Skamieniałości - mszywioły (Bryozoa)

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa)

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje pierwsze maksimum miały w sylurze i dewonie kolejne przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu

Vibracella - szczątki mszywioła

2a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

2b Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3a Vibracella

szczątki mszywioła

Vibracella - szczątki mszywioła

3b Vibracella

szczątki mszywioła

szczątki mszywioła

4

szczątki mszywioła

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - szkielet mszywioła

9b Ptilodictya lanceolata

szkielet mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł

mszywioł

13

mszywioł

mszywioł

14

mszywioł

mszywioł

15a

mszywioł

mszywioł

15b

mszywioł

mszywioł

16a

mszywioł

mszywioł

16b

mszywioł

mszywioł

17a

mszywioł

mszywioł

17b

mszywioł

mszywioł

17c

mszywioł

mszywioł

17d

mszywioł

mszywioł

18

mszywioł

mszywioł

19a

mszywioł

mszywioł

19b

mszywioł

mszywioł

20a

mszywioł

mszywioł

20b

mszywioł

mszywioł

20c

mszywioł

mszywioł

20d

mszywioł

mszywioł

20e

mszywioł

mszywioł

20f

mszywioł

mszywioł

21a

mszywioł

mszywioł

21b

mszywioł

mszywioł - fragment mszywioła

22

fragment mszywioła

fragment mszywioła

23

fragment mszywioła

Rhinoporidae - mszywioł

24a

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

24b

mszywioł

Rhinoporidae - mszywioł

24c

mszywioł

mszywioł

25

mszywioł

mszywioł

26

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

27a Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - mszywioł

27b Dittopora?

mszywioł

Dittopora? - fragment mszywioła

28 Dittopora?

fragment mszywioła

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

29 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

30a Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

30b Diplotrypa petropolitana

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

31a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

31b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

32a Fistulipora

mszywioł

Fistulipora - mszywioł

32b Fistulipora

mszywioł

mszywioł

33

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

34a Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

34b Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa - mszywioł

34c Diplotrypa

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

35a Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

35b Diplotrypa?

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

35c Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

36

mszywioły

mszywioł

37

mszywioł

Diplotrypa? - mszywioł

38 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioł

39

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

40a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

40b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła

Hallopora? - mszywioł

40c Hallopora?

mszywioł

Nematopora - fragmenty mszywioła

41a Nematopora

fragmenty mszywioła

Nematopora - mszywioł

41b Nematopora

mszywioł

Eridotrypa - mszywioł

42 Eridotrypa

mszywioł

Prasopora - mszywioł

43a Prasopora

mszywioł

Prasopora - mszywioł

43b Prasopora

mszywioł

mszywioł

44

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

45a Hallopora?

mszywioł

Hallopora? - mszywioł

45b Hallopora?

mszywioł

mszywioły

46

mszywioły

Clathropora? - mszywioł

47a Clathropora?

mszywioł

Clathropora? - mszywioł

47b Clathropora?

mszywioł

Rhinopora - mszywioł

48 Rhinopora

mszywioł

Pachydictya sp. - mszywioł

49 Pachydictya sp.

mszywioł

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioł

50 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

51a Diplotrypa bicornis

mszywioł

Diplotrypa bicornis - mszywioł

51b Diplotrypa bicornis

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

52a Graptodictya

mszywioł

Graptodictya - mszywioł

52b Graptodictya

mszywioł

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

53 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

54 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł

Proavella - fragnent mszywioła

55 Proavella

fragnent mszywioła

mszywioł

56 Diplotrypa?

mszywioł

mszywioły

57a

mszywioły

mszywioł

57b

mszywioł

mszywioł

57c

mszywioł

mszywioł

57d

mszywioł

Graptodictya obliqua? - mszywioł

58 Graptodictya obliqua?

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

59a Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa - mszywioł

59b Mesotrypa

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

61a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

61b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

przekrój mszywioła

62a

przekrój mszywioła

mszywioł

62b

mszywioł

mszywioł

63

mszywioł

mszywioł

64

mszywioł

mszywioł

65

mszywioł

mszywioł

66a

mszywioł

mszywioł

66b

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67a Mesotrypa bystrowi

mszywoł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68a Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68b Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68c Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

69 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

70 Mesotrypa bystrowi

mszywioł

Królestwo: zwierzęta (Animalia);

Typ: mszywioły (Bryozoa).

