Krajobraz polodowcowy

Rzeźbę terenu centralnej oraz północnej Polski (Warmii) tworzą plejstoceńskie osady polodowcowe.

Poniżej przedstawiamy charakterystyczny pagórkowaty krajobraz moreny dennej, który został uformowany przez topniejący lądolód skandynawski.

Ciekawy jest też krajobraz morenowo-czołowy, pas wzniesień powstał wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego postoju a następnie etapowego topnienia.

Zachęcamy wszystkich oprócz paleontologicznych wyjazdów na żwirownie również do turystyki krajoznawczej po tych regionach.

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich - PKWD. Dowiedz się więcej: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/dolne_menu-turystyka

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - PKWŁ. Dowiedz się więcej: https://parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka

Aby zrozumieć rzeczy wielkie związane z aktywnością lądolodu trzeba wpierw zacząć od małych. Pomocny może być wyjazd w góry Tatry np. rejon Pięciu Stawów Polskich lub Morskiego Oka. Widać tam wyraźnie moreny czołowe lodowców górskich oraz materiał skalny jaki pozostawiły po ustąpieniu.

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena denna

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Morena czołowa

Głaz narzutowy

Głaz narzutowy

Mapa PKWŁ

Mapa PKWŁ

Rzeźbę terenu centralnej oraz północnej Polski (Warmii) tworzą plejstoceńskie osady polodowcowe.

Poniżej przedstawiamy charakterystyczny pagórkowaty krajobraz moreny dennej, który został uformowany przez topniejący lądolód skandynawski.

Ciekawy jest też krajobraz morenowo-czołowy, pas wzniesień powstał wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego postoju a następnie etapowego topnienia.

Zachęcamy wszystkich oprócz paleontologicznych wyjazdów na żwirownie również do turystyki krajoznawczej po tych regionach.

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich - PKWD. Dowiedz się więcej: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/dolne_menu-turystyka

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - PKWŁ. Dowiedz się więcej: https://parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka

Aby zrozumieć rzeczy wielkie związane z aktywnością lądolodu trzeba wpierw zacząć od małych. Pomocny może być wyjazd w góry Tatry np. rejon Pięciu Stawów Polskich lub Morskiego Oka. Widać tam wyraźnie moreny czołowe lodowców górskich oraz materiał skalny jaki pozostawiły po ustąpieniu.

Morena denna

Morena denna

okolice Morąga (w kierunku Ostródy), woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Morąga (w kierunku Ostródy), woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Morąga (w kierunku Ostródy), woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Morąga (w kierunku Ostródy), woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

Góra Dylewska 312m n.p.m., PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWD - okolice Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena denna

Morena denna

okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

Górka Ślimaka 220m n.p.m., PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Morena czołowa

Morena czołowa

PKWŁ - okolice Zgierza (w kierunku Strykowa), woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Głaz narzutowy

Głaz narzutowy

PKWŁ - okolice Zgierza, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.

Mapa PKWŁ

Przydrożna mapa

PKWŁ - okolice Zgierza, woj. łódzkie, fot. Jarosław Kulik.