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis

42a Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis

42b Skolithos linearis

drążenia

Skolithos linearis

43 Skolithos linearis

drążenia

Ichnofosylia nazywane są inaczej skamieniałościami śladowymi. Są to skamieniałe ślady działalności życiowej zwierząt (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody). Niektóre skamieniałości śladowe bezkręgowców odgrywają dużą rolę jako wskaźnik paleośrodowiska, zwłaszcza w osadach ubogich w inne skamieniałości (np. we fliszu). Ichnofosylia występują w skałach osadowych od kambru do dziś (np. Skolithos).

kamieniały ślad drążenia w drewnie iglastym

1a

widoczny ślad drążenia przez owada na fragmencie drewna iglastego, neogen, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślad drążenia

1b

ślad drążenia na przekroju poprzecznym drewna, neogen, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fukoidy - ślady żerowania robaków

2a fukoidy

ślady żerowania robaków, kreda górna, margiel, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fukoidy - ślady żerowania robaków

2b fukoidy

ślady żerowania robaków, kreda górna, margiel, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3a Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3b Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

3c Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Abeliella sp. - ślady drążenia w rostrum belemnita

4 Abeliella sp.

ślady drążenia w rostrum belemnita, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślady drążenia na drewnie liściastym

5a

ślady drążenia przez owady na przekroju poprzecznym drewna liściastego, narzutniak, kreda górna, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ślady drążenia na drewnie liściastym

5b

ślady drążenia w drewnie liściastym przez owady (przekrój poprzeczny w powiększeniu), narzutniak, kreda górna, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

odlew kształtu nory

6a Thalassinoides?

krzemień jako wypełnienie nory skorupiaków (od góry widoczne otwory wejściowe), kreda górna: kampan lub mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

przykładowy kształt nory

6b Thalassinoides?

Przykładowy kształt nory krewetki - propozycja, Rys. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

7

drążenia w osadzie przez zwierzę?, kreda górna, margiel, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolica Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

8 Planolites

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), kreda górna: mastrycht, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolica Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

9

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Górki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

10

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

11

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

12

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), kreda górna: cenoman, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Sowice okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenie w gąbce morskiej

13

drążenie przez inne zwierzę w gąbce morskiej, kreda lub jura, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Oichnus - drążenie w muszli ślimaka

14 Oichnus

drążenie przez inne zwierzę w muszli ślimaka, jura górna, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ichnofosylia

15

mikroskopijne pozostałości po zjedzonej rybie (wypluwka), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ichnofosylia

16a

drążenie w koralowcu denkowym, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

ichnofosylia

16b

drążenie w koralowcu denkowym, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

17 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

18 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

19 Trypanites

drążenie w stromatoporoidzie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

20 Trypanites

drążenia w koralowcu denkowym, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

21 Trypanites

drążenia w stromatoporoidzie, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

bioerozja

22

drążenie przez mikroorganizmy (bioerozja) w koralowcu denkowym, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

bioerozja

23

drążenia przez mikroorganizmy (bioerozja) w koralowcu denkowym, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Osprioneides kampto

24 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Osprioneides kampto

25 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sulcolithos variabilis

26 Sulcolithos variabilis

drążenie pod mszywiołem, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Osprioneides kampto

27 Osprioneides kampto

drążenia w mszywiole, sylur lub ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Phycodes - drążenie w osadzie

28 Phycodes

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), sylur, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

drążenie w osadzie

29

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Planolites - drążenie w osadzie

30a Planolites

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Planolites - drążenie w osadzie

30b Planolites

drążenie w osadzie przez zwierzę (wypełnienie norki), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Phycodes - drążenia w osadzie

31 Phycodes

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

32

drążenia w osadzie przez zwierzę (wypełnienia norek), sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Trypanites

33 Trypanites

drążenia w stromatoporoidzie, sylur: landower, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coprulus

34 Coprulus

koprolity, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Sanctum

35 Sanctum

drążenie w mszywiole, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Trypanites - ślady drążenia w koralowcu

36 Trypanites

ślady drążenia w koralowcu przez inne zwierzę, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

zjedzony ramienionóg

37

pozostałości po zjedzonym ramienionogu (wypluwka), ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

38a

drążenia w osadzie, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

38b

drążenia w osadzie, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia - Arachnostega gastrochaenae

39a Arachnostega gastrochaenae

drążenia na muszli głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia - Arachnostega gastrochaenae

39b Arachnostega gastrochaenae

drążenia na muszli głowonoga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

drążenia w osadzie

40

drążenia w osadzie, ordowik środkowy: darriwil, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

41a Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

41b Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

42a Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

42b Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Skolithos linearis - drążenia

43 Skolithos linearis

drążenia, kambr: terenew, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.