Skamieniałości - mszywioły (Bryozoa)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa)

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu

Vibracella - szczątki mszywioła

2a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

2b Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3b Vibracella

szczątki mszywioła

szczątki mszywioła

4

szczątki mszywioła

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - szkielet mszywioła

9b Ptilodictya lanceolata

szkielet mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł

mszywioł

13

mszywioł

mszywioł

14

mszywioł

mszywioł

15a

mszywioł

mszywioł

15b

mszywioł

mszywioł

16

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

17a Stictopora?

mszywioł

Stictopora? - mszywioł

17b Stictopora?

mszywioł

mszywioł

18a

mszywioł

mszywioł

18b

mszywioł

mszywioł - fragment mszywioła

19

fragment mszywioła

fragment mszywioła

20

fragment mszywioła

Rhinoporidae - mszywioł

21a

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

21b

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

21c

mszywioł

mszywioł

22

mszywioł

mszywioł

23

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

24a Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

24b Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - fragment mszywioła

25 Dittopora?

fragment mszywioła

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

26 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

27a Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

27b Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

29a Fistulipora

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

29b Fistulipora

mszywioł

mszywioł

30

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

31a Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

31b Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

31c Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

32a Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

32b Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

32c Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

33

mszywioły

mszywioł

34

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

35 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

36

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

37a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

37b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła

Hallopora? - mszywioł

37c Hallopora?

mszywioł

Nematopora - fragmenty mszywioła

38a Nematopora

fragmenty mszywioła

Nematopora - mszywioł

38b Nematopora

mszywioł

Eridotrypa - mszywioł

39 Eridotrypa

mszywioł

Prasopora - mszywioł

40a Prasopora

mszywioł

Prasopora - mszywioł

40b Prasopora

mszywioł

mszywioł

41

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

42a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

42b Hallopora?

mszywioł

mszywioły

43

mszywioły

Clathropora? - mszywioł

44a Clathropora?

mszywioł

Clathropora? - mszywioł

44b Clathropora?

mszywioł

Rhinopora - mszywioł

45 Rhinopora

mszywioł

Pachydictya sp. - mszywioł

46 Pachydictya sp.

mszywioł

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioł

47 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

48a Diplotrypa bicornis

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

48b Diplotrypa bicornis

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

49a Graptodictya

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

49b Graptodictya

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

50 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

51 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł

Proavella - fragnent mszywioła

52 Proavella

fragnent mszywioła

mszywioł

53 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioły

54a

mszywioły

mszywioł

54b

mszywioł

mszywioł

54c

mszywioł

mszywioł

54d

mszywioł

Graptodictya obliqua? - mszywioł

55 Graptodictya obliqua?

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

56a Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

56b Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

58a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

58b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

przekrój mszywioła

59a

przekrój mszywioła

mszywioł

59b

mszywioł

mszywioł

60

mszywioł

mszywioł

61

mszywioł

mszywioł

62

mszywioł

mszywioł

63a

mszywioł

mszywioł

63b

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

64a Mesotrypa bystrowi

mszywoł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

64b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65c Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa).

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje kolejne maksimum przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

4

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu, rodzina: Onychocellidae, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu, fragment w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, jura górna lub kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9b Ptilodictya lanceolata

mszywioł, szkielet w powiększeniu, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł w powiększeniu, widoczne ujścia zoecjów, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

13

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

14

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15a

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15b

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

16

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

17a Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Stictopora? - mszywioł

17b Stictopora?

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

18a

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

18b

mszywioł w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

19

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

20

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

21a

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

21b

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

21c

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

22

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

23

mszywioł, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

24a Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

24b Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - fragment mszywioła

25 Dittopora?

fragment mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

26 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

27a Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

27b Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

28b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

29a Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

29b Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, przekrój wzdłużny, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

30

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

31a Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

31b Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

31c Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

32a Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

32b Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

32c Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

33

mszywioły, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

34

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

35 Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

36

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

37a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

37b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - mszywioł

37c Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Nematopora - fragmenty mszywioła

38a Nematopora

fragmenty mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Nematopora - mszywioł

38b Nematopora

mszywioł w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Eridotrypa - mszywioł

39 Eridotrypa

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

40a Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

40b Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

41

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

42a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

42b Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

43

fragmenty mszywiołów (A - Cryptostomata), ordowik lub sylur, narzutniaki, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

44a Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

44b Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinopora - mszywioł

45 Rhinopora

mszywioł, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pachydictya sp. - mszywioł

46 Pachydictya sp.

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioły

47 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioły, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

48a Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

48b Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

49a Graptodictya

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

49b Graptodictya

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

50 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

51 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Proavella - mszywioł

52 Proavella

mszywioł, fragnent, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

53 Diplotrypa?

Diplotrypa? - mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

54a

mszywioły, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

54b

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik

mszywioł

54c

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

54d

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya obliqua? - mszywioł

55 Graptodictya obliqua?

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

56a Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

56b Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

57b Mesotrypa bystrowi

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

58a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

58b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

przekrój mszywioła

58a

przekrój mszywioła, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

59b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

60

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

61

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

62

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

63a

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

63b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

64a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

64b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

65c Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

66 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.