Skamieniałości - półstrunowce (Hemichordata)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: półstrunowce (Hemichordata);

Gromada: graptolity (Graptolithina).

Półstrunowce (Hemichordata) - współcześnie bez większego znaczenia uboga w gatunki grupa zwierząt, będąca przypuszczalnie wczesnym odgałęzieniem bocznym strunowców. Półstrunowce są ważne tylko jako skamieniałości.

Graptolity (Graptolithina) to wymarła gromada zwierząt. Tworzyły kolonie zwane rabdozomem, pojedyncze osobniki w rabdozomie osłonięte były zewnętrznym szkieletem chitynowym w kształcie rurek zwanych tekami. Żyły w okresie od środkowego kambru do wczesnego karbonu. Graprolity maksimum rozwoju osiągnęły w ordowiku i sylurze.

Pristiograptus dubius? - graptolity

1 Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolity

2a Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolity

2b Pristiograptus dubius?

graptolity

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

3 Pristiograptus bohemicus?

graptolity

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

4 Pristiograptus bohemicus?

graptolity

Pristiograptus dubius? - graptolit

5a Pristiograptus dubius?

graptolit

Pristiograptus dubius? - graptolit

5b Pristiograptus dubius?

graptolit

Monograptus - graptolity

6 Monograptus

graptolity

Monograptus priodon - graptolit

7a Monograptus priodon

graptolit

Monograptus priodon - graptolit

7b Monograptus priodon

graptolit

Rectograptus - graptolit

8a Rectograptus

graptolit

Rectograptus - graptolit

8b Rectograptus

graptolit

Diplograptidae - graptolity

9 Rectograptus

graptolity

Diplograptidae - graptolit

10

graptolit

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: półstrunowce (Hemichordata);

Gromada: graptolity (Graptolithina).

Półstrunowce (Hemichordata) - współcześnie bez większego znaczenia uboga w gatunki grupa zwierząt, będąca przypuszczalnie wczesnym odgałęzieniem bocznym strunowców. Półstrunowce są ważne tylko jako skamieniałości.

Graptolity (Graptolithina) to wymarła gromada zwierząt. Tworzyły kolonie zwane rabdozomem, pojedyncze osobniki w rabdozomie osłonięte były zewnętrznym szkieletem chitynowym w kształcie rurek zwanych tekami. Żyły w okresie od środkowego kambru do wczesnego karbonu. Graprolity maksimum rozwoju osiągnęły w ordowiku i sylurze.

Pristiograptus dubius? - graptolity

1 Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolity

2a Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolity

2b Pristiograptus dubius?

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

3 Pristiograptus bohemicus?

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus bohemicus? - graptolity

4 Pristiograptus bohemicus?

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolit

5a Pristiograptus dubius?

graptolit, fragment kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pristiograptus dubius? - graptolit

5b Pristiograptus dubius?

graptolit, fragment kolonii w powiększeniu, rodzina: Monograptidae, sylur: ludlow lub wenlok, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Monograptus - graptolity

6 Monograptus

graptolity, fragmenty kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur, narzutniak - miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Monograptus priodon - graptolit

7a Monograptus priodon

graptolit, fragment kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur, narzutniak - miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll./fot. Zdzisław Komarowski, oznaczył Jarosław Kulik.

Monograptus priodon - graptolit

7b Monograptus priodon

graptolit w powiększeniu, fragment kolonii, rodzina: Monograptidae, sylur, narzutniak - miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll./fot. Zdzisław Komarowski, oznaczył Jarosław Kulik.

Rectograptus - graptolit

8a Rectograptus

graptolit, fragment kolonii, rodzina: Diplograptidae, ordowik górny, narzutniak - miejsce znalezienia: Radolin, woj. wielkopolskie, Polska, dar Pana Mariusza Stępniaka, coll./fot. Jarosław Kulik.

Rectograptus - graptolit

8b Rectograptus

graptolit, fragment kolonii w powiększeniu, rodzina: Diplograptidae, ordowik górny, narzutniak - miejsce znalezienia: Radolin, woj. wielkopolskie, Polska, dar Pana Mariusza Stępniaka, coll./fot. Jarosław Kulik.

Diplograptidae - graptolity

9 Rectograptus

graptolity, fragmenty kolonii w powiększeniu, rodzina: Diplograptidae, ordowik górny, narzutniak - miejsce znalezienia: Radolin, woj. wielkopolskie, Polska, dar Pana Mariusza Stępniaka, coll./fot. Jarosław Kulik.

Diplograptidae - graptolit

10

graptolit, fragment kolonii w powiększeniu, rodzina: Diplograptidae, ordowik górny, narzutniak - miejsce znalezienia: Radolin, woj. wielkopolskie, Polska, dar Pana Mariusza Stępniaka, coll./fot. Jarosław Kulik.