Skamieniałości - mszywioły (Bryozoa)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa)

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu

Vibracella - szczątki mszywioła

2a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

2b Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3b Vibracella

szczątki mszywioła

szczątki mszywioła

4

szczątki mszywioła

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - szkielet mszywioła

9b Ptilodictya lanceolata

szkielet mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł

mszywioł

13

mszywioł

mszywioł

14

mszywioł

mszywioł

15a

mszywioł

mszywioł

15b

mszywioł

mszywioł

16a

mszywioł

mszywioł

16b

mszywioł

mszywioł

17a

mszywioł

mszywioł

17b

mszywioł

mszywioł

18

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

19a Stictopora?

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

19b Stictopora?

mszywioł

mszywioł

20a

mszywioł

mszywioł

20b

mszywioł

mszywioł - fragment mszywioła

21

fragment mszywioła

fragment mszywioła

22

fragment mszywioła

Rhinoporidae - mszywioł

23a

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

23b

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

23c

mszywioł

mszywioł

24

mszywioł

mszywioł

25

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

26a Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

26b Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - fragment mszywioła

27 Dittopora?

fragment mszywioła

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

29a Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

29b Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

30a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

30b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

31a Fistulipora

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

31b Fistulipora

mszywioł

mszywioł

32

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

33a Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

33b Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

33c Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

34a Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

34b Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

34c Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

35

mszywioły

mszywioł

36

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

37 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

38

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

39a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

39b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła

Hallopora? - mszywioł

39c Hallopora?

mszywioł

Nematopora - fragmenty mszywioła

40a Nematopora

fragmenty mszywioła

Nematopora - mszywioł

40b Nematopora

mszywioł

Eridotrypa - mszywioł

41 Eridotrypa

mszywioł

Prasopora - mszywioł

42a Prasopora

mszywioł

Prasopora - mszywioł

42b Prasopora

mszywioł

mszywioł

43

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

44a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

44b Hallopora?

mszywioł

mszywioły

45

mszywioły

Clathropora? - mszywioł

46a Clathropora?

mszywioł

Clathropora? - mszywioł

46b Clathropora?

mszywioł

Rhinopora - mszywioł

47 Rhinopora

mszywioł

Pachydictya sp. - mszywioł

48 Pachydictya sp.

mszywioł

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioł

49 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

50a Diplotrypa bicornis

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

50b Diplotrypa bicornis

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

51a Graptodictya

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

51b Graptodictya

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

52 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

53 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł

Proavella - fragnent mszywioła

54 Proavella

fragnent mszywioła

mszywioł

55 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioły

56a

mszywioły

mszywioł

56b

mszywioł

mszywioł

56c

mszywioł

mszywioł

56d

mszywioł

Graptodictya obliqua? - mszywioł

57 Graptodictya obliqua?

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

58a Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

58b Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

59a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

59b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

przekrój mszywioła

61a

przekrój mszywioła

mszywioł

61b

mszywioł

mszywioł

62

mszywioł

mszywioł

63

mszywioł

mszywioł

64

mszywioł

mszywioł

65a

mszywioł

mszywioł

65b

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66a Mesotrypa bystrowi

mszywoł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67c Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

69 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa).

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

4

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu, rodzina: Onychocellidae, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu, fragment w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9b Ptilodictya lanceolata

mszywioł, szkielet w powiększeniu, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł w powiększeniu, widoczne ujścia zoecjów, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

13

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

14

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15a

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15b

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

16a

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

16b

mszywioł (przekrój poprzeczny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17a

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17b

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

18

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

19a Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

19b Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20a

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20b

mszywioł w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

21

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

22

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

23a

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

23b

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

23c

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

24

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

25

mszywioł, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

26a Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

26b Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - fragment mszywioła

27 Dittopora?

fragment mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

29a Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

29b Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

30a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

30b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

31a Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

31b Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, przekrój wzdłużny, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

32

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

33a Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

33b Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

33c Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

34a Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

34b Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

34c Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

35

mszywioły, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

36

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

37 Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

38

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

39a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

39b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - mszywioł

39c Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Nematopora - fragmenty mszywioła

40a Nematopora

fragmenty mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Nematopora - mszywioł

40b Nematopora

mszywioł w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Eridotrypa - mszywioł

41 Eridotrypa

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

42a Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

42b Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

43

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

44a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

44b Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

45

fragmenty mszywiołów (A - Cryptostomata), ordowik lub sylur, narzutniaki, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

46a Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

46b Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinopora - mszywioł

47 Rhinopora

mszywioł, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pachydictya sp. - mszywioł

48 Pachydictya sp.

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioły

49 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioły, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

50a Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

50b Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

51a Graptodictya

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

51b Graptodictya

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

52 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

53 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Proavella - mszywioł

54 Proavella

mszywioł, fragnent, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

55 Diplotrypa?

Diplotrypa? - mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

56a

mszywioły, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

56b

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik

mszywioł

56c

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

56d

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya obliqua? - mszywioł

57 Graptodictya obliqua?

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

58a Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

58b Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

59a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

59b Mesotrypa bystrowi

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

przekrój mszywioła

61a

przekrój mszywioła, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

61b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

62

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

63

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

64

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

65a

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

65b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67c Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

69 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.