Gromaga: Stenolaemata

Mszywioły (Bryozoa) to typ zwierząt wodnych, głównie morskich, reprezentowanych wyłącznie przez kolonie złożone z bardzo małych osobników. Kolonie mogą być w formie rozgałęzionej lub kulistej. Ciało osobnika zamknięte jest w osłonce szkieletowej zwanej zoecjum. Pojedyncze osobniki, nazywane zooidami, mają w części głowowej aparat czułkowy zwany lofoforem. Mszywioły znane są od ordowiku do dziś. Swoje pierwsze maksimum miały w sylurze i dewonie kolejne przeżywają wspólcześnie. Znanych jest około 3500 gatunków dzisiejszych i około 16 000 gatunków kopalnych.

mszywioł w krzemieniu

1a

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

1b

mszywioł w krzemieniu, kreda górna: mastrycht lub paleogen: dan, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

2b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3a Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Vibracella - mszywioł

3b Vibracella

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dórki Duże okolice Tuszyna, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

4

mszywioł, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

5

mszywioł w krzemieniu, rodzina: Onychocellidae, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

6

mszywioł w krzemieniu, fragment w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Zgierz (Osiedle 650-lecia), woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7a

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7b

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7c

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7d

mszywioł w krzemieniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

7e

mszywioł w krzemieniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł w krzemieniu

8

mszywioł w krzemieniu, szczątki w powiększeniu, kreda górna, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9a Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9b Ptilodictya lanceolata

mszywioł, szkielet w powiększeniu, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

9c Ptilodictya lanceolata

mszywioł w powiększeniu, widoczne ujścia zoecjów, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

10 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - fragment mszywioła

11 Ptilodictya lanceolata

fragment mszywioła, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Ptilodictya lanceolata - mszywioł

12 Ptilodictya lanceolata

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

13

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

14

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Gdańsk-Sobieszewo, woj. pomorskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15a

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

15b

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

16a

mszywioł (przekrój wzdłużny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

16b

mszywioł (przekrój poprzeczny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17a

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17b

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17c

mszywioł, sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

17d

mszywioł (przekrój poprzeczny), sylur: przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

18

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

19a

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

19b

mszywioł, sylur: ludlow, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20a

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20b

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20c

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20d

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20e

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

20f

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

21a

mszywioł, osad denny, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

21b

mszywioł w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

22

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

fragment mszywioła

23

fragment mszywioła, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

24a

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

24b

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Rhinoporidae - mszywioł

24c

mszywioł, rodzina: Rhinoporidae, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

25

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

26

mszywioł, sylur: wenlok, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

27a Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - mszywioł

27b Dittopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Dittopora? - fragment mszywioła

28 Dittopora?

fragment mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

29 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

30a Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana - mszywioł

30b Diplotrypa petropolitana

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

31a Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

31b Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

32a Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Fistulipora - mszywioł

32b Fistulipora

mszywioł w powiększeniu, przekrój wzdłużny, sylur: ludlow lub przydol, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

33

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

34a Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

34b Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa - mszywioł

34c Diplotrypa

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

35a Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

35b Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

35c Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

36

mszywioły, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

37

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa? - mszywioł

38 Diplotrypa?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

39

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

40a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - struktura wewnętrzna mszywioła

40b Hallopora?

struktura wewnętrzna mszywioła w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Hallopora? - mszywioł

40c Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Daniel Wybrański.

Nematopora - fragmenty mszywioła

41a Nematopora

fragmenty mszywioła, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Nematopora - mszywioł

41b Nematopora

mszywioł w powiększeniu, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Eridotrypa - mszywioł

42 Eridotrypa

mszywioł, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

43a Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Prasopora - mszywioł

43b Prasopora

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

44

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

45a Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Hallopora? - mszywioł

45b Hallopora?

mszywioł, ordowik lub sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

46

fragmenty mszywiołów (A - Cryptostomata), ordowik lub sylur, narzutniaki, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

47a Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Clathropora? - mszywioł

47b Clathropora?

mszywioł, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Rhinopora - mszywioł

48 Rhinopora

mszywioł, ordowik górny: hirnant, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Pachydictya sp. - mszywioł

49 Pachydictya sp.

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa i Eridotrypa? - mszywioły

50 Diplotrypa i Eridotrypa?

mszywioły, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

51a Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa bicornis - mszywioł

51b Diplotrypa bicornis

mszywioł w przekroju podłużnym w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

52a Graptodictya

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya - mszywioł

52b Graptodictya

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Diplotrypa petropolitana? - mszywioł

53 Diplotrypa petropolitana?

mszywioł, zgład powierzchni, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Hallopora lub Parvohallopora - mszywioł

54 Hallopora lub Parvohallopora

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Proavella - mszywioł

55 Proavella

mszywioł, fragnent, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

56 Diplotrypa?

Diplotrypa? - mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Bramka, okolice Morąga, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

mszywioły

57a

mszywioły, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

57b

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik

mszywioł

57c

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

57d

mszywioł w powiększeniu, rodzina: Halloporidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Jacków, gm. Daszyna, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Graptodictya obliqua? - mszywioł

58 Graptodictya obliqua?

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

59a Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa - mszywioł

59b Mesotrypa

mszywioł, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

60b Mesotrypa bystrowi

mszywioł w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

61a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

61b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, przekrój w powiększeniu, ordowik górny: kat, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

przekrój mszywioła

62a

przekrój mszywioła, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

62b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./ fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

63

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

64

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

65

mszywioł, rząd: Tubuliporida, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

66a

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

mszywioł

66b

mszywioł w powiększeniu, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll./fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

67b Mesotrypa bystrowi

struktura mszywioła w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68a Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68b Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

68c Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

69 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mesotrypa bystrowi - mszywioł

70 Mesotrypa bystrowi

mszywioł, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Gołaszyny, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.