Skamieniałości - algi, glony (Algae)

Królestwo: rośliny (Plantae);

Grupa organizmów: algi, glony (Algae)

Gromada: krasnorosty (Rhodophyta), zielenice (Chlorophyta),.

Algi, glony (Algae) - organizmy wodne pobierające całą powierzchnią ciała substancje pokarmowe z wody, nie są zróżnicowane na korzeń i pęd. Nie mają wykształconych naczyń przewodzących. Ich ciało nazywane jest plechą. Większość glonów nie ma znaczenia paleontologicznego, jedynie należące do zielenic glony wapienne mają pewne znaczenie jako skamieniałości. Znane są od kambru do dziś.

Glony to nie takson czy grupa systematyczna, lecz grupa ekologiczna, wyróżniona na podstawie wspólnych cech jaką było choćby nie wytwarzanie tkanek. Podobieństwo to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistym powiązaniu między organizmami tej grupy.

Parachaetetes

1a Parachaetetes

krasnorost

Parachaetetes

1b Parachaetetes

krasnorost

Parachaetetes compactus

2a Parachaetetes compactus

krasnorosty

Parachaetetes compactus

2b Parachaetetes compactus

krasnorost

Parachaetetes compactus

2c Parachaetetes compactus

krasnorost

Cyclocrinites porosus - zielenice

3 Cyclocrinites porosus

zielenice

Cyclocrinites porosus - zielenice

4a Cyclocrinites porosus

zielenice

Cyclocrinites porosus - zielenica

4b Cyclocrinites porosus

zielenica

Coelosphaeridium - alga

5a Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - alga

5b Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - odcisk algi

6 Coelosphaeridium

odcisk algi

Coelosphaeridium - algi

7 Coelosphaeridium

algi

Coelosphaeridium - alga

8 Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - algi

9 Coelosphaeridium

algi

Mastopora concava - zielenica

10 Mastopora concava

zielenica

Mastopora - zielenica

11 Mastopora

zielenica

Paleoporella sp. - algi

12 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

13a Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

13b Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

13c Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

14 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

15 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

16 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

17 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

18 Paleoporella sp.

algi

Paleoporella sp. - algi

19 Paleoporella sp.

algi

Coelosphaeridium - alga

20 Coelosphaeridium

algi

Fisherites - alga

21 Fisherites

alga

Coelosphaeridium - alga

22a Coelosphaeridium

alga

Coelosphaeridium - alga

22b Coelosphaeridium

alga

Królestwo: rośliny (Plantae);

Grupa organizmów: algi, glony (Algae)

Gromada: krasnorosty (Rhodophyta), zielenice (Chlorophyta),.

Algi, glony (Algae) - organizmy wodne pobierające całą powierzchnią ciała substancje pokarmowe z wody, nie są zróżnicowane na korzeń i pęd. Nie mają wykształconych naczyń przewodzących. Ich ciało nazywane jest plechą. Większość glonów nie ma znaczenia paleontologicznego, jedynie należące do zielenic glony wapienne mają pewne znaczenie jako skamieniałości. Znane są od kambru do dziś.

Glony to nie takson czy grupa systematyczna, lecz grupa ekologiczna, wyróżniona na podstawie wspólnych cech jaką było choćby nie wytwarzanie tkanek. Podobieństwo to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistym powiązaniu między organizmami tej grupy.

1a Parachaetetes

krasnorost, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

1b Parachaetetes

krasnorost w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

2a Parachaetetes compactus

krasnorosty, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik."

2b Parachaetetes compactus

krasnorost w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik."

2c Parachaetetes compactus

krasnorost w powiększeniu, sylur, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik."

Cyclocrinites porosus - zielenice

3 Cyclocrinites porosus

zielenice, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyclocrinites porosus - zielenice

4a Cyclocrinites porosus

zielenice, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Cyclocrinites porosus - zielenica

4b Cyclocrinites porosus

zielenica w powiększeniu, ordowik górny: sandb, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

5a Coelosphaeridium

alga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

5b Coelosphaeridium

alga w przekroju, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - odcisk algi

6 Coelosphaeridium

odcisk algi, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - algi

7 Coelosphaeridium

algi w przekroju (widoczny chalcedon w pustej przestrzeni algi), ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Żabi Róg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

8 Coelosphaeridium

alga, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - algi

9 Coelosphaeridium

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Florentynów, okolice Parzęczewa, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mastopora concava - zielenica

10 Mastopora concava

zielenica, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Mastopora - zielenica

11 Mastopora

zielenica, ordowik, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

12 Paleoporella sp.

algi, zgład, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

13a Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

13b Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

13c Paleoporella sp.

prawdopodobny zarys alg, Rys. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

14 Paleoporella sp.

algi, zgład, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

15 Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

16 Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

17 Paleoporella sp.

algi, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

18 Paleoporella sp.

algi w przekroju poprzecznym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Paleoporella sp. - algi

19 Paleoporella sp.

algi w przekroju poprzecznym, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Celestynów, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

20 Coelosphaeridium

alga w przekroju, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Parzęczew, woj. łódzkie, Polska, coll. Daniel Wybrański, fot. Jarosław Kulik.

Fisherites - alga

21 Fisherites

alga, rodzina: Receptaculitidae, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: Rosanów okolice Zgierza, woj. łódzkie, Polska, coll. / fot. Jarosław Kulik.

Coelosphaeridium - alga

22a Coelosphaeridium

alga, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Zdzisław Komarowski.

Coelosphaeridium - alga

22b Coelosphaeridium

alga, ordowik górny, narzutniak, miejsce znalezienia: okolice Jasieńca, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, coll. / fot. Zdzisław Komarowski.